İhracat rekor kırdı, ama ithalat da rekor kırdı

, , Sende yorum yap

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın resmi olmayan geçici dış ticaret verilerine göre, 2017 yılı Ekim ayı ihracatımız 13 milyar 943 milyon dolar, ithalatımız ise 21 milyar 304 milyon dolar oldu.

Ekim ayında ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre % 8,96 oranında, ithalat ise % 25.22 oranında arttı. Dış ticaret açığı, % 74.58 artarak 7 milyar 361 milyon dolar oldu.

İhracatın ithalatı karşılama oranı 2016 yılı Ekim ayında % 75.2 iken, 2017 yılı Ekim ayında % 65.4’e geriledi. İhracatçılarımızın ihracatı artırma çabalarını alkışlamamaya imkan yok. Ne var ki dış ticaret ihracattan ibaret değil.

O ihracatı yaparken ne kadar ithalat yapıldığı, ne kadar dış ticaret açığı verildiği önemli.

İhracatımız giderek daha fazla ithalata bağımlı hale geliyor. Bunun göstergesi, büyüyen dış ticaret açığı. Son 12 aylık dönemde, İhracat bir önceki yıla göre % 10,1 oranında artış ile 154 milyar 643 milyon dolar, ithalat ise % 14.4 oranındaki artış ile 225 milyar 610 milyon dolar oldu.
Dış ticaret açığı % 24.8 oranında artarak 70 milyar 967 milyon dolara ulaştı.

İhracatın ithalatı karşılama oranı ise %68.5 gibi düşük bir oranda.

2017 yılı Ekim ayında en çok ithalat “Ham madde (Ara mallar)” (15 milyar 424 milyon dolar) grubunda yapılırken, bu grubu sırasıyla “Yatırım (Sermaye) malları” (3 milyar 122 milyon dolar) ve “Tüketim malları” (2 milyar 748 milyon dolar) grupları izledi.

2017 yılı Ekim ayında en çok ihraç edilen ürünler “Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler, diğer kara taşıtları” (2 milyar 173 milyon dolar), “Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler” (1 milyar 298 milyon dolar) ve “Örme giyim eşyası ve aksesuarı” (823 milyon dolar).

2017 yılı Ekim ayında en çok ithal edilen ürünler ise “Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler” (3 milyar 331 milyon dolar), “Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler” (2 milyar 440 milyon dolar) ve “Elektrikli makina ve cihazlar, ses kaydetme-verme, televizyon görüntü-ses kaydetme-verme cihazları” (2 milyar 318 milyon dolar).

Dikkat buyurulursa görülür ki en fazla ihraç edilen 4 kalemden 3’ünde yaklaşık olarak ihracat gelirinin 2 katı ithalat gideri var.

2017 yılı Ekim ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya (1 milyar 453 milyon dolar) olurken, bu ülkeyi sırasıyla İngiltere (891 milyon dolar) ve ABD (769 milyon dolar) izledi.
En fazla ithalat yapılan ülke Çin Halk Cumhuriyeti (2 milyar 113 milyon dolar), Almanya (2 milyar 33 milyon dolar) ve Rusya (1 milyar 781 milyon dolar).

Peşin ithalat yapıyoruz. İhracatta peşin satış imkanımız sınırlı.

2017 yılı Ekim ayında en çok ihracat “Mal Mukabili Ödeme” (9 milyar 261 milyon dolar) ile yapılırken, bu ödeme şeklini “Vesaik Mukabili Ödeme” (2 milyar 27 milyon dolar) ve “Peşin Ödeme” (1 milyar 580 milyon dolar) takip etti.

En çok ithalat “Mal Mukabili Ödeme” (8 milyar 949 milyon dolar) ile yapıldı. “Peşin Ödeme” (8 milyar 69 milyon dolar) ve “Vadeli Akreditif” (1 milyar 349 milyon dolar).

Tekrarda yarar var. İhracat artışını küçümsemeyelim. Ne var ki, dış ticaret ihracattan ibaret değil. İthalat ihracattan daha fazla artıyor ise ihracat artışını sorgulamak gerekir.

 

Sende yorum yap