Rüzgârda kimler önde?

, , Sende yorum yap

Türkiye’de elektrik enerjisinde eylül ayı itibarıyla kurulu güç 81.520 MW. Bunun % 7.6’sı, 6.201 MW’lık kısmı Rüzgâr Enerjisi Santrallerinin (RES) kurulu gücü. Gene eylül ayı itibarıyla elektrik üretiminde RES’lerin payı % 6.0 oranında. 2016 yılında toplam elektrik üretimi 275 milyar kWh idi. RES’ler 15.5 milyar kWh elektrik üretti.

İşletme halindeki RES’lerde rüzgâr türbin sayısı 6.200‘ü buldu. İnşa halindeki türbin sayısı 861 olarak açıklandı. 3.221 Türbine de lisans verilmiş durumda.

RES yatırımları hakkındaki bilgileri TÜREB, Türkiye Rüzgâr Enerjisi Birliği’nin 2017 Temmuz raporundan aktarıyorum.

RES’lerde Ege önde

İşletme halindeki türbinlerin % 39’u Ege, % 35’i Marmara, % 19’u Akdeniz, % 9’u İç Anadolu, % 3’ü Karadeniz bölgesinde. İllere göre dağılımında İzmir ili en fazla türbinin işletmede olduğu il. Toplam türbinlerin % 20’si İzmir’de, % 37’si Balıkesir’de, % 11’i Manisa’da, % 6’sı Hatay’da, % 5’i Çanakkale’de.

Santrallerin, RES yatırımcılarının büyüklüğü türbin sayısına göre değil, kurulu güç büyüklüğüne göre belirleniyor.

İşletme halinde 152 santral var. İşletme halindeki santrallerin en büyükleri olan 5 santralde kurulu güçte önde gelen gruplar sırasıyla Polat, Demirer, Güriş, Bilgin, Borusan grupları. Bunların her birinin toplam kurulu güçteki payları % 9 ile % 6 dolayında. Daha sonra sırasıyla Fina, Aksa, Eksim, Zorlu, Enerjisa ve Ayen geliyor. Bu grupların her birinin toplam kurcu güçteki payları % 5 ile % 3 arasında.

RES’e ilgi artıyor

İnşa halindeki 861 türbinin 132’si Eksim’e, 101’i Borusan’a, 69’u Dost Enerji’ye, 68’i Ağaoğlu’na ait.

İnşa halindeki türbinlerin % 22’si İzmir ilinde yapılıyor. % 8’i Muğla’da inşa ediliyor. Lisans sahibi 84 firma, aldıkları lisansa göre toplam türbinlerin % 51’ini Marmara, % 23’ünü Ege’de, % 10’unu Karadeniz’de kurmayı hedefliyor. Yatırımcıların RES’lere ilgisi giderek artıyor. 2014 yılında 803 MW’lık RES yatırımı yapılmıştı. 2015’de kapasiteye 956 MW, 2016 yılında 1.387 MW eklendi.

Ne var ki türbinlerin tamamını uluslararası firmalardan satın alıyoruz. İşletmedeki türbinlerin 1.528’ini Nordex, 1.427’sini Vestas, 1.254’ünü Enercon, 1.037’sini GE, 477’sini Siemens inşa etti.

RES yenilenebilir enerji kaynağı. Yakıta, dövize bağımlığı yok. Şimdilik tek döviz gideri yatırımda kullanılan gövde, pervane ve türbin giderleri. Bunların da Türkiye’de üretimi için çalışmalar başlatıldı.

 

Sende yorum yap