Türkiye’nin AET müracaatı Avrupa’da nasıl karşılandı?

, , Sende yorum yap

(Koyun can derdinde, kasap mal derdinde..)
Türkiye’nin AET’yc tam üyelik için müracaati TUrkiye için “çok çok önemli bir adimdir.” Buna karsi Türk basininda, Türk kamu oyunda “olayin gerçek boyutlariy la ilgi göremedigi” bir gerçektir.
Türkiye’nin AET’ye tam üyelik için müracaati Avrupalilar için “önemli olmayan ve fakat ilginç bir olaydir”. Buna karsi Avru pa basininda, kamu oyunda “müracaat” büyük yankilar yapmaktadir.
1. Avrupa Parlamentosu Sosyalist Grubu bir açiklama yapmistir. Bu açiklamanin özeti söyledir : “Türkiye AET’ye 30 yildan önce tam üye olamaz. AET Dönem baskani Belçika’li Tin dermans’in baska isi mi kalmadi ki, Türkiye’ye müracaat için ce saret veriyor, müracaat formaliteleriyle vakit kaybediyor. Önce AET’nin içinde yigilan biriken sorunlar çözülsün, sonra AET’ye üye olmayan ülkelerin talepleriyle ilgilenirler.”
2. ETUC (Disk yanlisi) Avrupa Sendikalar Konfederas yonu’nun yayinladigi bildirinin özeti söyle: “Demokratik rejime sa hip olmayan Türkiye’nin üyeligi kabul edilemez. Türkiye’nin üye lige kabulü için: (demokratik rejimin tam olarak islemesi, insan hak larina saygi gösterilmesi, sendikal haklar ve grevler üzerindeki si nirlamalarin kaldirilmasi, DlSK’e tekrar kurulma ve çalisma özgür lügünü tanimasi) sarttir.”
3. ICFTU (Tttrk-Is yanlisi) Uluslararasi Hür Isçi Sendi kalari Konfederasyonu’nun yayinladigi bildiride ise özetle sun lar belirtilmis: “Türkiye’de isçilerin sendikal hak ve özgürlükleri ulus lararasi ölçülerde islemedigi sürece, Türkiye’nin Avrupa Bütün lesrne Hareketine katilmasindan yana degiliz.”
4. Belçika Radyosu’nun yorumunda özetle sunlar söyleniyor: “Bugün Avrupa Toplulugu içinde, Türkiye’nin iyi iliskilerde oldu gu tek ülke Belçika’dir. Bu ise Türkiye’nin AET’ye tam üyeliginin kabulü için yeterli degildir. Gerçekçi bir degerleme ile Türkiye’nin AET üyeliginin çok uzak bir ihtimal oldugu söylenebilir.” ”
5. Belçika’nin büyük gazetesi Le Soir’in “Türkiye Avru pa’nin kapisini çaliyor… Sessizlik” basligi altinda su yorumu yap mis: “Onikiler Türkiye’nin müracaatindan son derece tedirgin ol muslardir. Türkiye’ye verilecek menfi bir cevabin yaratabilecegi kri zin boyutlarindan korkulmaktadir. Hayret edilecek bir gelisme Türk siyasetçilerinin hemen tamanmin AET yanlisi olmasi ve Türk sa nayicilerinin hemen tamaminin AET’nin getirecegi soku karsila yabileceklerine inanmalaridir.
Türkiye’nin Avrupa’da bugün için, en yakin dostu Belçika’dir. Ancak Belçika’nin da AET içindeki etkenligi sinirlidir. Danimarka ile Yunanistan Türkiye’ye karsi asrarli bir tutum içindedir. Hatta ve hatta AET’ye yeni üye olan ve AET pastasini paylasmayi bek leyen ispanya ve Portekiz bile, sofraya yeni bir fakirin daha otur masini, pastadan pay almasini istememektedirler.
6. Belçika’nin etkili yayin organlarindan La Libre Bel gique gazetesi’nin yorumunda ise özet olarak sunlar söyleniyor: “Türk basvurusu süpriz sayilmamalidir. Fakat gene de geç patla yan bir bombadir. AET’nin 51 milyonluk Türkiye’yi hazim etmesi çok güçtür. Onikiler Tedirgindir. Yunan vetosu ile bu üyeligin ge ciktirilmesi onikilerin kurtulus ümididir.
Fakat bu adimin Türkiye, bakimindan da önemi vardir. Türkiye bu müracaat ile Asyaya sirtini çevirmis olmaktadir Islamcilik akim larinin Türkiye’ye ve Türkiye üzerinden Avrupa’ya yayilmasi güç lesecektir.”
7. Gene Le Soir’in bir yorumunun özeti:”Müracaat red edilirse Türkiye ne yapar? Ankara Hükümeti, kendi yarattigi prob leme karsi topu tekrar AET’ye atar. Avrupa ülkelerinin Türkiye’ ye karsi haksiz sekilde cephe aldiklarindan yakinmaya baslar. Bu durum Avrupa ile Türkiye arasinda sürtüsmeler çikarir. Türkiye içinde de problernler dogabilir, islamci akimlar tekrar etkili olma ya baslar. AET’nin Türkiye’ye red karari Türkiye’yi irticanin ku cagina iter.”
Yukarida özeti verilen haberler, Türkiye’nin AET’ye müracaa tinin Brüksel’deki yayin organlarinda dünkü yankilarindan örnek lerdir
Halbuki dün Türk basininda “ögrenci yürüyüsünde çikan olay lar, sahte pasaport çetesi, Procter and Gareble isimli Amerikan sirketinin Türkiye’de yapacagi deterjan, demir zamminin erken ög renenlerin bir gecede vurdugu vurgunlar ” günün haberleriydi. AET konusu arada sikisip kalmisti.

 

Sende yorum yap