Sanayi ne üretiyor? Üretim nasıl artıyor?

, , Sende yorum yap

Sanayide yatırımların artmasını istiyoruz, üretiminin artmasını istiyoruz.

Sanayi üretiminde yapısal değişimin gerçekleşmesini istiyoruz. İthalatı azaltacak ihracatı artıracak, ileri teknolojiye dayalı üretime geçmek istiyoruz.

Ne var ki isteklerimiz ve bekleyişlerimiz başka, gerçekler başka.

Sanayide genel olarak üretim artıyor. Ancak sanayinin yapısı değişmiyor. Yüksek teknolojiye dayalı, dünya pazarında rekabet şansı olan malları üretemiyoruz.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun geçen hafta yayınlanan yıllık sanayi ürün istatistiklerine göre;

Sanayide 2016 yılında üretimden satışlarda tüketim mallarının ağırlığı yüzde 26.6, dayanıklı tüketim mallarının ağırlığı yüzde 5.1 oranında. Doğrudan tüketiciye dönük üretimin toplamda ağırlığı yüzde31.7 oranında.

Üretimin yüzde 45.9’u ara mallar, yüzde 18’i sermaye malları oluşturuyor.

Sanayileşmenin önemli bir göstergesi toplam üretimde sermaye malı üretiminin payıdır. Sermaye malı üretiminin payının yükselmesi istenir.

Son 6 yılda sermaye malları üretiminin toplam üretimdeki ağırlığı yüzde 15.7’den yüzde 18.3’e yükseldi. Diğer ürünlerin ağırlığında önemli değişiklik olmadı.

Sorunumuz, yüksek teknolojiye dayalı üretimi gerçekleştiremememiz.

2010 Yılında üretimden satışlarda yüksek teknolojiye dayalı ürünlerin payı yüzde 3.6 iken 2016 yılında yüzde 3.3’e geriledi. Toplam sanayi üretiminde yüksek teknolojiye dayalı üretimin payı artmıyor. Geriliyor.

Sanayi kuruluşlarının satış tutarlarına göre toplam sanayi yapılanmasında gıda sanayi yüzde 15.5 ağırlığa sahip. Gıda sanayisinden sonra yüzde 11.3 ağırlıkla ana metal sanayi, yüzde 9.3 ile motorlu kara taşıtları sanayi, yüzde 8.1 ağırlıkla tekstil sanayi geliyor. Elektrikli teçhizat sanayinin toplam satışlarda ağırlığı yüzde 5.2, makine ve ekipman sanayinin ağırlığı yüzde 4.4 oranında.

Sanayide son 6 yılda dikkati çekecek bir yapı değişikliği gerçekleşemedi. 2016 yılındaki üretim yapısı 2010 yılındaki yapının benzeri.

Özlemimiz, bekleyişimiz, sanayide, ithal ikamesine dönük, yurt dışında talebi olan ürünlerin üretimine dönük bir yapısal değişmenin gerçekleşmesi. İthalatı azaltmak, ihracatı artırmak için buna mecburuz.

 

Sende yorum yap