Yabancı bankalara göre Türkiye’nin kredi riski

, , Sende yorum yap

Yabanci bankalar her ülkenin kredi riskini devamli olarak izle mektedirler. Ülkelerin yeni kredi taleplerinin degerlendirilme sinde “kredi riski” tablolari esas alinmaktadir.
Kredi riski tablolarinin hazirlanmasinda “net dis borç” rakkam-lari (net dis borcun hesaplanma sekli ile ilgili açiklama bu sütun larda dün yayinlanan yazida verilmistir) ve cari islemler dengesi rakkamlari esas alinmaktadir.
Dünya kredi piyasasinin etkili kuruluslarindan olan American Express Bank’in 1985 yili sonu itibariyle hazirladigi kredi riski tab losu söyledir:
Ülkelerin Kredi Riskleri
Yüksek Borç, Yüksek Kredi Talebi
irlanda 67 -3.8
Yunanistan 66 -10.0
Danimarka 56 -4.6
Yeni Zelanda 51 -4.8
Izlanda 46 -5.8
Yüksek Borç, Düsük Kredi Talebi
Türkiye 48 ‘ -1.9
Kore 47 -1.1
Portekiz . 42 1.6
Düsük Borç. Yüksek Kredi Talebi
Tayland 38 -4.0
Malezya 37 -2.1
Avustralya 27 -5.5
ABD 8 -3.0
Düsük Borç, Düsük Kredi Talebi
isveç 36 -0.8
Belçika 30 0.1
Finlandiya 29 -1.2
Kanada 28 -0.6
Norveç 24 5.1
ingiltere 16 0.8
Hindistan 14 -1.8
Avusturya 13 -0.1
italya 11 -1.1
ispanya 8 1.8
Fransa 2 0.1
Kaynak: The Amex Bank Review, V.13, N.9
Yukaridaki tablo acaba neyi ifade ediyor?
Kredi riskinde agirligi olan iki rakkam, borcun büyüklügü ile, yeni kredi isteminin büyüklügü. Bir ülkenin dis borç rak-kami yüksek olabilir. Yeni kredi talebi küçük rakkamda ise, du rum farklidir. Tersine, ülkenin dis borç rakkami küçük oldugu hal de, yüksek bir kredi talebi ile piyasaya çikilabilir.
Bir diger ilginç nokta, yeni kredi talebinin “nedeni”dir? Yeni kredi eski borcun ana para ve kredi taksitlerinin karsianmasi için mi kul lanilacaktir. Yoksa, eski borcun ana para ve faiz yükümlülükleri ortada iken, yeni kredi ile cari harcamalar veya yatirim harcama lari mi hedef alinmistir?
Yukaridaki tabloda ülke gruplanmasina esas olan “yüksek borç” limitinin hesaplanma seklini belirtmekte de yarar vardir? Net dis borç rakkaminin GSMH’nin % 40’ini asmasi, “Yüksek veya agir borçlanma” olarak kabul edilmektedir. Ayni sekilde, Cari Islem ler açigi rakkaminin GSMH rakkaminin % 2’sini astigi durum-4 farda da “yüksek ve agir bprçlanma” sözkonusu olmaktadir.
American Express Bank ekonomistlerinin yukandaki tabloya da yali olarak “Yüksek Borç, Düsük Kredi Talebi” grubundaki üç ül ke “Türkiye, Kore ve Portekiz” için yaptiklari degerlendirme il ginçtir.
Bu üç ülkede dis borç kullaniminin çok siki bir kontrol altinda oldugu, bu ülkelerin dünya kredi piyasalanndan daha fazla ve mü sait sartlarla kredi kullanmalarinin imkan dahilinde bulundugu be lirtilmektedir.
Bütün bunlar “Türkiye’nin dis borç sorununun”, ülke içinden farkli, ülke disindan farkli yorumlanmasinin ardinda yatak gerçekleri ortaya koymaktadir.

 

Sende yorum yap