Hane halkı 2016 yılında gazete satın almak için 305 milyon TL ödedi

, , Sende yorum yap

Kültür ekonomisi deyimi, kültürel miras, sanat, medya ve yaratıcı hizmetleri kapsayan faaliyetlerin tümünü kapsıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun Kültür Ekonomisi’nin 2016 yılındaki durumunu belirlemek için yaptığı çalışmalara göre 2016 yılında devletin kültür harcamaları ile özel sektör kültür harcamaları toplamı 36 milyar 908 milyon TL oldu.

Kültür harcamalarının milli gelire (GSYH) oranı yüzde 1.4 dolayında.

Kurumların şirketlerin kültür harcamaları ile ilgili bilgiler derlenemediğinden toplama katılamıyor.

Toplam kültür harcamalarının yüzde 40’ını merkezi hükümet, yüzde 20’sini yerel yönetimler, yüzde 40’ını özel sektör yapıyor.

Devlet, 2016 yılında 22 milyar 400 milyon lira kültür harcaması yaptı.

Devletin kültür harcamalarının yüzde 27’si, mimarlık harcamaları. Kamu projeleri için satın alınan mimarlık hizmetleri karşılığı yapılan ödemeler kültür harcaması olarak kabul ediliyor. 2016 yılında kültürel mirasın korunması, kitap ve yazılı basın, gösteri sanatları, görsel-işitsel ve multimedya alanlarının her birine toplam 2’şer milyar lira harcama yapıldı.

Hane halkının 2016 yılındaki kültür harcamaları 14 milyar TL oldu. Hane halkının kültür harcamalarında TV ve TV yayın masraflarının, kablolu ve özel yayın masraflarının payı yüzde 42.5 gibi yüksek oranda.

Hane halkının toplam kültür harcamalarında gazete harcamalarının payı yüzde 2.5, kitap harcamalarının payı yüzde 10.4, sinema tiyatro, konser harcamalarının payı yüzde 5.7 oranında.

Bir yılda gazete harcamaları 305 milyon lira, kitap harcamaları 1 milyar 439 milyon lira, müzik tiyatro harcamaları 678 milyon lira.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun yaptığı araştırmaya göre, (ülke genelinde ve ülke ortalamasında) günde 6 saat televizyon izleyen, 3 saat internete giren Türk insanı, kitap okumaya sadece 1 dakika ayırıyor. TV ve olan biteni cepten internet ağından ve sosyal medya hesaplarından izleme alışkanlığı zaten düşük olan gazete satışlarının giderek azalmasına, gazete okuma alışkanlığının yok olmasına neden oluyor.

 

Sende yorum yap