İthalat hızla artıyor

, , Sende yorum yap

Ocak ayında ithalat artışı gene ihracat artışının önüne geçti.

– İhracat 12.4 milyar dolar. İhracat artışı % 10
– İthalat 21.5 milyar dolar. İthata artışı % 21
– Dış ticaret açığı 9.0 milyar dolar. Dış ticaret açığı artışı % 108

2018’e dış ticarette iyi bir başlangıç yapamadık.

– 2018 Ocak ayı ihracat rakamını 2017 yılı Ocak ayı rakamı ile karşılaştırarak, ihracat artıyor diyemeyiz.

– 2017 Ocak ayı ihracat rakamı çok çok kötü idi. Ayda 11.2 milyar dolar ihracat yapılmıştı. Ama daha önceleri aylık ihracat rakamlarımız daha yüksekti. 2014 Ocak ayı ihracat rakamı 12.4 milyar dolar, 2015 yılı Ocak ayı ihracat rakamı 12.3 milyar dolardı. 2016-2017 yıllarında Ocak ayı ihracat rakamları düşük çıktı.

– 2017 yılında Ocak, Şubat, Eylül ayları ihracat rakamları 12.0 milyar doların altında idi ama yılın 9 ayı 12.4 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirildi.

– 2017 Aralık ayı ihracatı 13.8 milyar dolar olmuştu.

2018 Ocak ayı ihracatının daha yüksek olması beklenirdi.

İhracat beklenenin gerisinde kalırken, ithalat beklenenden çok artmayı sürdürüyor.

– İthalat artışı 2017 yılı Mart ayında tırmanışa geçti. Ayda 19 milyar dolar-20 milyar dolar ithalat yapmaya başladık. 2017 Aralık ayında ithalat 23.4 milyar dolara ulaştı.

– 2017 Aralık ayında dış ticaret açığı 9.5 milyar dolar oldu. 2018 Ocak dış ticaret açığı 9.0 milyar dolar.

Önümüzdeki günlerde cari açık rakamları açıklandığında, aralık ve ocak aylarındaki dış ticaret açığının büyüklüğü sonucu cari açığın da büyüdüğünü göreceğiz.

– İhracatımızın nerede ise dörtte birini (Ocak ayında % 22.8’ini) 3 ülkeye yapıyoruz. Bu ülkeler Almanya, İngiltere ve İtalya. İhracatımızda ana pazarımız zengin pazarlar. AB pazarının ihracatımızdaki payı % 52.6 oranında.

– İhracatımızın euro ağırlıklı olması nedeniyle euronun değer kazanması sonucu, ”parite” nedeniyle ihracat gelirlerimiz 842 milyon dolar arttı. Açık anlatımla, ocak ayı ihracat geliri 12.4 milyar doların 842 milyon doları parite etkisindeki gelir artışından oluştu.

– Ocak ayında ithalatımızda 3.6 milyar dolarla enerji ürünleri ithalatı ilk sırada, 2.3 milyar dolarla altın ve diğer kıymetli madenler ithalatı ikinci sırada. Ocak ayında 1.5 milyar dolarlık demirçelik ithalatımızın çok çok üzerinde altın ihalatımız var.

– Gerçekçi olalım. Üzücü ama gerçeği görelim. İhracat artışı yetersiz. İharcatta rekor falan kırılmıyor. İhracat artmadan ekonomide, üretime dayalı sürdürülebilir büyüme gerçekleştirilemez.

– İthalat, ihracattan daha fazla artıyor. Evet, enerji ithalatı bizi üzüyor ama ihracat artışının ana nedeni, tarımda ve sanayide üretimin yapısında ithal ürünlerin payının yüksek olması.

Türkiye’de daha once üretilen, Türkiye’de üretilebilecek olan malları ithal etmeye devam ediyoruz. İthal ikamesi, (ithal edilen ürünlerin ülkede üretilmesi) politikası uygulamaya mecburuz.

Yılın başında dış ticaretteki olumsuz gelişmeyi iyi değerlendirerek çözüm arayışına girersek, yılı kurtarırız.

 

Sende yorum yap