YURTDIŞINDA TÜRK YATIRIMLARI ARTIYOR

, , Sende yorum yap

Her ülke gibi biz de uluslararası sermayenin ülkemizde yatırım yapmasını, üretime, istihdama, ihracata katkı yapmasını bekliyoruz.

Uluslararası sermaye hareketini cari işlemler hesabından izliyoruz.

Cari işlemler hesabına göre, 2016 yılında ülkeye giren net doğrudan sermaye 10.1 milyar dolar idi, 2017 yılında 8.1 milyar dolar doğrudan sermaye girişi oldu.

Cari işlemler hesabında yer alan net doğrudan sermaye rakamının arkasında, ülkeye doğrudan sermaye olarak giren döviz ile Türklerin yurt dışında yatırım yapmak için ülkeden çıkardıkları döviz var.

Beklentimiz…

-2017 yılında yabancıların ülkeye “doğrudan yatırım” tanımı altında getirdikleri döviz toplamı 10.8 milyar dolar.

-Buna karşılık Türklerin başka ülkelerde yatırım yapmak için çıkardıkları döviz toplamı 2.7 milyar dolar.

-Cari işlemler hesabındaki doğrudan yatırım rakamı olan 8.1 milyar dolar, işte bu giren ve çıkan döviz arasındaki farkı gösteriyor.

Bizim yıllardır beklediğimiz doğrudan sermaye, yatırım yapmak, fabrika kurmak için gelecek uluslararası sermayedir.

Halbuki doğrudan sermaye adı altında 3 farklı amaçla sermaye girişi var:

1) Yatırım yapmak için gelen uluslararası sermaye,

2) Türkiye’de uluslararası kuruluşların temsilciliklerine, bürolarına olağan faaliyetleri için gönderilen sermaye,

3) Gayri-menkul alımı için ülkeye getirilen sermaye.

2017 yılında uluslararası kuruluşların ülkeye getirdikleri 10.8 milyar doların:

-5.5 milyar doları bizim beklediğimiz yönde yatırım için getirilen dövizler.

-619 milyon doları yabancıların Türkiye’deki iş yerlerine gönderdikleri dövizler.

-4.6 milyar doları gayrimenkul satın almak için getirilen dövizler.

Dövizin iyisi kötüsü olmaz ama doğrudan yatırım denince bizim beklentimiz “sabit sermaye yatırımı” için gelen döviz.

Dışarıya çıkış arttı

2017 yılında sermaye yatırımı olarak yurda getirilen döviz 5.5 milyar dolarken, Türklerin yurt dışına sermaye yatırımı için çıkardıkları döviz 2.6 milyar dolar oldu.

Açık anlatımla, Türkiye’ye sabit sermaye yatırımı için giren uluslararası sermayenin yarısı büyüklüğünde dövizi bizim girişimcilerimiz yurt dışına çıkararak başka ülkelerde yatırım yapmaya başladılar. Türklerin yabancı ülkelerde ne kadar gayrimenkul yatırımı yaptıklarını henüz bilemiyoruz

Ama bütün bunlar normal. Dünyada insanların, sermayenin ve malların dolaşımı serbest olacak dediler. İnsanların dolaşımı, malların dolaşımı engelleniyor. Paranın dolaşımının önünde ise hiçbir engel yok. Parası olan, parasını istediği ülkede istediği şekilde kullanabiliyor.

 

Sende yorum yap