Kültürel istihdam 588 bin

, , Sende yorum yap

İstihdam konusu gündeme geldiğinde genelde tarım ve tarım dışı istihdam rakamlarına bakarız. Kültürel istihdam dikkatlerden kaçar.

Türkiye’de 2016 yılında 588 bin kişi kültür faaliyetleri kapsamında iş imkanı buldu.

Bir toplumun tarihsel süreç içinde ürettiği ve kuşaktan kuşağa aktardığı maddi ve manevi özelliklerin bütününe kültür diyoruz.

Kültür, bir toplumun kimliğini oluşturuyor. Onu diğer toplumlardan farklı kılıyor. Kültür, genel anlamda toplumun yaşayış ve düşünüş tarzını yansıtıyor. Mimarlık, tasarımcılık, el sanatları, sahne sanatları, yazarlık, gazetecilik, dilbilimciliği, sanat faaliyetleri, yazılı, sözlü görsel yayınlar, kütüphanecilik kültür faaliyetlerinin alt dalları. Türkiye’de 27 milyona ulaşan toplam istihdamda kültürel istihdamın payı yüzde 2.2 oranında. Kültürel kesimde çalışan 588 bin kişinin 309 bini erkek, 279 bini kadın. Kültürel istihdamın çoğu yüzde 62.2’si 30-54 yaş grubunda, yüzde 30.8’i 15-29 yaş grubunda kadın ve erkekten oluşuyor.

Ne var ki, kültürel istihdamdaki kadın ve erkeğin eğitim düzeyleri düşük, kültürel istihdamda olanların yüzde 47.1’i lise altı eğitimli ve yüzde 20.7’si lise ve dengi meslek okulu mezunu. Sadece yüzde 32.1’i yükseköğretim mezunu.

Kültürel istihdamda olanların yüzde 74’ü tam zamanlı, yüzde 62.4’ü ücretli, maaşlı veya yevmiyeli çalışıyor, yüzde 37.6’sı işveren, kendi hesabına veya ücretsiz aile işçisi olarak çalışanlardan oluşuyor.

Toplam kültürel istihdamda, el sanatları çalışanlarının payı yüzde 4.44, mimarlar, planlamacılar ve tasarımcıların payı yüzde 15.3, yaratıcı sanatçılar ve sahne sanatçılarının payı ise yüzde 8.7 oranında.

El sanatlarında 261 bin kişi, yaratıcı sanatlar ve sahne sanatlarında 51 bin kişi çalışıyor. Yazar, gazeteci ve dilbilimci sayısı 38 bin.

 

Sende yorum yap