Hükümetin teşvikleri büyümeyi hızlandırdı

, , Sende yorum yap

Türkiye ekonomisi 2017 yılında % 7.4 oranda büyüdü.

2017 Türkiye için zor bir yıldı. İç politikadaki gelişmeler, dış ülkelerle siyasi ilişkilerin dalgalanması, terörle mücadele, sınır ötesi sıcak çatışmalar dolu bir yıl geçirdik.

İç ve dış sorunların yoğun olduğu bir yılda ekonominin % 7.4 büyümesi önemlidir.

Büyümek iyidir. Büyümenin nimetlerinden ülkede yaşayanların tamamı şu veya bu şekilde yararlanır. Büyüme gelir demektir. İstihdam demektir.

Hükümetin Kredi Garanti Fonu (KGF) ile ekonomiye getirdiği hareket ve yoğun teşvik uygulamalarının desteğiyle son 4 yılın en yüksek büyümesi gerçekleşti.

Türkiye, OECD ülkeleri içerisinde yüzde 8.4 büyüyen İrlanda’dan sonra en hızlı büyüyen ülke oldu.

Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla (enflasyondan arındırılmamış fiyatlarla GSYH (Milli Gelir), 2016 yılına göre %19 artarak 3 trilyon 104 milyar 907 milyon TL oldu.

Dolar olarak 2016’da 862.7 milyon dolar olan ekonomik büyüklük, dolar değerindeki değişim nedeniyle, 2017’de 851 milyar dolara geriledi. Kişi başı milli gelir ise; 10.597 dolar oldu.

Büyümeyi, özel tüketim ve yatırım harcamalarındaki artış etkiledi.

Güçlü iç talep artışı, güçlü ithalat artışını da beraberinde getirdi.

İthalat artışının rüzgarında 2017 yılı cari açık/GSYİH oranı % 5.5 olarak gerçekleşti..

Büyüme genel olarak iç talep kaynaklı. Makine-teçhizat yatırımları yılın ikinci yarısında artmaya başladı.

Yılın ikinci yarısında ithalattaki artışın etkisinde net ihracatın büyümeye katkısı sınırlı kaldı.

Sanayi üretimindeki yıllık artış % 9.2 oldu. İnşaat sektörü büyümesi % 8.9 ile son 4 yılın, hizmetler sektörü büyümesi %10.7 ile son 6 yılın en yükseğinde gerçekleşti. 2016’da % 2.6 daralan tarım ise 2017’de % 4.7 büyüdü.

Özel tüketim, yıl genelinde % 6.1 artarak, %7.4’lük ekonomik büyümeye 3.7 puan katkı yaptı.
Kamu tüketimindeki yüzde 5 artışın büyümeye katkısı 0.5 puan.

Yıl genelinde yatırımlar, özel tüketimden sonra büyümeye en fazla katkı sağlayan harcama kalemi.

Son 2 çeyrekteki toparlanmaya rağmen, makine-teçhizat yıl geneli artışı % 0.7 ile sınırlı kalırken, inşaat yatırımı harcamaları %12 artış ile son 4 yılın en yükseğinde.

2017 yılı sona erdi. Şimdi 2018 yılının ilk 3 ayı tamamlanıyor. 2017 yılındaki büyümenin rüzgarını iyi değerlendirmeye mecburuz. İhracat artışı, sanayiye dayalı büyümenin önünü açacak.

 

Sende yorum yap