ZİRAAT VE HALKBANK’I SATACAĞIZ “MİKRO BANKA”LAR KURACAĞIZ

, , Sende yorum yap

ZİRAAT VE HALKBANK’I SATACAĞIZ “MİKRO BANKA”LAR KURACAĞIZ

OLAYLARIN IÇINDEN / Tevfik Güngör

Düşük gelirli küçük girişimcilere kredi desteği sağlamak amacıyla “mikro finansman kuruluşları” (MFK) oluşturulması gündemde.

Bu kuruluşlar ticaret bankalarının kapısından giremeyen yoksullara kredi verecek. Küçük girişimcilere kredi desteği sağlayacak.

Uygun görülmesi halinde mevduat kabul etmelerine de izin verilecek. Ancak, bunların kabul edeceği mevduat devlet güvencesinden yararlanamayacak.

Bu kuruluşların verdikleri krediler kişi basına 5 milyar lirayı, grup kredileri 20 milyar lirayı asamayacak.

Düşük gelir grubundaki küçük girişimciye kredi verilecek ise, bunu yılların deneyimine, ülke çapında teşkilatlanmaya sahip Ziraat ve Halk bank verir. En iyi hizmeti, en ucuz hizmeti bu iki banka verir.

Bu iki bankayı satacağız. Satamazsak, kapatacağız. Ve de onlara vermediğimiz sorumluluğu yeni kurulacak “mikro bankalara vereceğiz… Bu büyük bir çeliksidir.

Başka iş yaparken fizibilite akla gelmiyor diyelim, ama banka kurarken bu isin fizibilitesi yapılmaz mı?

Kaynak kıtlığı belli. Kaynak maliyeti belli. Bir finansman kurulusunu binasıyla, çalışanı ile kâğıdı ile makinesi ile işletmenin maliyeti belli.

Kaynak bütçeden sıfır maliyetli “yârdim fonu” olarak ayrılsa bile, bu kaynağın krediye dönüştürülmesi ve kredinin takibi amacıyla kurulacak ve isletilecek sistemin yükü, küçük kredi dilimlerinde kaldırılamaz rakamlara ulaşır.

Mevcut ve isleyen sistemler var iken, Ziraat ve Halk bank sistemi işlerken, yeni kuruluşlarla sistemi alt üst etmek hatadır.

Bankacılık ciddi bir iştir. Bizim banka sistemimiz zaten küçük ve güçsüz bankalardan oluşuyor. Küçük ve güçsüz bankaların sorunlarının tüm sistemi nasıl etkilediğini gördük. Yaşadık.

Şimdi bütün bunları unutarak, sistemin içine ne olacağı belirsiz küçük küçük bankaları salıvermek yanlıştır.

 

Sende yorum yap