ÖNCELİĞİMİZ BÜYÜMEK

, , Sende yorum yap

Hükümette yeni görev dağılımında ekonomide iyileşmeyi sağlayacak, büyümeyi artıracak politikaları geliştirecek, uygulamaları yönetecek bakanlıkların başlarına yeni isimler getirildi.

1 – Politikaları belirleyecek ve uygulayacak 3’lü: Şimşek, Elvan, Ağbal

Önümüzdeki dönemde ekonominin kaderini belirleyecek 3’lü, işini bilen, konularında yetişmiş kişiler.

Kalkınma Bakanı Elvan, daha önce Devlet Planlama Teşkilatı’nda görev yaptı. Kalkınma Bakanlığı’nda Devlet Planlama Teşkilatı eski çalışanları var. Ekonomide kaynaklar harcamalar dengesini kurabilecek, üretim ve yatırım konularını bilen bir bakan.

Maliye Bakanı Ağbal, Maliye Bakanlığı deneyimine sahip. Sadece sorumlu olduğu konuları bilmiyor, bakanlık kadrosunu da tanıyor. Başbakan Yardımcısı Şimşek, uzun süredir ekonomi yönetiminde sorumluluk taşıyor. Ekonominin ve hükümetin dış dünyaya açılan penceresi. Özellikle dış ekonomik ilişkilerde güvenilen bir isim.

Üç bakan ekonomiyi yönlendirmede etkili olacak. Bu üçlünün sorumlu olacağı 2 önemli kuruluş, Hazine Müsteşarlığı ve (her ne kadar bağımsız ise de) Merkez Bankası.

Hazine ve Merkez Bankası, ekonomi politikaları ve uygulamalarının ana kuruluşları.

2- Ekonominin en önemli 3 sektörünü yönlendirecek 3’lü: Fakıbaba, Kurtulmuş, Albayrak

Ekonomide ağırlığı olan 3 sektör tarım, turizm ve enerji. Tarımda önceki bakan yeni politikalar oluştururken, Ahmet Eşref Fakıbaba, Tarım Bakanlığı sorumluluğunu üstlendi. Fakıbaba, hekim. Bilecik devlet Hastanesi Başhekimliği ve Şanlıurfa Belediye Başkanlığı görevinde bulundu. Tarıma yabancı.

Turizm sektörü şu dönemde en sorunlu  sektör. Şanssızlığı, bakanların kısa sürede değişmesi. Turizmciler derler ki: “Bakana turistik tesisleri tanıtmaya çalışıyoruz. Turizmi anlatmaya çalışıyoruz. Yeni bakan tam neyin ne olduğunu anlarken, değişiyor.” Yeni Bakan Kurtulmuş İ.Ü. İktisat Fakültesi Sosyal Siyaset, Çalışma Ekonomisi, İnsan Kaynakları Yönetimi eski hocası. Turizm sektörü Kurtulmuş için yeni bir sektör.

Enerji ve Tabii Kaynaklar konusunda daha farklı bir tablo var. Albayrak konusunu öğrendi. İddialı. Başladığı işleri devam ettirecek.

3 – Ekonomiyi dolaylı etkileyecek 3’lü: Zeybekci, Tüfenkci, Sarıeroğlu

Ekonominin güreş alanı, futbol sahası “piyasa”dır. Piyasada işveren var, çalışan var. Ticaret var, ihracat var. Sistemi ayakta tutan sosyal güvenlik ağı var. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önemli bir bakanlık. Genç kadın Bakan Sarıeroğlu Gazi Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler Bölümü mezunu.

Değişik sendikalarda görev aldı. İş Arama Teknikleri adlı bir kitabı var. Ekonomi Bakanı Zeybekci ise çekirdekten sanayici, işveren. Denizli gibi canlı bir sanayi bölgesinde Tekstil ve İhracatçılar Birliği Başkanlığı yaptı. Beklenti, özel sektörün durumunu, dertlerini, beklentilerini  izleyerek hükümete, Başbakan’a, Cumhurbaşkanı’na bilgi akımını sağlaması.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci avukat. AÜ Hukuk Fakültesi’nden ticaret hukuku üzerine yüksek lisans derecesi almış. İç ve dış ticarette gelişmeleri izleme ve tıkanıklıkları çözmede etkin olması bekleniyor.

4 – Ekonomide altyapıyı etkileyecek 3’lü: Arslan, Eroğlu, Özhaseki

Ekonomide altyapı harcamaları önem taşıyor. Son yıllarda konut yatırımları ekonomide canlılığı sağlıyor. Konut yatırımları politikalarında değişiklik beklentisi var. Her yeşil alanın betonlaştırılması, çarpık yapılaşma, tarım alanlarının yapılaşmaya açılması sorunları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın sorumluluk alanının genişlemesine yol açtı. Yeni Bakan Özhaseki’nin bu konularda ne ölçüde etkin olacağı bilinemiyor. Eroğlu Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nda, Arslan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nda deneyimli isimler.

5 – Dış ilişkileri yürütecek ikili: Çavuşoğlu, Çelik

Gerçekçi olalım. Dış politikanın kaptanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dır. Erdoğan’ın oluşturduğu ana politika çizgisinde Dışişleri Bakanı olarak Çavuşoğlu’nun, Avrupa Birliği Bakanı olarak Çelik’in geliştirecekleri ilişkiler, ekonomi bakımından da önem taşıyor. Dış ilişkilerdeki iyileşme ihracatta artışa imkân veriyor.

Erdoğan etkili olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ekonomi politikalarının oluşturulmasında ve uygulanmasında etkili olacak.
Ne var ki politika oluşturmada ve uygulamada Cumhurbaşkanı’na bilgi aktaracak kadrolara, daha sonra da uygulamayı yürütecek bürokratik yapıya ve bu bürokratik yapıyı yönetecek bakanlara ihtiyaç var.  Her şeye rağmen bakanların, sorumluluk taşıdıkları konulardaki bilgi ve deneyimleri, başına geçtikleri bürokratik kadroları yönetme becerileri ekonomide gelişmenin sağlanması bakımından önem taşıyor.

‘Bayrağı daha da ileri taşıyacağız’

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na getirilen Numan Kurtulmuş ise görevini Nabi Avcı’dan devraldı. Kurtulmuş, “Çok cerbezeli görünmeyen ama perde arkasında bizim camiamızın sakin güçlerinden birisi olan Nabi Avcı’dan bu görevi devralmış olmak benim için de hem büyük bir onur hem de büyük bir zorluktur. İnsanlar makamlarından, mevkilerinden eğer güç alıyorlarsa zaten bunun bir kıymeti yok. Eskilerin güzel bir tabiri var, ‘Şerefü-l mekan bi’l mekin’ derler. Bir mekanın şerefi, orada oturanla kaimdir. Nabi Avcı’ya bakınca onu görüyoruz. Nabi Avcı’nın herhangi bir yerde oturması ya da herhangi bir makamdan, koltuktan güç alması zaten düşünülemez” dedi.

Büyük katkı yaptı

Kurtulmuş, turizme büyük katkı yapan Avcı’dan devraldığı bayrağı daha ileriye götürmeyi diledi. Kurtulmuş, Avcı’nın bilgisi, birikimi ve tecrübelerinden her zaman istifade edeceklerini aktararak bu bayrak değişiminin millet ve memleket için  yararlı olmasını diledi. Avcı’ya hizmetlerinden dolayı teşekkürlerini ileten Kurtulmuş,  Avcı’nın bundan sonraki süreçlerde de Türkiye’nin gidişatına, yeni Türkiye’nin  güçlenmesine çok önemli katkıları olacağını söyledi.

Rol model olacak işler 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nı Mehmet Müezzinoğlu’ndan devralan Jülide Sarıeroğlu, her zaman kendilerine abilik yapan Müezzinoğlu’ndan, gelecek dönemde de desteklerini esirgememesi ricasında bulundu. Sarıeroğlu, 26 yıl sonra Çalışma Bakanlığı koltuğuna oturan bir kadın olmasının verdiği sorumluluğun farkında olduğunu belirterek, “Bugüne kadar, kadınların karar alma mekanizmasında daha çok sayıda  yer alması için büyük çabalar sarf ettik. Bir kadın bakan olarak bizden sonra siyasete gireceklere rol model olacak hayırlı işleri yapmak istiyoruz. Önümüzde 180 günlük bir eylem planımız olacak. Sayın Bakanımızın 10 ay gibi kısa bir sürede başlatmış olduğu çok yoğun ve önemli çalışmalar var. Onları da başarılı bir şekilde sürdürmek için çaba sarf edeceğiz” diye konuştu.

Müezzinoğlu da bakanlıkta kısa sürede onurlu bir görev yaptığını belirterek, “Yüzde 13’lere kadar çıkan işsizliği hızlı bir şekilde 4-5 aylık dönemde 10.5’lara indirdik. İnşallah hanım elinin değdiği her tablo daha güzel olacaktır, daha zarif ve şık olacaktır” dedi.

‘Üreteceğiz, üreteceğiz, üreteceğiz’

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına getirilen Ahmet Eşref Fakıbaba görevi Faruk Çelik’ten devraldı. Fakıbaba, “Çok çalışacağız, ‘Üreteceğiz, üreteceğiz,  üreteceğiz’. Bir hekim, bir genel cerrahi uzmanı olarak yeni bir branşa başlıyorum ama inanıyorum, çok değerli Bakan’ımız ve bürokrat arkadaşlarımız, üniversiteden hocalarımız sivil toplum örgütleri var, sizler varsınız, ben evelallah bu yükün altından kalkacağımıza yürekten inanıyorum” diye konuştu.

Faruk Çelik ise,  “Sayın Bakan’la şimdi ortak yönümüz çıktı. Uzun yıllar birlikte insanlarla uğraştık, kaderde hayvanlarla uğraşmak da var” şeklinde espri yaptı. Fakıbaba buna karşılık, “Ama neticede yine insan için uğraşacağız” dedi.

 

Sende yorum yap