Özel Sektörde Yönetici Maaşları Nasıl Artar?

, , Sende yorum yap

Özel Sektörde Yönetici Maaşları Nasıl Artar?

Ben patronun sol koluyum. (Patronumun sağ kolu ise, tabii ki oğlu ile damadı.) Patronum yıllardır beni sol kolu olarak çalıştırdığına göre demek ki, hizmetimden memnun olmasa da, şikâyetçi değil… Eee… Allaha şükür ben de isimi seviyorum. Patronumla aram (tahtaya üç kere vurun) çok iyi… İnsani ilişkilerimiz yumuşak, saygılı, vatana millete hizmetimizi sürdürüyoruz…

Ancak… Evet, Ancaaak, yılda bir ay, Aralık ayında, patronumun bana karşı davranışları resmîleşir, ciddileşir. Patronumun çevresi bunu İstanbul’un lodos havasının sinir üzerindeki tesirine bağlıyorlar… Ama bizim gibi Ankara'dan gelen saf ve bakir Anadolu çocukları lodosla-poyrazı birbirinden ayıramadıklarından bunu pek değerlendiremiyor. Ve bu değişikliği "ücret ayinin özel davranış politikasına bağlama" basiretsizliğini gösteriyor…

Bakiniz yıllardır benim ücretim nasıl ayarlanıyor… Yanma girdiğim ilk yıl… Doğrusu patronumdan çok yardım ve teşvik gördüm. Başarılarımı takdir ediyor… "Aferin, iyi yaptın…" falan diyordu. Aferinler Aralık ayına doğru azaldı. Aralık ayında tamamen kesildi… Patronum bana biraz mesafeli davranmaya başladı… (Yakınları Lodos'dan dediler…)

Sendikalıların zamlarını yaptık. Bizim ücretin ayarlanmasından söz eden yok…

Patron beni seviyor

Ben patronun sol koluyum… Tutup da "patron, benim ücreti de arttıracak mısın?" diye soramam ya…

O sıralarda "24 Ocak Kararları" gibi enflasyonu önleyecek isabetli uygulamalar hatıra gelmediği için, fiyatlar da alabildiğine artıyor…

Yılbaşına doğru tam ümidi kesmiştim ki, patron beni çağırdı…

Yüzü asık. Çok ciddi… "Otur" dedi… "Su senin ücret isini konuşalım." "Eh en aşağı sendikalılar kadar bana da zam yapılacak diye içim kıpır, kıpır ediyor"… Patron "Senden memnunum, seni çok seviyorum" diye konuşmasını sürdürdü… Bunun için önümüzdeki yıl sana ayni ücreti ödemeye karar verdim. Sen bu işletmeye yeni geldin, sol kolumsun, ücretini artırırsam seni tutuyorum diye arkadaşların kıskanacaklar!

Sonra, ücretin artınca sen pahalı bir profesyonel yönetici haline geleceksin. Yarın bizden ayrılsan, bu yüksek ücretle is bulman zorlaşacak. Senin iyiliğin için ücretini arttırmamaya karar verdim."

Beni bu kadar düşünen patronuma ne diyebilirdim, içim buruk ama moralim yüksek, yanından ayrıldım. Her ne kadar bu izah tarzını bizim hanıma kabul ettiremedi isem de, bir yıl zorlaya zorlaya geçti gitti. Geldik ikinci Aralık ayına… Patron gene değişti. Herhalde gene lodostan. O yıl ben çok başarılı idim. Patrona

Çok para kazandırmıştım. Eee… Sendikalılar da büyük bir zam almışlardı. Gene Aralık ayinin son günlerinde ciddi yüzüyle patronum beni çağırdı… Bu kez maaşıma çok düşük bir zam yapmıştı.

"Otomobilini sat"

İtiraz etmeyi düşünmedim… "Sayın patronum" dedim… "Zamma teşekkür ederim. Ama ben şirkete girdiğimde her hafta 10 bin lira verip bir paket et alıyorduk. Simdi bir paket et 50 bin, 100 bin lira… Lütfettiğiniz artış, et giderimizdeki farktan az da… Sadece bilgi için…" Patronum bu açıklamama çok sinirlendi. Lodos ‘un etkisinde herhalde… "Kardeşim" dedi. "Et yemeğe mecbur değilsin ki… Balık ye… Balık daha ucuz… Zaten sizler geçimin yolunu bilmiyorsunuz… Elinizdekini har vurup harman savuruyorsunuz…" Patronumun tavsiyesini esime aktardım…

O yıl da böyle geçti.

Ertesi yıl patronum har vurup harman savurmamak için otomobilimizi satmamızı tavsiye etti…

Daha ertesi yıl pahalı muhitlerde oturmaya mecbur değilsiniz ya… Daha ucuz yere taşının dedi…

Müteakip yıl, giyim kuşamdan tasarruf nasihatinde bulundu…

Ben patronumun sol koluyum. Patron benden, ben isimden memnunum. Patronuma bakılırsa, ben memleket için faydalı çalışmalar yapıyorum, İstanbul Sanayi Odası’nda yayınlanan 500 büyük firma rakamlarına göre bizim işyerinin satışları ve kâr’ı -kötü niyetlilerin ekonominin iyi gitmediğine ilişkin dedikodularına rağmen -Allaha şükür iyi gidiyor…

Adımız mı çıksın?

Şimdi diyeceksiniz ki, madem patron senin ücretini artırmıyor sen de becerikliyim diyorsun, çık o şirketten, gir başkasına.. Bekâra kari boşamak kolaymış… Öbür patron, bizimkinden farklı değil ki… Bir de o yola düşersek her yıl koca boşayan kadın misali yılda bir şirket değiştirmem gerekecek… Her yıl koca boşayan kadın misali, bizim de adimiz çıkacak… (Tabii bunları patronum da biliyor.)

Geçmiş tecrübelerime dayalı olarak kesinlikle söyleyebilirim ki bu yıl da ücretime patron zam yapmayacaktır. Yapmak isteyecektir, ama yapamayacaktır.

Çünkü patronumun benim ücretime yapacağı zam, Türk ekonomisinin basarisini tehlikeye sokabilir. Bu zam tüketimi kamçılayarak ekonomimizin en büyük belası olan enflasyon canavarını azdırabilir.

Şimdi anlıyorum ki maaşıma zam yapılmaması benim yararıma olan bir durum.

Patron benim maaşıma zam yapsa ve bu yüzden ekonominin istikrarı bozulsa daha mi iyi olur? Hayır, hayır… Bu vebalin altında kalmak istemem. Bu yıl benim maaşıma zam yapılmamalıdır.

 

Sende yorum yap