Koruma Nedir?

, , Sende yorum yap

Koruma Nedir?

Korumanın temel değişkeni ithal edilen mallar üzerindeki gümrükler ve merkezi veya mahalli idarelere ödenen es etkili diğer vergiler veya çeşitli f onlara yapılan ödemelerden oluşmaktadır. Bunların baslıdalar şunlardır: Gümrük vergisi, akaryakıt gümrük vergisi, tek ve maktu vergi, damga resmi, rıhtım resmi ve fonlar. Bu ödemeler sonunda ithal mallarının yurtiçi fiyattan bunların CIF fiyatlarını az veya çok aşmaktadır. Sonuç olarak gerek ithal mallan ve gerekse yerli rakip mallan yurtiçi fiyattan dünya fiyatlarının üstüne çıkmaktadır. Buna göre herhangi bir sektörde nominal koruma CIF fiyatı üzerindeki her türlü gümrük ve benzeri ödemelerin ilgili sektördeki ithalata oranı seklinde tanımlanmaktadır.

Tanım gereği pozitif olan moninal koruma oranlan, tüketicilerin ayni malin dış dünya tüketicisine göre daha yüksek bir fiyat ödediklerini göstermektedir. Ancak üreticiler açısından konunun iki ayni yönü vardır.

İthal konusu olan bir malin üreticisi bir yandan ithal girdiler üzerinde nominal koruma "öderken" diğer yandan ürettiği mallar üzerinden nominal koruma "almaktadır".

Aradaki farkı ölçmek amacıyla geliştirilen efektif koruma tanımı şöyledir: "Üretici bir sektörün nominal koruma oranı girdiler üzerinden ödediği birikimli nominal koruma oranlan arasındaki farkın ilgili sektörde yaratılan katma değere oranı efektif koruma oranı verir.

Bir de negatif koruma oranı var… O da su: ithalat ile ilgili vergi düzenlemeleri bazı mallarda o kadar çarpık hale geliyor ki, o üretimi Türkiye'de sürdürmek cezalandırılıyor… Negatif koruma oranı iste bu cezanın miktarını gösteriyor…

 

Sende yorum yap