Ekonomide % 7.4 büyüme iyidir

, , Sende yorum yap

Yıl başından bu yana halkımızın imkânları ölçüsünde, bolca para harcaması sayesinde, ekonomi 2018 yılının ilk üç ayında % 7.4 büyüdü.

Halkın nihai tüketim harcamaları % 11 arttı. İthalat % 15.6 artarken, ihracat artışı % 0.5’te kaldı. Tarım sektörü katma değeri % 4.6, sanayi sektörü % 8.8, inşaat sektörü % 6.9 yükseldi. Ticaret, ulaştırma, konaklama, yiyecek hizmetlerinden oluşan hizmetler sektörü ise %10 arttı.

Yılın ilk üç ayındaki % 7.4 büyümeye tüketim harcamalarının katkısı 7.2 puan, yatırım harcamalarının katkısı ise 2.8 puan. % 7.4 büyümede üretim sektörlerinin katkısı şöyle: Tarım % 0.1, sanayi % 0.9, inşaat % 0.5, hizmetler % 6.5.

Tüketim canlandı

Ortadoğu’da sıcak çatışmalar devam ederken ve Batı finans çevreleriyle gerginlik sürerken, 2018 yılının ilk üç ayındaki gelişme önemlidir. Ancak unutmayalım, bu büyüme hükümetin planlı ve programlı parasal gelişme politikasının sonucudur. Geniş kitlelere sosyal amaçlı gelir desteklerinin artırılması, çalışanların gelirlerindeki iyileştirme, halkın, özellikle alt gelir grubundaki halkın harcamalarını artırmasına imkân vermiştir.

Unutmayalım, büyümenin esası üretimdir. Tüketime dayalı büyümenin sürdürülmesi imkânsızdır. Kaldı ki 2018 yılı başından beri sürdürülen desteklerin devam etmesine de olanak yoktur.

 

 

Sende yorum yap