Çiftci ve Köylü Başkaları İçin Fakirleştirildi!

, , Sende yorum yap

Çiftci ve Köylü Başkaları İçin Fakirleştirildi!

Türkiye'de "liberal ekonomiye geçiş yolunda bazı adımlar atılmıştır ama henüz liberal ekonominin mekanizmaları işlememektedir.

Liberal ekonomide ücretler, fiyatlar, faizler, kurlar kendiliğinden» serbest piyasa mekanizması kuralları İçinde oluşur.

Hâlbuki Türkiye'de 1983 yılından bu yana Hükümet "tarım gelirlerinden", "ücretlerden" kısıntı yapıp, "faiz-kâr-rant" kesimine gelir transfer etmektedir.

Eğer bu "bilinçli yapılıyor", belli "bir amaç doğrultusunda" yapılıyor ise mesele yok.

Fakat bilinçsiz yapılıyor ise, ortaya çıkarılan "yapısal bozulduk" ileride ayni Hükümetin basma sorun getirecektir,

Nereden çıktı bu gelir transferi?

Bakiniz Türkiye'de milli gelirin (Yurtiçi Faktör Gelirlerinin) oluşumunda tarımın ve tarım dışı gelirlerin (faiz, kira, kâr ile maaş ve ücretin) payları yıllar itibariyle nasıl değişiyor:

Tarımda çalışanlar 1965 yılında Milli Gelirin bölüşümünde yüzde 35 pay aktarmış. Payları 1980 yılında yüzde 23'e, 1985 yılında yüzde 19'a düşmüş, 1988 yılında yüzde 16'ya kadar inmiş. Nasıl olur bu?

Bu şöyle olur: Hükümet, tarım ürünlerinin fiyatlarını düşük tutarken, sanayi ürünleri fiyatlarının, hizmet fiyatlarının artısına göz yumar.

Hani politikacıların sık sık tekrarladıkları örnek vardır ya… Diyelim ki 1965 yılında pancar üreticisi 100 ton pancar satıp 1 traktör alabiliyordu. 1988 yılında ayni traktörü satmak için 200 ton pancar satmak zorunda ise, "nisbi olarak" (göreceli olarak) köylünün gelir durumu bozuluyor demektir.

Tarımcılar ne diyor?

Türkiye Ziraat Odaları Başkanı Osman Özbek, 1988-1989 tarımsal üretim dönemi ile ilgili olarak hesaplamaları açıkladı.

Bu açıklamalarda, belli ürünlerde ortalama maliyet ile Hükümetin açıkladığı alım fiyatlarını karşılaştırdı.

Bu karşılaştırmanın önemi şudur; Eğer, alım fiyatları maliyete göre düşük ise, Hükümet, tarım kesiminden diğer kesimlere bir gelir transferi yapacak demektir.

Ziraat Odaları Birliği’nin hesabına göre, 1988-1989 tarımsal üretim döneminde çiftçinin gelir kaybı 45 trilyon Türk Lirası dolayındadır.

Ziraat Odaları Birliği ayni dönemde hayvancılık ürünlerinde çiftçinin gelir kaybını 3 trilyon lira olarak hesaplamaktadır. Bu hesaplar doğru ise 1989 yılında tarım kesiminden diğer kesimlere 7 trilyon lira gelir transferi yapılacak demektir.

Olur, mu böyle şey?

Birçok kimse bunun olmayacağını sanır. Hâlbuki bu hesaplamalar doğrudur. Cari Fiyat Reel Fiyat Sadece 1989 yılında bu böyle olmamış 1983 yandan bu yana bu böyle devam etmektedir.

Bir an için tarımsal ürünlerde maliyeti unutunuz. 1983 yılından bu yana Hükümetin belli tarım ürünleri için uyguladığı taban fiyatları alınız. Bu fiyatlardan enflasyon oranını düşürüp, reel fiyatları hesaplayınız.

Bakınız bakalım tarımda üreticinin, ürün babında eline geçen para azalmış mı, artmış mı? Aynı mı kalmış?

Aşağıda üç tarım ürününde 1983 yılından bu yana cari alım fiyatları, enflasyondan “arındırılmış" reel fiyatlar" verilmektedir:

Şekerpancarı fiyatlan 1983 yılından bu yana reel olarak yüzde 17.3 oranında artmışta. Türkiye'de çiftçi pancar ekiminden caydığından, Hükümetlerin fiyat düşürmeye çalıştığı tek ürün pancardır,

Aşağıdaki tabloda görüleceği gibi pancar 1983 yılında 6 liraya alınırken taban fiyatı 1989'da 77 lira olmuş. Enflasyon etkisi çıkarıldığında gerçekte 6 liralık fiyat 7 lira 4 kurusa çıkmış.

Pamuk fiyatlarında enflasyon oranı dikkate alındığında inanılmayacak bir gerileme var. 1983-1989 arası fiyat görünüşte 95 liradan 1.650 liraya çıkmış ama enflasyon dikkate alındığında yüzde 55 bir fiyat gerilemesi var. 95 liralık fiyat 42 lira 68 kuruşa inmiş.

YIL Cari fiyat(TL)     Reel fiyat (TL)

1983         95.00               95.00

1984        160.00                6.45

1985        232.00                7.79

1986        285.00                2.17

1987        345.00                0.93

1988        870.00               39.24

1989       1560.00               42.68

Ayçiçeğinde de fiyat gerilemesi yüzde 2.5 dolayında. 1983-1989 arası fiyatlar görünüşte 61 liradan 650 liraya çekmiş. Fakat enflasyon dikkate alındığında 1963'ün 61 lirasına karşılık 1989 yılında üreticinin eline geçen 59 lira 44 kuruş.

YIL Cari fiyat (TL)     Reel fiyat (TL)

1983         61.00               61.00

1984         95.00               63.20

1985        145.00               67.36

1986        171.00               61.30

1987        210.00               57.03

1988        370.00               59.22

1989        650.00               59.44

Görülen şudur Şeker pancarı dışında diğer tarım ürünlerinde reel fiyatlar düşmüştür.

Açık anlatımıyla, tarım üretimi yapanlar, diğer kesimlerdekilere gelir transfer etmişlerdir.

Başkaları için fakirleşmişlerdir.

Bu bir "yapısal değişimdir", Ama iyi olmayan, "tehlikeli" bir yapısal değişimdir.

 

Sende yorum yap