ÜLKELERİN KREDİ İTİBARINI ETKİLEYEN GELİŞMELER

, , Sende yorum yap

Acaba, bizlerin içeride göremedigimiz hangi gelismeler Türki ye’nin kredi itibarini “müsbet yönde” etkilemektedir?
American Express Bank’in iktisatçilarinin, degisik ülkelerin kredi itibarlari ile ilgili olarakyaptiklari degerlemelerde, “Türkiye’yi ge nel olarak iyi konumlara” getiren göstergeler acaba nelerdir?
Kredi itibari ile ilgili degerlendirmelerde; konsolide bütçe açik larinin Gayri Safi Milli Hasilaya oraninin önemli bir gösterge oldu gu anlasilmaktadir.
Yabanci bankacilara göre, cari islemler açigi da çok kere bu kon solide bütçe açigindan kaynaklanmaktadir.
Bu nedenle ekonomilerin güçlerinin / zaaflarinin tesbitinde, kon solide bütçe açigi ile, cari islemler açigi birlikte mütalaa edilmek te, bir baska gösterge olarak da cari islemler açiginin konsolide bütçe açigina oranina bakilmaktadir.
Asagida bu yönlerden degisik ülkelerin degerlendirildigi bir tablo verilmektedir.
1985 Yilinda
Hükümetlerin Iç Borç Ihtiyaci (Konsolide Bütçe Açigi) ile Dis Borçlanmalari (Cari Islemler Açigi)
(GSMH’nin Yüzdesi Olarak)
Konsolide Cari Bütçe Islemler
(2/1) Açigi(l) Açigi(2) %
Irlanda 15.7 38 24
italya 140 1.1 8
Yunanistan 13.4 10.0 75
Portekiz -13.3 +1.6 +
Belçika 10.3 +0.1 +
Hindistan 9.3 1.8 19
Malezya 8.3 2.1 25
Yeni Zelanda 6.9 4.8 70
Kanada 6.1 0.6 10
Ispanya 6.1 1.8 +
Türkiye 4.5 1.9 42
Tayland 3.9 4.0 103
ABD 3.5 3.0 86
Ingiltere 3.1 +0.8 +
Avustralya 3.0 5.5 183
Fransa 2.6 +0.1 +
Isveç 2.3 0.8 34
Avusturya 2.2 0.1 5
Danimarka 1.5 4.6 307
Kore 1.4 1.1 79
Izlanda 1.0 5.8 580
Finlandiya +0.5 1.2 +
Norveç +6.0 +5.1 +
Kaynak: The Amex Bank Revica V. 13, N.9
Yukaridaki tabloda görülecegi gibi Türkiye iyi ile kötülerin tam ortasinda yer almaktadir. Iste bu durum “kredi itibari deger lemesinde”, Türkiye için “müsbet bir puan” getirmektedir.
Bir baska gösterge, “gerçekçi kur uygulamasi’dir. Acaba ülke ler milli paralarini, ne ölçüde “gerçek degerde” tutabiliyorlar? Ger çekçi kur uygulamasini neye dayandiriyorlar. Asagidaki tablo, gene Amerikan Express Bank iktisatçilarinca hazirlanan bir tablodur.
1985 Yilinda Gerçekçi Kur Uygulamalari
(Ülke paralarinin gerçek degerlerinin DM ve ABD Dolarina karsi yüzde degisimi)
Sistem DM’a Dolar’a
Karsi Karsi
Avrupa
Türkiye Güdümlü Dalgalanma -40.9 4.7
Yunanistan Güdümlü Dalgalanma -23.7 20.3
Ingiltere Dalgalanma -22.3 21.9
Norveç Sepet -16.5 24.7
Isveç Sepet 12.4 27.4
Finlandiya Sepet 11.3 28.6
Portekiz Göstergeye bagli 11.1 28.4
Irlanda Ems -9.0 30.4
Ispanya Güdümlü Dalgalanma -7.7 30.7
Izlanda Güdümlü Dalgalanma -6.1 31.4
Italya Ems -3.2 33.5
Fransa Ems -3.1 33.4
Belçika Ems -1.1 35.1
Danimarka Ems -0.1 35.5
Avusturya Ems 16 36 7
Diger OECD
Avustralya Dalgalanma -84.6 -18.0
Kanada Dalgalanma -59.3 -2.7
Yeni Zelanda Dalgalanma -28.4 18.2
Gelismekte Olan Ûlk.
Malezya Sepet -72.1 -11.5
Kore Güdümlü Dalgalanma -64.1 -5.6
Hindistan Güdümlü Dalgalanma -50.0 2.9
Tayland Sepet -49.4 4.0
Kaynak: The Amex Bank Revietv V.13, N.9
Yukaridaki tabloda (ABD Dolan’na karsi Türk Lirasi’nin deger kaybi orani konusunda verilen rakkam tereddüt yaratmakta ise de Türkiye’nin “cesur” uygulamasi dikkati çekmektedir.
Yabanci bankalarin ülke risklerini tesbit ederken, ülke ekono milerini hangi göstergelere bakarak degerlendirdikleri bilinir ise. “Türkiye’nin disarida kredi itibari var mi yok mu? Acaba daha fazla borçlanabilir miyiz, borçlanamaz miyiz?” gibi konularinda daha ger çekçi tartismalar yapma imkani ortaya çikabilir.

 

Sende yorum yap