Sanayide üretim artışı

, , Sende yorum yap

2017 yılında sanayi üretimdeki artış, ekonomide büyümenin yolunu açtı.

Türkiye İstatistik Kurumu, 2017 yılı Aralık ayında ve yılın tamamında sanayi üretimdeki gelişmeyi gösteren verileri açıkladı.

Açıklanan veriler 2017 yılında sanayi üretimde önemli bir canlanma olduğunu gösteriyor.

Sanayi üretim endeksine göre 2016 yılında ortalama yüzde 1.8 olan sanayi üretimi artışı 2017 yılında yüzde 6.3’e yükseldi.

Sanayi üretimi ekonomide büyümenin lokomotifidir. Sanayi üretimi arttıkça büyüme de artar.

Yüzde 6.3 oranında sanayi üretimi artışı, 2017 yılında büyümenin yüzde 7 dolayına ulaştığını işaret ediyor.

2017 yılında toplam sanayi üretimi yüzde 6.3 artarken, dayanıklı tüketim malındaki artış yüzde 10.0, dayanıksız tüketim malındaki artış yüzde 3.1 oldu.

Dayanıksız tüketim malı, tüketicinin yaygın olarak, yaşamını sürdürmek için tükettiği ürünleri oluşturuyor. Gıda harcamaları ağırlıklı olarak giyim, temizlik malzemesi gibi ürünler dayanıksız tüketim malı olarak adlandırılıyor.

Dayanıksız tüketim malı üretimindeki artışın küçük olması, alt gelir grubunun tüketim talebindeki yavaşlamayı işaret ediyor.

Genelde üretim artışı önceki yılın çok üzerinde.

2016 yılında imalat sanayinde ortalama üretim artışı yüzde 1.4 idi. 2017 yılında yüzde 6.4 oldu.

Sektörlere göre üretim artışında farklılık var. Gıda üretimindeki artış yüzde 5.2, tekstil’deki artış yüzde 3.7, giyimdeki artış yüzde 1.6 oranında.

Dikkati çeken imalat sanayinde ortalama artış yüzde 6.4 iken, motorlu kara taşıtları sanayi üretim artışının yüzde 14.0, mobilya sanayinde üretim artışının yüzde 15.7 olması.

2017 yılının üretim artışı göstergeleri, kredi ve vergi teşviklerinin 2017 yılında sanayinin canlanmasını sağladığını gösteriyor.

2017 yılında ekonominin her şeye rağmen yüzde 7 oranında büyüyecek olması önemlidir.

Daha da önemlisi, sanayideki üretim artışının 2018 yılında da devam etmesidir.

 

Sende yorum yap