Yeni yataklar

, , Sende yorum yap

Dünya Gazetesi’nde bugün yayinlanmakta olan haber ve bu haber içinde yer alan listede görülecegi gibi insa halindeki otel, motel ve tatil köyleri tamamlandiginda 20 bine yakin ek yatak kapasitesi devreye girecektir.
Genellikle, festivallerde, alaturka konserlerin ilk günlerinde, açilis törenlerinde yaptigi konusmalarla basinda çok sik yer alan Kültür ve Turizm Bakani, geçenlerde Izmir’de, turizm konu sunda da bir konusma yapmistir.
Bu konusmasinda Kültür ve Turizm Bakani, Bu yil haziran ayina degin sekiz bin, aralik ayma degin de yedi bin olmak üzere toplam on bes bin yatagin hizmet e girecegini belirtmis tir. Türkiye’nin su anda 65 bin olan turistik yatak kapasite sinin 1988 yilinda 200 bine çikacagini, 1984 yilinda turizm den 411 milyon dolar döviz girdisi saglandigini, 200 bin ya takla Türkiye ‘nin turizm gelirinin 1,2 milyar dolara yüksele cegini söylemistir.
Kültür ve Turizm Bakani Türkiye’ye olan talep nedeniyle yatak sorununun gündemde olduguna deginerek “Haziran ayina dek sekiz, aralik ayina dek de yedi bin yatagin hizmete girmesiyle saglanacak yillik toplam on bes bin yatak artisi Türkiye turizminde ilk kez gerçeklesecek” demistir.
Yatak artisinda en büyük etkenin “Turizm Tesvik Yasa si” oldugunu belirten Tasçioglu,
“Türkiye turizmi 2O yillik geçmisinde toplam 65 bin yataga çikabildi. Biz dön yil içinde bu yatak sayisini üç katina çi kartacagiz. Bizim iktidar dönemimiz sona ermeden, yani 1988’lere dogru Türkiye’de yatak sayisi 200 bine ulasacak tir. Ancak bu yatak kapasitesinin gerçeklesmesi için dis kre diye ihtiyaç vardir.”
Yillik turizm gelirinin su an 411 milyon dolar oldugunu animsatan Tasçioglu, turizmin gelecegine yönelik sözlerini, “Bu gelir 65 bin yatakta geceleyen l milyon 600 bin turistle gerçeklestirilmistir. Yatak sayimizin 200 bine çikmasiyla tu rizm gelirimiz l milyar 200 milyon dolara ulasacaktir” diye sürdürmüstür.
Ancak bu turizm gelirinin Yunanistan ve Ispanya turizmi ne göre patlama sayilamayacagina da deginen Tasçioglu, daha sonra sunlari söylemistir.
“200 bin yatagi gerçeklestirmek için ihtiyaç olan kredi 150 milyar lira dolayindadir. Dis krediyi Türkiye’ye çekmek için çesitli yollar düsünüyoruz. Ancak amacimiz dis krediye kur garantisi vermemek, ama sübvansiyon uygulamaktir. Böyle ce Türkiye’nin turizmdeki yatak sorununun, bizim iktidar dö nemimizde çözümlenecegine inaniyorum”
Tasçioglu, turistik yatak sayisinin artmasiyla gündeme bas ka sorunlar gelecegini belirterek, “200 bin yatak daha f azla egitilmis eleman getirecek. Bunun yaninda bu yataktan tu rizmin gereklerini yerine getirerek isletmek gerekecek. Yani hammadde sorunu çikacak. Türkiye ‘de genel sorun zaten tu rizmde hammadde eksikligidir. Bu nedenle turizmde egitime agirlik vermek gerekecek” diye konusmustur.
Yunanistan’da 350 bin, Yugoslavya’da 400 bin, Fransa’da 750 bin, ispanya ve Italya’da birer milyon yatak varken Türkiye’nin 65 bin yatak ile turizmde patlama beklemesi ger çekten üzücüdür ama sorun yatak sayisini artirmakla da sona ermemektedir.
Yatagin standardi nedir ? Yatagin standardi yaninda, gele cek yabanci turiste tabiat disinda ne gibi hizmetler saglanabile cektir. Yatak ücreti turistik harcamanin çok az bir payini olus turmaktadir. Turistin esas harcamalari, yeme, içme, eglenme ve alis-veris harcamalari olacaktir. Bugün Istanbul’da Hilton ve ya Sheraton otellerinde kalan bir yabanci turist nerede, nasil eglenip, neler alabilir ? Bunlar dikkate alinmadan ve bu alan larda gerekli gelismeler saglanmadan kisi basi turist gelirlerin de artis beklemek fazla iyimserlik olacaktir.

 

Sende yorum yap