Yılın Ekonomi Bakanı ödül günü “halkı hatırladı”

, , Sende yorum yap

Yılın Ekonomi Bakanı ödül günü “halkı hatırladı”

The Banker Dergisi tarafindan “Dünyada yilin
bakani” olarak seçilen Kemal Dervis, Istan-
bul’da ödülünü aldi.
The Banker gibi dergiler tarafindan “dünyada yi-
lin bankacisi, yilin basbakani, yilin bakani” olarak
bugüne kadar kimlerin seçildiginin “onlarin akibet-
lerinin ne oldugunu” kimse arastirmiyor.
Türkiye’den seçilen bankacilarimizin çogu simdi
bankasiz kalmis, politikacilarimizin, bakanlarimizin
çogu politika sahnesinden silinmis durumda.
Insallah Kemal Dervis’in sonu onlarinkine
benzemez.
Önemli olan Kemal Dervis’in “Ingiltere’de yayin-
lanan Banker Dergisi tarafindan” degil, Türk halki
tarafindan yilin.Ekonomi Bakani seçilmesidir.
Kemal Deivis, geçmisi, deneyimi, is ciddiyeti ve
enerjisi ile Türkiye için çok seyler yapti ama, he-
nüz Türk halkinin sorunlarina egilme vaktini bula-
madi. Bunu ödül töreni gecesi yaptigi konusmada
da anlatiyor. Diyor ki,
“Piyasayi isletnemiz lazim. Sadece mal ve hizmet
piyasasini degil, sermaye piyasasini da isletmeniz
lazim. Ama tabii ki devlet, vergi politikasiyla, egitim;
saglik politikasiyla gelir dagilimini düzeltmek, daha
hakça bir ekonomik düzeni olusturmakla da görev-
lidir. Piyasa herseyi halletmiyor. Piyasa gerekli. Bü-
yüme için vazgeçilmez bir mekanizma. Ama hakça
bir ekonomik büyümenin de sadece piyasa ekono-
misiyle devletin müdahalesi olmadan da gerçekles-
tigini görmüyoruz. Devletin çok ciddi, çok önemli
görevleri var. Piyasa karsiti degil, piyasayi düzelten,
piyasaya ters düsen degil, gelistirme gücünü top-
lumda esit dagitmaya çalisan çabalarla devlet çok
daha saglikli bir neticeye varabilir.”
Kemal Dervis gibi akademik kariyeli, uluslarara-
si kurulus deneyimi, Türkiye’de bilim çevresi olan
birinden, Türkiye’ye özgün politikalar gelistirmesi
ve uygulamasi beklenirdi.
Kemal Dervis, bugüne kadar IMF ile Türkiye’nin
arasini bulan bir arabulucu rolünü oynadi. “Yoksa
IMF para vermez. Yoksa ben çeker giderim” da-
yatmasi ile, IMF tarafindan belirlenen politikalari
Türkiye’ye kabul ettirmekten ve uygulamaktan
baska birsey yapmadi.
Iç borçlarin yüzdürülmesi disinda da bugüne ka-
dar ekonomide olumlu bir isaret yok.
Banker Dergisi herhalde “disaridan durumu da-
ha iyi görüyor.” Ama bir de halka sorsak. Acaba
halk ne diyor?

 

Sende yorum yap