İYİ TARIM

, , Sende yorum yap

Gıda üretimi günümüz dünyasında en fazla ilgi gören konu.

Dünyanın yarısı açlıkla mücadele ederken, diğer yarısı da ürettiği ve tükettiği gıda maddelerinin güvenli olmasını istiyor. Güvenli gıda denildiğinde, insan sağlığına zararlı olmayan, fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik kalıntılar içermeyen, aynı zamanda izlenebilirliği sağlanmış ürünlerden söz ediliyor.

Avrupa’daki yaş meyve ve sebze pazarının büyük kısmına hâkim olan perakendeciler, tüketicilerine arz ettikleri yaş meyve ve sebze ürünlerinde, son yıllarda gündeme gelen insan sağlığını tehdit eder nitelikteki belli bazı riskleri en aza indirgemek amacıyla 1997 yılında bir araya geldiler. 1999 yılında bugünkü İyi Tarım Uygulamalarının temelini oluşturan standartları oluşturdular.

Bu standart 2007’de tüm dünya ülkeleri tarafından kabul gördü ve GLOBALGAP adını aldı.

Türkiye’de de Tarım Bakanlığı bu gelişmelere uyum sağlamak için 2004 yılında İyi Tarım Uygulamaları yönetmeliğini Resmi Gazete’de yayımladı.

Bu protokolle perakendecilerin “raflarına koydukları ürünün müşterilerine zarar vermeyeceği” konusunda tedarikçi ve üreticilerden güvence istiyorlar.

Sertifika güvencesi

İyi Tarım, insan sağlığına zararlı kimyasal, mikrobiyolojik, fiziksel kalıntılar içermeyen, çevreyi kirletmeden veya doğal dengeye zarar vermeden üretilen, üretimi sırasında üretimle ilgili insanların veya diğer canlıların refahının olumsuz olarak etkilemeyen ürünün yetiştirildiği ülkenin tarımsal mevzuatına uygun olarak yapılan ve tüm bu işlemler kayıt altına alınarak kontrol edilen ve sertifikalandırılan üretim şekli. İyi Tarım Uygulamaları, topraktan sofraya kadar uzanan bütün üretim ve pazarlama aşamalarını kapsıyor.

Tarımın yapıldığı toprağın özelliği, kaliteli tohum ve fidanın cinsi, toprak analizi, uygun zamanlarda uygun gübre kullanımı, sulama, ilaçlama, pestisitlerin kullanımı gibi bütün işlemlerin kayıt altına alınması, belgelenmesi ve bu belgelerin ve uygulamanın bakanlıkça yetkilendirilmiş firmalarla denetlenmesi gerekiyor.

Organik tarım başka

İyi Tarım’ın organik tarımla ilgisi yok. Organik tarımdan daha yaygın bir uygulama alanına sahip. Özellikle AB ülkeleri, ithal edecekleri tarım ürünlerinin “İyi Tarım” sertifikasına sahip olmasını istiyor.

Bizde halkımız henüz ”İyi Tarım”ın ne olduğunu öğrenemedi. Özellikle marketlerde, az sayıda da pazarlarda satılan tarım ürünlerinin üzerinde İyi Tarım işareti var. İyi Tarım işareti Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın güvencesini veriyor.

Sizler de bundan sonra tarım ürünü alırken ambalajlardaki (özellikle ürünlerin karton kutularındaki) “İyi Tarım” işaretine ve logosuna dikkat ediniz.

 

Sende yorum yap