Ekonomiyi kimler yönetecek?

, , Sende yorum yap

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ekonomi politikalarının oluşturulmasında ve uygulanmasında etkili olacak.

Ne var ki politika oluşturmada ve uygulamada Cumhurbaşkanı’na bilgi aktaracak kadrolara, daha sonra da uygulamayı yürütecek bürokratik yapıya ve bu bürokratik yapıyı yönetecek bakanlara ihtiyaç var.

Her şeye rağmen bakanların, sorumluluk taşıdıkları konulardaki bilgi ve deneyimleri, başına geçtikleri bürokratik kadroları yönetme becerileri ekonomide gelişmenin sağlanması bakımından önem taşıyor.

Hükümette yeni görev dağılımında ekonomide iyileşmeyi sağlayacak, büyümeyi artıracak politikaları geliştirecek, uygulamaları yönetecek bakanlıkların başlarına yeni isimler getirildi.

Önümüzdeki dönemde ekonominin kaderini belirleyecek 3’lü, işini bilen, konularında yetişmiş kişiler.

Kalkınma Bakanı Elvan, daha önce Devlet Planlama Teşkilatı’nda görev yaptı. Kalkınma Bakanlığı’nda Devlet Planlama Teşkilatı eski çalışanları var. Ekonomide kaynaklar harcamalar dengesini kurabilecek, üretim ve yatırım konularını bilen bir bakan.

Maliye Bakanı Ağbal, Maliye Bakanlığı deneyimine sahip. Sadece sorumlu olduğu konuları bilmiyor, bakanlık kadrosunu da tanıyor.

Başbakan Yardımcısı Şimşek, uzun süredir ekonomi yönetiminde sorumluluk taşıyor. Ekonominin ve hükümetin dış dünyaya açılan penceresi. Özellikle dış ekonomik ilişkilerde güvenilen bir isim.

Üç Bakan ekonomiyi yönlendirmede etkili olacak.

Bu üçlünün sorumlu olacağı 2 önemli kuruluş, Hazine Müsteşarlığı ve (Her ne kadar bağımsız ise de) Merkez Bankası.

Hazine ve Merkez Bankası, ekonomi politikaları ve uygulamalarının ana kuruluşları.

Ekonomide ağırlığı olan 3 sektör tarım, turizm ve enerji. Tarımda önceki bakan yeni politikalar oluştururken, Ahmet Eşref Fakıbaba, Tarım Bakanlığı sorumluluğunu üstlendi. Fakıbaba, hekim. Bilecik Devlet Hastanesi Başhekimliği ve Şanlıurfa Belediye Başkanlığı görevinde bulundu. Tarıma yabancı.

Turizm sektörü şu dönemde en sorunlu sektör. Şanssızlığı bakanların kısa sürede değişmesi. Turizmciler derler ki; “Bakana turistik tesisleri tanıtmaya çalışıyoruz. Turizmi anlatmaya çalışıyoruz. Yeni bakan tam neyin ne olduğunu anlarken, değişiyor.” Yeni Bakan Kurtulmuş İ.Ü. İktisat Fakültesi Sosyal Siyaset, Çalışma Ekonomisi, İnsan Kaynakları Yönetimi eski hocası. Turizm sektörü Kurtulmuş için yeni bir sektör.

Enerji ve Tabii Kaynaklar konusunda daha farklı bir tablo var. Albayrak konusunu öğrendi. İddialı. Başladığı işleri devam ettirecek.

Piyasada işveren var, çalışan var. Ticaret var, ihracat var. Sistemi ayakta tutan sosyal güvenlik ağı var.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önemli bir bakanlık. Genç kadın Bakan Sarıeroğlu Gazi Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler Bölümü mezunu. Erken yaşta politika ile ilgilenmiş. Bakanlığın ilgi alanında ve devlette deneyimi yok.

Ekonomi Bakanı Zeybekçi ise çekirdekten sanayici işveren. Denizli gibi canlı bir sanayi bölgesinde Tekstil ve İhracatçılar Birliği Başkanlığı yaptı. Beklenti, özel sektörün durumunu, dertlerini, bekleyişlerini izleyerek hükümete, Başbakan’a, Cumhurbaşkanı’na bilgi akımını sağlaması.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfekçi avukat. AÜ Hukuk Fakültesi’nden ticaret hukuku üzerine yüksek lisans derecesi almış. İç ve dış ticarette gelişmeleri izleme ve tıkanıklıkları çözmede etkin olması bekleniyor.

Önemli olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın belirleyeceği stratejidir. Ekonomide yeni bir strateji arayışı mı olacak yoksa, bugüne kadarki politika ve uygulamalar iyileştirilerek sürdürülecek mi? Bunları önümüzdeki günlerde görebileceğiz.

 

Sende yorum yap