% 6.5 FAZLA İÇİN 23.6 KATRİLYON TL LAZIM

, , Sende yorum yap

Yüksek Planlama Kurulu’nun, bugün toplanarak 2003 yili programinin ana hatlarini IMF talimati dogrultusunda belirlemesi bekleniyor. IMF’nin 2003 yili bütçesi ile ilgili talimati faiz disi fazlanin, milli gelirin yüzde 6.5’undan az olmamasi. Bu yil için milli gelir tahmini 364.3 katrilyon lira olduguna göre, faiz disi fazla için 23.6 katrilyon lira bulmak gerekiyor. Halbuki bugüne kadarki çalismalarda bulunabilen faiz disi fazla rakami 19.0 – 19.5 katrilyon lira. Bu da milli gelirin yüzde 5.2 ve yüzde 5.4’ü oraninda bir büyüklügü ifade ediyor.
AKP hükümetinin 2003 yili için harcama hedefinin 150 katrilyon lira, gelir tahmininin 104 katrilyon lira oldugu belirtiliyor. Bu durumda 46 katrilyon bütçe açigi söz konusu.
150 katrilyonluk harcama rakaminin 65 katrilyonu faiz ödemesine gidecek. 150 katrilyonluk toplam harcamadan 65 katrilyonu faiz ödemesini çikaralim. Geriye kalir 85 katrilyon liralik “faiz disi harcama.”
Eger 2003 yilinda 104 katrilyon gelir hedefine ulasilir, buna karsilik faiz disi islere sadece 85 katrilyon lira harcanir ise, sonuçta bütçede sadece 19.0 katrilyon lira faiz disi fazlalik ortaya çikacak demektir.
Bütçede ne kadar çok faiz disi fazlalik olusur ise devlet borçlarini o kadar kolay öder. Ama bütçede ne kadar çok faiz disi fazla olusur ise devlet halkina o kadar az hizmet götürür. Maaslari artiramaz, yol yapamaz, köylüye, esnafa arka çikamaz.
Bu nedenle hükümet faiz disi fazla rakamini küçültmek ister. Geliniz görünüz ki IMF bu konuda hükümetin hosuna gitmeyecek hedefler belirler.
2003 yili için IMF’nin faiz disi bütçe geliri fazlasi hedefi milli gelirin yüzde 6.5’ugudur. 2003 yili için milli gelir (GSMH) tahmini 364.3 katrilyon lira. Bunun yüzde 6.5’u 23.6 katrilyon lira eder.
AKP hükümetinin bugüne kadar bulabildigi faiz disi gelir hedefi 19.0 katrilyon liranin milli gelir içindeki büyüklügü ise yüzde 5.2’dir.
Hükümet 104 katrilyon liralik gelir hedefini tutturmak için 82 katrilyonluk vergi geliri ile 22 katrilyonluk vergi disi gelir elde etmeyi bekliyor. Hükümetin 2003 yilinda 22 katrilyon vergi disi gelir elde etmesi çok güç. Hatta imkansiz. Gelir hedefi tutturulamayinca bütçede faiz disi gelir fazlasi elde etmek güçlesir.
Bu yazinin altinda haberlere yansiyan sekli ile, AKP hükümetinin 2003 yili bütçe taslagi ve de seçim öncesi koalisyon hükümetince hazirlanan 2003 yili bütçe taslagi karsilastirmali olarak veriliyor.
Dikkat edilir ise “mevcut iç ve dis sartlardan eli kolu bagli durumdaki” AKP hükümeti pek büyük degisiklik yapamamis. Tek yapabildigi faiz disi harcamalari 8 katrilyon artirabilmek için, vergi disi gelir hedefini bu ölçüde “sisirmek” olmus. Açik anlatimiyla sorun AKP hükümetinin sorunu degil, Türk ekonomisinin sorunu. Bu iç borç yükünün yapisi degismedikçe hükümetler kendi istedikleri sekilde bütçe yapma imkanina sahip olamayacak. Bütçeler IMF sablonuna uygun biçimde basit bir gelir gider hesabi seklinde düzenlenecek.
2003 yili bütçe teklifleri (katrilyon TL)
AKP hükümetinin teklifi Koalisyon hükümetinin teklifi
I) TOPLAM GELIRLER 104.0 96.4
(1) Vergi gelirleri 82.0 81.5
(2) Vergi disi gelir 22.0 14.9
II) TOPLAM HARCAMALAR 150.0 143.2
(1) Faiz harcamalari 65.0 66.3
(2) Faiz disi harcamalar 85.0 76.8
III) FAIZ DISI FAZLA 19.0 19.5
(1) Toplam gelirler (+) 104.0 96.4
(2) Faiz disi harcamalar (-) 85.0 76.8
IV) BÜTÇE AÇIGI 46.0 46.8
(1) Toplam harcamalar (-) 150.0 143.2
(2) Toplam gelir (+) 104.0 96.4
V) FAIZ DISI FAZLA ORANI % 5.2 % 5.4
(1) GSMH (milli gelir) 364.3 364.3
(2) Faiz disi fazla 19.0 19.5

 

Sende yorum yap