Thimothy Gee

, , Sende yorum yap

Thimothy Gee Ingiliz Hükümeti’nin Istanbul’daki Bas konsolosu’dur. Türkiye’deki görev süresini tamam ladigindan, önümüzdeki hafta içinde Ingiltere’ye döne cektir.
Istanbul’da degisik ülkelerin temsilcileri bulunmakta dir. Bu temsilcilerin herbiri kendi ülkelerinin politikalari dogrultusunda, kendi sahsi kapasiteleri ölçüsünde Tür kiye ile ülkeleri arasindaki ilskileri sekillendirmeye çali sirlar.
Fakat çok kere belli bir ülke temsilciliginin, digerleri nin önüne geçtigi görülür. Bu sonuç, o ülkenin politik yaklasiminin ötesinde, Istanbul’daki temsilcinin sahsi gay retleriyle ortaya çikar.
Thimothy Gee, bu bakimdan çok ilginç bir örnek tes kil etmistir. Türkiye’ye geldigi günden itibaren, Türk Ingiliz ticari iliskilerini gelistirmek amaciyla büyük bir ça ba içine girmistir. Thimothy Gee’nin çabalarini güçlesti ren, çalismalarina dayanak olan felsefedir. Gee, tek ta rafli trafigin mümkün olamiyacagini, Ingiliz isadamlari nin Türkiye’ye daha fazla mal satabilmelerinin temel sar tinin Türkiye’nin Ingiltere’ye ihracatinin artmasi oldugu nu anlamistir. Gee’nin, Türkiye’nin Ingiltere’ye daha fazla ticaret yapabilmesi yolundaki çalismalarini önceleri ga ripseyenler olmustur. Fakat Ingilizler bile, bir süre sonra b’u gerçegi görmüslerdir.
Thimothy Gee, tarima dayali Türk ihraç ürünlerinin Ingiltere’de pazar bulabilmesini temin etmek amaciyla, karsilikli uzman ziyaretleri, programlar düzenlenmesi sek linde basarili çalismalara ön-ayak olmus ve bu çalisma lar az da olsa meyvalarini vermistir.
Baskonsoloslugu döneminde, Neil Ferguson gibi, Türk-Ingiliz ticaretinin gelismesine çaba gösteren bir ticaret atesesine sahip olmasi da Gee’nin sansini teskil etmistir.
Hizmet süresinin dolmasi nedeniyle Türkiye’den ay rilan Neil Ferguson’dan hemen sonra Thimothy Gee’ nin de ayrilmasiyla çok olumlu bir gelisme içindeki Türk Ingiliz iliskilerinin durgunluk dönemine girmemesi temen ni edilir.
Bu konuda güvence, ayni duygulari paylasan bir Bü yükelçinin görevde olmasidir. Yilbasinda Kraliçe’nin se ref listesinde yer alarak “Sir” unvani ile ödüllendirilen Büyükelçi Sir Mark Russel, geçtigimiz hafta Sali Günü Istanbul’da Propeller Club’un Sheraton Oteli’ndeki ye meginde yaptigi konusmada, Türk-Ingiliz ticari iliskileri nin gelismesine olan inancini vurgulamistir.
Büyükelçi Sir Mark, önümüzdeki dönemde iliskilerin daha da iyi olacagini tekrarlarken, bu konudaki “iyim ser görüslerinin” bazi çevrelerce ihtiyatla karsilanmasi na karsi sunlari söylemistir: “Ben iyimserim. Bazilari be ni iyimser olmakla itham ediyorlar. Iyimserlikle itham edilmek, herhalde kötümserlikle Itham edilmekten da ha iyidir…”
Ingiltere ile ticari iliskileri bulunan bütün isadamlari Thi mothy Gee’nin Türk-Irigîlîz ticari iliskilerinin gelismesi ne katkilarindan övgüyle sözetmekte, Türkiye’den ayri lisindan üzüntü duymaktadirlar. Hizmet süreleri sinirli ulan. kisiler için ayri lirken t ardin da iyi hatiralar birakmak, herhalde en iyi ödün olsa gerekir.

 

Sende yorum yap