Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Fonu

, , Sende yorum yap

Toplu Konut ve Kamu Ortakligi Baskanliginin yönetimin de üç ayri fon bulunmaktadir. Yaklasik bir yil içinde bu üç fonda 220 milyar lirayi asan bir birikim oldugu anlasilmak tadir Bu birikimlerin 130 milyar dolayindaki kismi Toplu Ko nui Fonundaki birikimlerdi. Üç fondaki birikimlere ait son rak kamlar milyar lira olarak söyledir:
Giris Çikis Kalan
1. Toplu Konut Fonu 138.6 110.8 27.8
2. Kamu Ortakligi Fonu 612 545 6.7
3. Gelistirme-DesteklemeFonu 298 24.6 5.2
Toplam 229.6 189.9 39.7
1) Toplu Konut Fonu
Toplu Konut Fonunun l yillik geliri kagit üzerinde 160 mil yar lira görülmekte ise d^ fiili giris 138.6 milyar lira dolayinda. fiili çikis ise 110.8 milyar lira dolayindadir. Fondaki birikimin, (girislerin) kaynaklan söyle açiklanmaktadir:
18 milyar 579 milyon lirasi ithal ürünlerden olmak üze re, Tekel ürünlerinden 57 milyar 515 milyon lira. Akaryakittan 38 milyar 680 milyon lira. Bazi mallarin ithalatinda alinan fondan 20 milyar 471 mi von lira. .
Yurt disina çikislardan 10.3 milyar lira. Bedelsiz ithalattan 2 milyar 63 milyon lira. Yabancilara satilan gayrimenk ullerden 182 milyon lira. Gecikme zammi olarak 81 milyon lira.
Toplu Konut ve Kamu Ortakligi Fonu Baskani’nin Tercü man Gazetesine yaptigi açiklamaya göre “Toplu Konut Fonu’ ndan bugüne kadar yapilan kullanimlar söyle:
“Toplu Konut Fonu Kanunu’nda öngörülen alanlar var. Bugüne kadar harcanan paranin büyük bir kismi koopera tiflere ve yeni açtigimiz toplu konut projelerine bir miktari arsa kamulastirmasina, biriken fonun yüzde 2’si, 3 milyar lira civarinda bir kismi da turizm altyapilarina gidiyor. Kanun da hu yolda hükmü var.
-Toplu Konut Fonu islemeye basladigi anda 1237 adet ko operatife kredi açilmis durumdaydi. Bu 66 bin konut demek tir. Fakat para yoklugu sebebiyle kredi akisi yeterli degildi, insaatlar hemen hemen durmus durumdaydi. Süratle bunla ra para vermeye basladik. Bu sekilde eskiden kredi alip da kredileri islemeyen kooperatiflere, yani 66 bin konuta öde nen para bugüne kadar 25-26 milyar liradir. Eski koopera tiflerden bugüne kadar 30 bin konutun insaati tamamlandi. Kalanlar da süratle tamamlaniyor. Bu arada biz yeniden 1293 kooperatife (ki bunlarin sayisi 87bin konuttur) krsdi açtik.
153 bin konut su anda kredi aliyor.
Ilave o/arak eski kanunla ilgisi olmayan 24 adet 1618 ko nutluk toplu konut kooperatifine yeni kredi açtik- Bunlarin büyük bir kismi bu yil ve gelecek yil tamamlaniyor.
2) Kamu Ortakligi Fonu
Kamu Ortakligi Fonu’na bir yilda 61 milyar 200 milyon lira giris olmus. Bu paranin 13 milyar lirasi bono karsiligi hazineye verilmis. 41.5 milyar lirasi ise baska sekillerde kullanilmis. Fon Baskani, bu fonun kurulus amacini ve bugüne kadarki birikim lerin kaynagi ile kullanim seklini söyle açikliyor:
-Burada önemli bir uygulama var. Yepyeni bir uygulama. Baraj, köprü, havalimanlari, havameydanlari gibi önemli alt yapilarin gelirlerine halki ortak etmek suretiyle halkin tasar ruflari degerlendirilmis oluyor bu bir; ikincisi halka açilma suretiyle KiT’lerin rasyonellestirilmesi, özellestirilmesi öngö rülüyor.
-Köprü gelir ortakligi senedinden 10 milyar, Keban ‘dan 40 milyar, köprü isletme geliri olarak 5 milyar 100 milyon lira geldi. Keban Baraji ‘ndan 5 milyar 300 milyon lira geldi. Ha zine bonosu faizi 750 milyon olmak üzere/61.2 milyon lira giris olmustur.
Köprü gelir ortakligi senedinden 10 milyar, Keban ‘dan 40 milyar, köprü isletme geliri olarak 5 milyar 100 milyon lira geldi. Keban Baraji ‘ndan 5 milyar 300 milyon lira geldi. Ha zine bonosu faizi 750 milyon olmak üzere61.2 milyon lira Kiris olmustur.
Kamu Ortakligi Fonu ‘nü büyük çapta barajlarda kullani yoruz. Otoyollar var. Iki büyük ana kalem. Bu güne kadar Adtgüzel Baraji, Kapilikaya, Meniilet, Karakaya, Altinka ya, Kiliçkaya, Çatalan, Gezende, Karacaören, Tercan, Koç köprü, Zernek ve Köklüce barajlarim f ona aldik. Bunlara bu güne kadar toplam olarak 36 milyar 200 milyon lira verdik. Barajlarin insaatlari süratlendirildi. Müteahhitler geçen se ne bir yilda yaptigimizi bu sene bir ayda yaptik diyorlar. Bu barajlarin çogu bir yil, iki yil, alti ay erken bitirilecek.
Kalkinmada öncelikli yörelerde üç projeye para verecegiz. Biri Elazig ‘daki Keban Holding, zaten yüzde 99’u kamunun Sikismis kalmis, yatirimi son safhaya gelmis, para yetersizli ginden tikanmis. 800 küsur milyon lira verdik. Bir de Bitlis’ te, yeni kalkinmada öncelikli yörelerde, bir un fabrikasina 150 milyon isletme kredisi verdik. Zaten para vermemiz için kamunun en az yüzde 10 ortak olmasi sarti var.
Kanunda olusan Kamu Ortakligi Fonu’nün asgari yüzde 10’unun kalkinmada öncelikli yörelerdeki yatirimlarinin fi nansmaninda kullanilmasi hükmü getirilmistir.
3) Gelistirme Destekleme Fonu
Gelistirme Destekleme Fonu’nun amacini ve bir yillik giris çikislari ise Fon Baskani söyle anlatiyor:
Bu fonun amaci çok genis. Mesela belediyelerin toplu ko nut umaciyla arsa üretmesinde yani belediyelerin arsa kamu lastirma/arinda bu fon belediyelere destek sagliyor, ikincisi yurt yapimi. Ögrenciler yurt bakimindan çok stkmtita. furt yapiminin bu fondan finanse edilmesi sözkonusu. Bayindir lik Bakanligi tarafindan ihale edilen yurtlarin finansmani bu fondan saglaniyor. Diger bur kullanim alani tarim ve hay vancilik sektörünün desteklenmesidir. Su anda yem sübvan siyonu yapiliyor, bu fondan. Bunun yaninda cüzi bir mik tarda fakir ögrencilere gida yardimi yapiliyor.
-Aktarmalarla beraber 29 milyar 800 milyon lira giris ol du. Çikisi da 24 milyar 600 milyon lira. Bugüne kadar yem sübvansiyonuna 9 milyar 200 mi/yon lira verdik. Gida yardi mina 2.5 milyar verdik. Turizm sektörüne faiz sübvansiyo nu olarak-2 milyar 100 milyon verdik. 400 milyon daha ve recegiz. Belediyelere kamulastirma amaciyla 4 milyar verdik. Ögrenci yurtlarina bugüne kadar 6 mi/yar 600 mi/yon lira ver dik. Bu yil 42-43 bin yatak kapasitesi hizmete açilacak. Bu açiklamalar degerlendirildiginde ortaya çikan gerçekler sunlardir:
Fonlardaki birikimler, beklenenden azdir. Fonlardaki birikimler etkin bir uygulamaya imkan vermi yecek boyutlarda kalmaktadir
Gelistirme ve Destekleme Fon.unun kaynaginin sinirli ol i’Msiiiii ve bu fondan kullanimin küçük rakkamlarda kalmasi na ragmen kullanim esaslari ve fondan yararlananlar hakkin da bilgi verilmemesi, ciddi süphelerin ortaya çikmasina, bu süp heler nedeniyle, sadece bu fon degil, tüm fonlarin yönetimiy l’1 ilgili tartismalara neden olmaktadir.

 

Sende yorum yap