Tekfen ve “Time”

, , Sende yorum yap

8 Ekim 1984 Tarihini tasiyan Time Dergisi 3 Ekim 1984 Çar samba günü Istanbul’da satisa çiktiginda, sayfalan karistiranlar derginin ortasinda, özel ilan bölümünde 8 sayfalik bir Tekfen eki gördüler. Time Dergisi bugüne kadar ülke ekleri, sektör ek leri yayinlamis firma eklerine yer vermemistir. Firma eklerini yayinlama karari aldiktan sonra ilk çikis, bir Türk firmasindan, Tekfen’den gelmistir.
Time Dergisi gibi, uluslararasi bir yayin organinda, bir Türk firmasi neden yeralmaktadir?
-Bu firma uluslararasi pazarlara çikmis bir firmadir.
-Uluslararasi pazarlarda, giderek daha büyük pay almaya ar zuludur. Ve bu konuda ümitlidir ki, Time Dergisinin uluslara rasi baskisinda ne_yaptigini, nasil yaptigini anlatmaktadir.
Tekfen’in Time Dergisinde yayinlanan ilani, Türkiye’de son zamanlarda kaydedilen gelismelerin bir örnegini teskil et mektedir. Günlük sorunlarin baskisi altinda, giderek kötüm serlige kapilan toplum, gerçekte bu ülkede bazi önemli gelis meler de oldugunu farketme sansini kaybetmektedir.
Tekfen, Türkiye’deki gelismenin ilk ve tek örnegi degildir. Tekfen yaninda, benzer sekilde gelisme imkanina kavusmus, basarisini sergilemis firmalar da vardir. Tekfen’in farki, bu ge lismeyi yurt disinda duyurma gayretinde öncülük etmesidir.
Tekfen’in Time Dergisinde yayinlanan özel bölümünün bir baska yani daha vardir. Son zamanlarda yurt disindaki bas lica yayin organlarina ilan veren Türk kuruluslarinin, sadece isimlerinin ve adreslerinin çikacagi bir ilan içinde, amaçlarina ulasabilecekleri gibi yanlis bir inanis içinde olduklari görülmek tedir. Çok muhtemeldir ki, bu ilanlari hazirlayan reklam ajans larinin yabana basin konusundaki tecrübesizliklerine dayali ola rak gerekli özeni gösterememektedirler. Halbuki Time Dergi sindeki ilan bölümünü hazirlayan bir yabanci yazar, Tekfen Için sadece övücü kelimeleri dizmekle yetinmemistir. Tekfen ola yini, Türk ekonomisinin bütünlügü içinde ele almis, basarida ki insan faktörünü, yönetim becerisini sergilemis ondan sonra gelismeleri ortaya koymustur.
Nedir Tekfen olayi? Türkiye’de ve Amerika Birlesik Devlet lerinde çok iyi egitim görmüs üç arkadas, Ankara’da dev let hizmetinde iken, kendi baslarina birseyler yapmaya karar veriyorlar. Bundan 20 yil önce Ankara’dan yola çikip, istan bul pazanna, sonra istanbul’dan yola çikip dünya pazanna yö neliyorlar.
1983 yili cirolari 220 milyon dolar, 1984 yilinin ilk yarisin daki cirolari 170 milyon dolar. Açik anlatimiyla, 1984 yilinda, dolar bazinda (sabit fiyatlarla) yüzde ellinin üzerinde bir gelis me ile yollarina devam ediyorlar.
Dört yil önceye kadar ihracati bilmeyen bu firma 1983 yilin da 53 milyon dolar ihracat yapmis. 1984 yilinin sadece ilk ya risindaki ihracat rakamlari ise 78 milyon dolar. 1983 yilinda 7.5 milyon dolarlik yatirim yapmislar. 1984 yilinin ilk yarisin daki yatirimlari 16 milyon dolar olarak açiklaniyor.
Bu rakamlar, Türkiye’de son zamanlarda çok yogunlasan güncel sorunlardan bunalanlar, Türkiye’nin gelecegi hak kinda karamsarliga kapilanlar için bir isik teskil edebilir. Daha iyiyi arayisin heyecaninda, kit kaynaklarin ve zamanin bosa har candigi kaygusuyla olumsuz gelismeler belki de gereginden fazla abartilinca, Türkiye’de iyiliklerin de oldugu unutulmaktadir. Böyle güzel örneklerin çogalmasi, sadece yurt disinda Türki ye’nin itibarinin artmasi bakimindan degil, içeride de Türk hal kinin moralinin yükselmesi yönünden önem tasimaktadir.
Tekfen’i ve onun basanli 3 ortagini (ki, yabanci yazar, Time Dergisinde Feyyaz Berker, Nihat Gökyigit ve Necati özçagli lar’i Üç Silahsörler olarak adlandirmaktadir) kisa sürede ger çeklestirdikleri ve ulastiklari çizgi bakimindan tebrik etmek ge rekir. Tekfen yaninda, ayni gayreti gösteren, ayni sekilde ba sanli olan çok sayida Türk firmasinin da mevcudiyetini bilmek, zaman zaman kara bulutlar etrafi kaplasa da Türkiye’nin iyilik lere dogru yol almakta oldugu konusunda güvence verecek tir.
p>

 

Sende yorum yap