Tekel’in cirosu: 553 milyar lira

, , Sende yorum yap

1984 Yilinda Tekel’in cirosu: 553 milyar lira. Tekel’in Hazine’ ye degisik isimlerle ödemeleri toplami: 252 milyar lira. Tekel’de devamli istihdam edilenlerin sayisi: 61.500. Bu rakkamlara göre. Tekel, halen Türkiye’nin en büyük isletmesidir.
Yillik cirolari Tekel’inkiler dolayinda olan birkaç kurulus daha vardir. Bunlar Türkiye’ye petrol ithal eden ve rafineri isleten ku ruluslardir. Bu bakimdan faaliyetlerini Tekel ile kiyaslamak müm kün olamaz.
Tekel isletmeleri Genel Müdürlügü ise, yerli üreticiden ürün top lamakta, islemekte, üretmekte, dagitmakta, satmakta, ithalat ve ihracat yapmaktadir. Türkiye’nin her kösesine dagilmis üretim ve alim-satim teskilatina sahiptir. .
Türkiye’nin bu en büyük kurulusunu. Devlet memuru statüsün de, bir genel müdür yönetir. Bu genel müdür. birinci derece de bir devlet görevlisinin aldigi ücreti alir. Açik anlatimiylaTürk ye’nin özel sektör ve kamu sektör kuruluslari arasinda cirosu en büyük kurulusunu yöneten. Hazineye, her is günü l milyar lira, her hafta 5 milyar lira. yilda 252 milyar lira gelir saglayan bu ge nel müdür ayda yaklasik 150 bin lira dolayinda ücretle çalisir.
Tekel Genel Müdürünün isini sevmesi, becerikli bir kisi olmasi çok önemlidir. Eger kisi biraz.ihmalkâr olsa, devlete olan ödeme leri % 10 aksatsa. Hazine’nin kayibi 25 milyar lira olacaktir. (Köp rüyü satarak Hazinenin 9o 50 faiz ile toplayabildigi paranin 2.5 kati kadar…) Yok. Genel Müdür gayrete gelir, ödemeyi % 20 ar tinrsa. Hazine 50 milyar ilar net gelir sahibi olur.
Tekel Isletmeleri Genel Müdürlügü’nün basinda S.Yücel Özden isimli. Devlet Planlama Teskilatinda yetismis genç bir yönetici bulunmaktadir. S.Yücel Özden, daha sonra Azot Sanayii A.S. Ge nel Müdürü olarak basarili hizmetler vermis. Sanayi Bakanlarin dan Mehmet Turgut’un zorlamasiyla görevinden ayrilmis ve özel sektörde çalismaya baslamistir. S.Yücel Özden, özel sektörde al makta oldugu yüksek ücreti birakarak Tekel’de “sorumluluk üst lenmeye kosan bir kisidir.” Çünkü, “gözlerini devlet hizmetinde açan. Devlet Baba’ya birilerinin sahip çikmasi inanciyla yetisen” bazi kisiler, diger bazilarinin “anlayamayacagi duygularla” bazi hiz metlere talip.olur. aldiklari ücretle degil, yaptiklari is ile doyarlar. Bunun için bir çoklari ve özellikle yabancilar bakimindan, Türki ye’nin en büyük cirosunu yapan, en büyük isletmesinin basinda kinin aldigi ücret “inanilmayacak bir rakkamdir.”
Diger bir çok kamu kurulusu gibi Tekel, bundan önceki yillar da, bundan önceki dönemlerde de benzer sekilde yönetilmistir. Önceki genel müdürler de ayni duygularla hizmet vermislerdir. Kamu kuruluslarinin sadece en tepe noktasindaki degil, degisik kademelerinde görev alanlar da benzer nitelikdeki yöneticilerdir.
1984 Yilinda Tekel’in cirosu, bif önceki yila göre % 60 oranin da artmis. 89 milyon dolarlik ihracat yapilmistir. Anadolu Aja nisinin haberine göre, 1984 yilinda Hazine’ye olan tüm vergi borç larini ödeyen Tekel, Istihsal Vergisi, Deprem ve Konut Fonu ola rak 252 milyar lira ödemede bulunmustur. Bu toplam içinde Ko nut Fonu’na ödenen miktar 40 milyar liradir.
Tekel 1984 yilinda filitreli sigaradan 265 milyar lira. filitresiz si garadan 22 milyar lira. ithal sigaradan 28 milyar lira, tütün ma mullerinden 4 milyar lira olmak üzere toplam 320 milyar lira gelir saglamistir.
Bu rakkamlar, Tekel Isletmelerinde her seyin düzeldigini, Te kel ürünlerinde kalitenin yükseltildigini, üretim sorunlarinin çözüldügünü ifade edemez. Bu dev kurulusun kosmaya baslamasi , bit yana, oturdugu,yerden kipirdamasinin bile güçlügü ve hatta (bugünkü kosullarda) imkansizligi ortadadir. Rakkamlar Tekel’in büyüklügünü, ve Tekel’in Hazine’ye aktardigi kaynaklarin mikta rini göstermesi bakimindan ilginçtir. Özellikle Hazine’nin Tekel den sagladigi nakit paranin büyüklügü, is basina gelmeden önce bir takim Tekel maddelerinin özel sektörce ürütimine izin verme politikasini benimseyen partilerin, Hükümet olduktan sonra bu po litikalarini uygulayamamalarinin nedenini ortaya koymaktadir.

 

Sende yorum yap