Rüzgar enerjisine ilgi büyük

, , Sende yorum yap

Türkiye’de elektrik enerjisinde eylül ayı itibariyle kurulu güç 81.520 MW. Bunun yüzde 7.6’sı, 6.201 MW’lık kısmı Rüzgar Enerjisi Santrallerinin (RES) kurulu gücü. Gene eylül ayı itibariyle elektrik üretiminde RES’lerin payı yüzde 6.0 oranında.

2016 yılında toplam elektrik üretimi 275 milyar kWh. idi. RES’ler 15.5 milyar kWh elektrik üretti.

İşletme halindeki RES’lerde rüzgar türbin sayısı 6.200‘ü buldu. İnşa halindeki türbin sayısı 861. 3 bin 221 türbine de lisans verilmiş durumda.

RES yatırımları hakkındaki bilgileri TUREB, Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği’nin 2017 Temmuz raporundan aktarıyorum.

İşletme halindeki türbinlerin yüzde 39’u Ege, yüzde 35’i Marmara, yüzde 19’u Akdeniz, yüzde 9’u İç Anadolu, yüzde 3’ü Karadeniz Bölgesi’nde.

İllere göre dağılımında İzmir ili en fazla türbinin işletmede olduğu il. Toplam türbinlerin yüzde 20’si İzmir’de, yüzde 37’si Balıkesir’de, yüzde 11’i Manisa’da, yüzde 6’sı Hatay’da, yüzde 5’i Çanakkale’de.

Santrallerin, RES yatırımcılarının büyüklüğü türbin sayısına göre değil, kurulu güç büyüklüğüne göre belirleniyor.

İşletme halinde 152 santral var. İşletme halindeki santrallerin en büyükleri olan 5 santralde kurulu güçte önde gelen gruplar sırasıyla Polat, Demirer, Güriş, Bilgin, Borusan grupları. Bunların her birinin kurulu güçteki payları yüzde 9 ile yüzde 6 dolayında. Daha sonra sırasıyla Fina, Aksa, Eksim, Zorlu, Enejisa ve Ayen geliyor. Bu grupların her birinin toplam kurcu güçteki payları yüzde 5 ile yüzde 3 arasında.

İnşa halindeki 861 türbinin 132’si Eksim’e, 101’i Borusan’a, 69’u Dost Enerji’ye, 68’i Ağaoğlu’na ait.

İnşa halindeki türbinlerin yüzde 22’si İzmir ilinde yapılıyor. yüzde 8’i Muğla’da inşa ediliyor.

Lisans sahibi 84 firma, aldıkları lisansa göre toplam türbinlerin yüzde 51’ini Marmara, yüzde 23’ünü Ege’de, yüzde 10’unu Karadeniz’de kurmayı hedefliyor.

Yatırımcıların RES’lere ilgisi giderek artıyor. 2014 yılında 803 MW’lık RES yatırımı yapılmıştı. 2015’de kapasiteye 956 MW, 2016 yılında 1.387 MW eklendi.

Ne var ki türbinlerin tamamını uluslararası firmalardan satın alıyoruz. İşletmedeki türbinlerin bin 528’ini Nordex, bin 427’sini Vestas, bin 254’ünü Enercon, bin 37’sini GE, 477’sini Siemens inşa etti.

 

Sende yorum yap