Sanayi üretim artışı devam ediyor

, , Sende yorum yap

Türkiye İstatistik Kurumu, 2017 yılı aralık ayındaki sanayi üretimiyle ilgili göstergeleri açıkladı. Sanayi üretimi; (1) Arındırılmamış üretim endeksinden, (2) Takvim etkisinden arındırılmış üretim endeksinden, (3) Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış üretim endeksinden izleniyor.
1) Arındırılmamış endekse göre sanayi üretimi, 2017 ekim ayında % 9.1, kasım ayında % 6.9, aralık ayında % 6.4 arttı. 12 aylık ortalama artış % 6.3 oldu. 2016 yılında ise 12 aylık artış % 1.8 idi.
2) Takvim etkisinden arındırılmış endekse göre, 12 ayda toplam sanayi üretimi ortalama artışı % 6.3 oranında. 2016 yılında artış  % 1.7 idi.
3) Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış endekse göre 12 ayda ortalama sanayi üretim artışı % 6.2 oldu. 2016 yılında % 1.7 idi.
Sanayi üretim endekslerinde hesaplama şekli nedeniyle özellikle yıl içinde farklılıklar oluyor ama yıllık ortalama endeks sayıları genelde birbirine yaklaşıyor.

Sanayii üretim artıyor

Arındırılmamış endekse göre 2016 yılında sanayi üretimi artışının % 1.8 iken, 2017 yılında % 6.3’e yükselmesi, sanayi üretimindeki artışın boyutunu gösteriyor. Bu boyuttaki bir sanayi üretimi 2017 yılında büyümenin % 7 dolayında gerçekleştiğini işaret ediyor. Önemli olan, 2017 yılında sanayideki üretim artışının kaynakları.

– Toplam sanayi üretimi % 6.3 artarken, ara malı üretimindeki artış % 5, dayanıklı tüketim malındaki artış % 10.0, dayanıksız tüketim malındaki artış % 3.1 oldu. Dayanıksız tüketim malı, tüketicinin yaygın olarak, yaşamını sürdürmek için tükettiği ürünleri oluşturuyor. Gıda harcamaları ağırlıklı olarak giyim, temizlik malzemesi gibi ürünler bu kapsamda.
Dayanıksız tüketim malı üretiminin dayanıklı tüketim malı üretiminin gerisinde kalması, alt gelir gurubunun tüketim talebindeki yavaşlamayı işaret ediyor.
Enerji üretimindeki artış, sanayideki üretim artışını teyit edecek büyüklükte.

Teşvikler işe yaradı

2017 yılında arındırılmamış endekse göre imalat sanayii üretimindeki ortalama artış % 6.4 oranında. Gıda üretimindeki artış % 5.2, tekstildeki artış % 3.7, giyimdeki artış % 1.6 gibi daha düşük oranlarda.
2016 yılında imalat sanayii üretimindeki artışın sadece % 1.4 olduğu dikkate alınırsa, 2017 yılında imalat sanayiindeki artışın önemi daha iyi anlaşılır.
Dikkati çeken, imalat sanayiinde ortalama artış % 6.4 iken, motorlu kara taşıtları sanayii üretim artışının % 14.0, mobilya sanayinde üretim artışının % 15.7 olması. 2017 yılının tamamındaki gelişmeleri yansıtan ortalama üretim artışı göstergeleri, kredi ve vergi teşviklerinin 2017 yılında sanayinin canlanmasında büyük etkisinin olduğunu gösteriyor. 2017 yılında ekonominin her şeye rağmen % 7 oranında büyüyecek olması önemlidir.

 

Sende yorum yap