Eserleri

Kitapları

Bilinmeyen Bodrum

Bu kitap, bir Bodrum güzellemesidir.
Bu ülkenin her köşesi güzel… Bodrum da kendine göre, daha doğrusu Bodrum'u görüp de sevenlere göre güzel. Bodrum, tarihi ile doğası ile insanları ile özelliği olan bir yarımadadır. Koskoca bir yarımadadır. Bir kıyıda rüzgâr eser, dalgalar sahili döverken, öte kıyıda yaprak kımıldamaz. İki-üç ay sert kışı vardır… Sert kış dönemi bile bulutların arasından güneş göründü mü, sanki yaz gelmiş olur. Kitabın son bölümünde, Bodrum'un yaşayan lokantaları ile kendileri gitmiş isimleri kalmış yadigâr lokantalarının hikâyeleri var. Bu hikâyeler yemeklerin anlatımından öte, insan hikâyesi ağırlıklı. Zaten Bodrum'u renklendiren insanlar değil mi? Bodrum'un şansı, özelliği farklı insanları cezbetmesi, Bodrum'a gelen farklı insanların Bodrum'u renklendirmesidir. Türk basınının deneyimli ismi Güngör Uras Bodrum'u henüz görmeyenlere, Bodrum yazlıkçılarına, Bodrum'u mesken edinenlere Bodrum'un farklı yanlarını, pek bilinmeyen yanlarını, yaşamını anlatıyor.
(Tanıtım Bülteninden)

 

Bak Ben Sana Anlatayım 
Olaylarla Alaylar

Basılı Yayınlar

 1. Halk Kredisi ve Türkiye’de Tatbiki, Ege Matbaası, Ankara 1955, 40 s.
 2. Küçük Sanayiciler için Kooperatif, Ajans Türk Matbaası, Ankara 1965, 80 s.
 3. Gelişmekte olan Ülkelerde Tarım Kooperatifleri, ( Margeret Digby’den tercüme), Doğuş Matbaası, Ankara 1966, 24 s.
 4. Tarım Kooperatifleri ile Devlet Arasındaki İlişki, Doğuş Matbaası, Ankara 1966, 40 s.
 5. İkinci Beş Yıllık Plan Özel Sektör İçin Neler Getiriyor? Odalar Birliği Basımevi, 
  Ankara 1967, 48 s.
 6. What will the Second Five car Development Plan Bring to the Private Sector, 
  Odalar Birliği Basımevi, Ankara 1967, 52 s.
 7. Sanayiciler İçin Teşvik Tedbirleri, Kağıt ve Basım İşleri A.Ş., İstanbul 1968, 110 s.
 8. Develüasyon Öncesi ve Sonrası Ekonomik Gelişme Politikası, Odalar Birliği 
  Basımevi, Ankara 1971, 32 s.
 9. Recent Economis Policies in Turkey, Odalar Birliği Basımevi, Ankara 1971, 42 s.
 10. Tarım Satış Kooperatifleri Sistemi Yoluyla Tarım Ürünleri Fiyat Destekleme 
  Politikasının Finansmanı Sorunu, Şark Matbaası, Ankara 1971, 68 s.
 11. Türkiye’de Sermaye Piyasası, Şark Matbaası, Ankara 1973, 20 s.
 12. Türkiye’de Yabancı Sermaye Yatırımları, Formül Matbaası, İstanbul 1979, 375 s.
 13. Borsa, Sabah Yayını 1990, 96 s.
 14. Turkey, From Ten Thausand Years of Civilization to the Present 
  (Y.Karakoyunlu ile ortak yayın) Creative Yayıncılık 1991, 320 s.
 15. Ekonomide Özallı Yıllar (1980-1990) Afa Yayını 1993, 178 s.

Kapaklı Devlet Planlama Teşkilatı Yayınları

 1. The Cooperative Movement in Turkey, Mart 1965, 20 s.
 2. Yatırım İndirimi, Şubat 1966, 105 s.
 3. Tarım Sektörü ve Kooperatifçilik, Mart 1966, 81 s.
 4. Türkiye’de Sigorta Sorunu, Mayıs 1966, 177 s.
 5. Gümrük – 474 Sayılı Kanuna İlişkin Gümrük Taksitleme ve İndirimi Uygulaması, Haziran 1966, 95 s.
 6. Özel Sektörün Gelişmesini Etkileyen Faktörler, Haziran 1966, 207 s.
 7. Özel Sektörün Gelişmesinin Hızlandırılması İçin Teklifler, Temmuz 1966, 57 s.
 8. Small Industry in Turkey, Mayıs 1967, 30 s.
 9. Özel Sektörü Teşvik tedbirlerinin Uygulama Sonuçları, Mayıs 1967, 59 s.
 10. Agricultural Credit and Marketing Cooperatives, Kasım 1967, 60 s.
 11. Küçük Sanayi ve El Sanatları, Mart 1969, 106 s.
 12. Tarım Kredisi Sorunu, Nisan 1969, 120 s.
 13. Mükerrer Sigorta (reasürans) İnhisarı Sorunu, Haziran 1969, 144 s.
 14. Banka Kredi Sisteminde Gelişmenin Hızlandırılması Konusunda Not, 
  Ağustos 1969, 69 s.
 15. Tahvil Sorunu, Temmuz 1970, 58 s.
 16. Recent Economic Policies in Turkey, Kasım 1970, 60 s.
 17. Bankaların Reklam ve Propaganda Harcamaları ve Basın ve Radyo 
  Reklamları Konusunda Not, Mart 1971, 27 s.
 18. Medium term Lending in Turkey, Nisan 1971, 31 s.
 19. 1963 – 1971 Para – Kredi Gelişmeleri ve Özel Kesiminin Finansmanı 
  Konusunda Bir Deneme, Ekim 1972, 24 s.
 20. Tarım Sektöründe Kredi Sorunu, Nisan 1975, 31 s.
 21. Para Kredi ve Mali Aracı Kuruluşlar, Haziran 1973, 23 s.

Diğer Çalışmalar

 1. Kapaklanmış fazla sayıda araştırma DPT Dökümantasyon Servisinde mevcuttur.
 2. 1974 – 1980 arası TÜSİAD yayınları olarak isimsiz araştırmaları yayınlanmıştır.
 3. Seminerler için hazırlanmış çok sayıda “tebliğ”i bulunmaktadır.