Kendi hesabına çalışan sayısı 4 milyon

, , Sende yorum yap

Nüfusumuz 80 milyon. 28 milyon 500 bin çalışanımız var. Çalışanlarımızın 4 milyon 781 bini kendi hesabına çalışıyor. İşverenlerin (bir işçi veya daha fazla işçi çalıştıranların) sayıları 1 milyon 320 bin. Ülkede çalışan her 100 kişinin 21.4’ü kendi hesabına çalışıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu, kendi hesabına çalışanların ve işverenlerin son 12 ayı nasıl geçirdiklerini sergileyen bilgiler yayınladı.

Kendi hesabına çalışanlar ve işverenler, ekonominin dinamiğini teşkil ediyorlar. Bizler de “müteşebbis gücümüz önemli” diyerek onlarla övünüyoruz.

Kendi hesabına çalışanların ve işverenlerin yüzde 35’i aile işini devam ettirmek için işe başlamış. yüzde 24.9’u fırsatı değerlendirerek kendi hesaplarına veya işveren olarak çalışmaya karar vermiş. yüzde 16.2’si ücretli iş bulamadığı için kendi hesabına veya işveren olarak çalışıyor.

Kendi hesabına ve işveren olarak çalışanların çoğu tarım ve hizmetler sektöründe faaliyet gösteriyor.

İşverenlerin çoğu lise ve lise altı eğitim görenler.

Son 12 ayda kendi hesabına veya işveren olarak çalışanların sayısında büyük artış var.

Kendi hesabına veya işveren olarak çalışan toplam 6 milyonun yüzde 9.9’u, 6 bini mevcut işlerine son 12 ayda başlamış.

Kendi hesabına ve işveren olarak çalışanların yüzde 17.7’si bir ortaklık veya iş ağı içinde faaliyet gösteriyor.

Ülke genelinde çalışanların yüzde 17.1’si yaptığı işten yüksek düzeyde memnun. yüzde 54.4’ü orta derece memnun. Çalışanların 28.5’i ise mutsuz.

Yüksek ve orta derecede memnuniyet oranı işverenlerde yüzde 73.7, kendi hesabına çalışanlarda yüzde 52.1, ücretli ve maaşlılarda yüzde 41.4 oranında.

Tarım ve tarım dışı sektörlerde kendi hesabına ve işveren olarak çalışanların son 12 ayda karşılaştıkları sorunların başında, işlerin yavaşlaması ve gelirlerdeki gerileme geliyor.

Dönem dönem işlerin kesilmesinden yakınanların oranı yüzde 20.6 oranında. İşlerin yavaşlaması sonucu gelirlerinin azalmasından yakınanlar yüzde 22.3 oranında. Toplam bağımsız çalışanların ve işverenlerin sadece son 12 ayda yüzde 11.0’i zorluk yaşamadıklarını söylüyor.

Bütün bu göstergeler içinde en olumlu gösterge, her şeye rağmen son 12 ayda bağımsız çalışanların ve işverenlerin sayılarının yüzde 10’a yakın oranında artmasıdır.

Ücretli çalışanlar da kendi hesabına veya işveren olarak çalışanlar da değişiklik istemiyorlar.

Çalışanların yüzde 81.5’i çalışma şeklini değiştirmek istemiyor. Değişiklik isteyenlerin yüzde 14.5’i ücretli, yüzde 14.0’ü kendi hesaplarına veya işveren olarak çalışmak isteyenler.

Ücretli çalışanların yüzde 18.9’u kendi hesaplarına veya işveren olarak çalışmak istiyor. Kendi hesaplarına veya işveren olarak çalışanların yüzde 23.2’si ise ücretli çalışmak arzusunda.
Bunların yüzde 7.4’ü diğer kendi hesabına ve işveren olarak çalışanlarla bağlantılı. yüzde 5.6’sı ortak çalışıyor. yüzde 4.7’si ise hem ortak hem iş ağı içinde.

Sektörlere göre çalışanlarda yüksek ve orta derecede memnuniyet oranı sanayide yüzde 72.2, tarımda yüzde 62.7 ve inşaat kesiminde yüzde 62.8 oranında.

Finansal sorununun ağırlığı yüzde 13.8, müşterilerin ödeme zorluğunun ağırlığı yüzde 12.0, fiyat belirsizliğinin ağırlığı yüzde 11.8 oranında. Bağımsız çalışanlar ve işverenlerin yüzde 20.5’i son 12 ayda iş olmadığı dönemler nedeniyle zorlukla karşılaştıklarını belirtiyorlar.

 

Sende yorum yap