TÜRK SANAYİİ TAM REKABETE HAZIR MI?

, , Sende yorum yap

– “AET’ye resmen basvurduk. Sizce faydasi var mi?”
– “AET çok faydali olacak. Ülkemiz için korkunç güzel bir olay. Kabuk degistirecegiz. Liberal ekonomi, “Liberal demokrasi” olacak. Rahata erisen güzel bir ülke olacagiz. Ancak, elele verip birlik içinde olmazsak AET’ye yakismayiz.”
Yukaridaki soru-cevap 17 Nisan 1984 tarihinde Bulvar Gaze tesi’nin 9 uncu sayfasinin birinci sütununda yayinlandi. Türk sa nat çevrelerinden Bayan Ajda Pekkan, AET üyeligini böyle de gerlendiriyordu. Ayni günlerde Hükümet üyesi olarak Sayin Tas çioglu “Türk sanayii AET sanayii ile rekabet hazirdir” diye “beyanat vermisti.” Türkiye’nin önde gelen sanayicileri de “Türk sanayii AET sanayii ile rekabet edecek güçtedir” diyorlar di.
Bu degerlendirmeler, “bu iyimserlik” belli “arastirmalara ve he saplara dayaniyor ise” çok iyi bir seydir.
Ancak “bazi gerçekleri bilmemekten, veya görememekten kay naklaniyor ise, “çok tehlikelidir. Çünkü, bu durumda, Türkiye AET sokuna “hazirliksiz yakalanir.” Türk ekonomisi ve mütesebbisler AET sokundan büyük ölçüde etkilenir.
Bilinmeyen, hesaplanmayan sey, Türkiye’de halen “sanayiin na sil ve ne ölçüde korundugudur.”
Türk sanayii halen ciddi “oranlarda korunmaktadir.” Türk sa nayiinde koruma oranlarini tesbit amaciyla yapildigi bilinen iki ça lisma vardir. Bu iki çalisma da, “birer ön çalisma niteligini tasi maktadir.”
Çalismalardan birini geçen yil kaybettigimiz, iktisatçi Tevfik Can, DPT için yapmistir. Rahmetli Tevfik Çan’in 1986 yili içinde yapti gi çalismaya göre, binek otomobillerinde % 243 ütülerde % 254, otobüslerde % 220, çamasir makinelerinde % 200, buzdolapla nnda % 1% oranlarinda koruma mevcuttur. Rahmetli Tevfik Çan’ in koruma hesaplari bir çok mali kapsamaktadir. Yukarida sade ce birkaç mal için örnek verilmistir.
Ankara’da Gazi Üniversitesi için doktora çalismasi yapan A.Ber rin Alkan 1985 yilinda belli mallardaki koruma oranlarini hesap lamistir. Asagida örnek olarak seçilmis bazi mallardaki koruma oranlari verilmektedir.
1985 yili için Türk sanayiini ilgilendiren seçilmis mallarda koruma oranlari

Yatirim Mallari G.T.t.P Ara Mallar CIF Fiyat TL./Ton Fonlu Tüm Maliyet Koruma TL. /Ton Orani

Gazete Kagiti 00 D. C. 432.274 01.08 05 21 20
Rulo Halinde Saç Taslaklari
Bakirdan ince Yap 182.402 123.289 269.686 163.500 1.48 1.33
rak ve Seritler 3.349.895 4.350.495 1.30 44 45 10
Matkap Uçlari v.s. 18.691.636 32.966.906 1.76 34 43 11
Tevzi Tulumbalari v.s. 30.040 57.542 1,90 34 48 91
Yalniz Torna Aynalari 8.670.780 10.970.704 1.27 54 43 20
Yatak Kovanlari ve Mil Yataklari 6.098.020 7.129.118 1.17 65 41 50
Elektrik Motorlari (10 B. G. Yukari) 497.776 727.868 1.46 85 14 12
Devre Bölücüleri 16.745.316 26.208.470 1,57 25 19 14
Röleler 19.756.232 23.350.961 1.18 87 52 10
Binek Otolari 2.142.416 4.380.866 2.04 28 16 10
Ham Maddeler
Mayi Amonyak 100.229 130.105 1.30 28 21 20
Kipro Tiioksît 857.246 1.206.906 1.41 28 37 11
Sodyum Solfit 219.556 328.743 1.50 29 15 40
Ftalik Anhidriti 251.878 428.012 1.70 28 24 00
Kobalt Oksitleri ve Hidrok. 12.143.529 15.763.212 1.30
56 04 22 Suni Asetat Elyafi
Döküntüsü 1.195.667 1.546.303 1.29 64 02 20
Manyezit Ates Tuglalari 462.416 682.961 1.48 70 20 11
Cam Yünü 245.755 351.650 1.43 04 04 10
Tüketim Mallari
Peynirler 898.676 1.732.649 1.93 09 01 11
Çig kahve 1.004.683 2.094.494 2.08 22 09 20
Viski 995.672 1.426.267 1.43 24 02 20
Sigara 4.864.212 7.491.246 1.54 33 06 22
Parfüm 4.680.000 7.941.934 1.70 43 02 90
Tabaklanmis Deriler ve Kürkler 18.661.132 29.128.161 1.56 84 19 40
Bulasik Makinasi 898.676 1.576.649 1.75 84 41 11
Dikis Makinasi 122.440 193.731 1.58 84 15 10
Buzdolabi 53.289 168.407 3.16 91 01 21
Saat 6.549 8.936 1.36

Yukandaki listedeki bazi oranlar ile DPT’de yapilan çalismada tesbit edilen oranlar arasinda farklar vardir.
Fakat ne yazik ki, bu çalismalar bilinenlerin en ciddileridir.
AET’ye tam üyelik müracaati yapildigina göre, gecikmeden her firmanin, her sektörün, kendi alanlarindaki koruma oranlarini tesbit edip, izlemesi, ve bu koruma oranlarinin kademeli olarak azala caginin bilincinde gerekli tedbirleri almasi, gelisme stratejisini be lirlemesi sarttir.
Ayni seyin ekonominin tümü, tarim ve sanayi kesimi için, DPT tarafindan yapilmasi sarttir. Bunlar yapilmadan, koruma oranlari bilinmeden AET ile ne müzakere edilecektir? Türk ekonomisinin AET’ye entegrasyonunun yarar mi zarar mi getirecegi konusun da nasil “ahkam kesilecektir”?

 

Sende yorum yap