Genç emekliler ülkesi olduk

, , Sende yorum yap

Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine göre temmuz ayı itibariyle Emekli Sandığı, İşçi Sigortaları, Bağkur kapsamında sigortalı çalışan sayısı 21 milyon 900 bin oldu. Buna karşılık 11 milyon 900 bin kişi emekli veya ölüm maaşı alıyor.

Çalışanlara, emeklilere bağımlı olanlar, ölüm aylığı alanlar 34 milyon 500 bin kişi. Açık anlatımıyla 80 milyon nüfusun 69 milyona yakını sosyal güvenlik sisteminin şemsiyesi altında. Emekli maaşı kapsamında maaş alanların 8 milyon 200 bini “yaşlılık maaşı” alıyor. Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması’nın 2016 yılı verilerine göre emekli maaşı alanların yüzde 80’i erkek, yüzde 20’si kadın. Emeklilerin üçte biri 55 yaş altındaki emekliler. Yüzde 40’ı 56-65 yaş arası, yüzde 30’u 66 yaş üzeri emekliler. Emeklilerin yüzde 14’e yakını yükseköğretim, yüzde 15’i lise, yüzde 71’i lise altı eğitim görmüş emekliler.

Emeklilerin yüzde 55’inin şeker, tansiyon, kalp ve böbrek yetmezliği gibi ciddi sağlık sorunları var. Ciddi sağlık sorunu olmayanlar, emeklilerin yüzde 45’ini oluşturuyor. Emeklilerin yüzde 14’ü sağlık durumlarının kötü veya çok kötü olmasından yakınıyor. Emeklilerin yarıya yakını sağlık durumlarının iyi olduğunu söylüyor. Emeklilerin yüzde 95’i ihtiyaç duydukları doktora ulaşabildiklerini, yüzde 99’u ihtiyaç duydukları ilaçları alabildiklerini söylüyorlar.

Türkiye’de sosyal güvenlik sistemini değerlendirirken, sistemin kapsamının genişliğini dikkate almakta yarar var. 80 milyon nüfusun 69 milyonunun sosyal güvenlik sisteminden yararlanabilmesi çok önemli. Şöyle veya böyle 69 milyon insan sistemin içinde her ay veya belli dönemlerde ücret alıyor, doktor, hastane ve ilaç hizmeti alıyor.

Dikkati çeken genç emekliler. Emeklilerin üçte birinin 55 yaş altında olması, yüzde 40’ının 56-65 yaş arasında olması. Genç emekliler, çok tabii olarak, emekli imkanlarını yetersiz bularak iş arıyor. Böylece iş arayanların sayısında artışa neden oluyor.

 

Sende yorum yap