Tasarruf ve Yerli Mallar Haftası

, , Sende yorum yap

12-18 Aralık tarihleri eskilerde, “Tasarruf ve Yerli mallar Haftası” olarak kutlardık. Zamanla unuttuk.

1929 yılında Atatürk’ün önerisiyle kurulan Türkiye Ekonomi Kurumu’nun amaçlarının biri tasarrufun ve yerli malların kullanılmasının teşviki idi. Kurum her yıl 12-18 Aralık haftasının “Tasarruf ve Yerli Malı Haftası” olarak kutlamayı kararlaştırmıştı.

Türkiye Ekonomi Kurumu’nun şimdiki Başkanı Prof. Dr. Ercan Uygur, tasarruf ve yerli mallar haftasının öneminin günümüzde de devam ettiğini hatırlatıyor.

Türkiye Ekonomi Kurumu 88 yıldır;

A- Halkı israfla mücadele etmeye, tutumlu yaşamaya ve tasarruf etmeye teşvik etmek.
B- Yerli malların kullanımını teşvik etmek için bu malları tanıtmak ve sevdirmek.
C- Yerli malların üretimini çoğaltmak, bunların dayanıklılığını, kalitesini ve beğenilirliğini yabancı mallar düzeyine getirmek ve fiyatlarını düşük tutmak için çaba göstermek.
D- Yerli malların sürümünü arttırmak suretiyle toplumun refahını yükseltmek için çalışmalar yapıyor.

Kurum, kuruluş yıllarında, tasarrufu ve yerli malların kullanımını teşvik ederek, “Büyük Buhran”a ve Türkiye’nin giderek bozulan dış dengesine karşı, sanayileşmeyi, sanayiyi yaratacak yatırım için tasarruf etmeyi, kaynak biriktirmeyi, diğer yandan da sanayi üretimine talep yaratmak için yerli malı kullanmayı savunuyordu.

“Tasarruf ve Yerli Mallar Haftası”nın adı 12 Aralık 1934’te “Milli Ekonomi ve Yerli Mallar Haftası” olarak değiştirildi. Kurumun öncülüğünde 1930’larda ve 1940’larda tüm Türkiye’de yaygın olarak kutlanan haftanın adı, 1946 yılında “Yerli Malı Haftası” olarak kısaltıldı.

1950 yılında “Ekonomi ve Yerli Malı Haftası” olarak değiştirildi. 1983 yılında bir kez daha değiştirilip “Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası” oldu. Daha sonraki yıllarda, hafta, kısaca “Yerli Mallar Haftası” olarak anılmaya başlandı ve gündemden düştü.

Prof. Dr. Ercan Uygur diyor ki; “tasarruf konusu tüm ülkelerde hep önemsenmiştir, bugün de çok önemseniyor. Örneğin; 31 Ekim 1924’te ilan edilen Dünya Tasarruf günü her 31 Ekim’de hemen her ülkede kutlanıyor. Ayrıca, gelişmiş ülkeler de dahil olmak üzere, her ülke kendi sanayisini ve istihdamını ve dolayısıyla yerli malını teşvik etmek üzere önlemler alıyor. Örneğin ABD’de “Amerikan malı al” (Buy American) kampanyası, halen canlı biçimde süren ve federal yasalarla güvence altına alınan bir kampanyadır. Tasarrufun ve yerli malı kullanmanın önemli bir boyutu da istihdamı arttırabilme çabasıdır.

Prof. Dr. Ercan Uygur hatırlatıyor;

1) Bugün ülkemizde tasarrufu arttırmak ve teknolojiye dayalı yerli üretimi teşvik etmek için öneriler ve çabalar öne çıkmaya başladı.

2) Son yıllarda yüksek borçlu ülkelerin düştüğü zor durum, yetersiz tasarrufun ortaya çıkardığı yüksek borçlardan korkmak gerektiğini gösteriyor.

3) “Tasarruf artarsa tüketim azalır, büyüme düşer” söylemi, yatırım ve ihracatı talep unsurları olarak dikkate almıyor.

Daha fazla tasarruf, genel olarak daha çok yatırım ve ihracat anlamına gelir. Asya’da Çin, Kore, Malezya, Singapur; Avrupa’da Almanya, Hollanda’da tasarruf oranları ve haliyle yatırım ve ihracat oranları oldukça yüksektir. Bu ülkelerde görece daha yüksek büyüme ve daha da önemlisi, daha fazla istikrar vardır.

Tasarruf ve yerli mallar haftalarının tekrar ilgi görmeye başlaması, hükümetin bu konuya sahip çıkması ile mümkün olabilecek.

 

Sende yorum yap