Tarımda geri kalmışlık gerçeği

, , Sende yorum yap

Türkiye’de 3 milyon 124 bin hane halkinin (ailenin) 28 milyon hektar toprakta tarim yaptigi bilinir. DPT’nin rakkamlarina göre, ha ne basina düsen ortalama tarim topragi 65.5 dönümdür. Hanelerin üçte biri kiraci veya or takçi baskalarinin topraklarini islemektedir.
Acaba Türkiye’de tarimda çalisanlar ne öl çüde verimli olabiliyor. Bunun ölçüsü, tarim da çalisan bir kisinin kaç kisiyi besledigidir. Açik anlatimiyla örnegin ABD’de nüfusun % 7 si ta rimda çalisir. Bu nüfus hem ABD’de yasiyan lari besler hem de büyük ölçüde ihracat yoluyla ABD disindakileri besler. Türkiye’ye nüfusun yaklasik yarisi tarim kesimindedir. Türk halki ni zar zor besler. Belli tarim ürünlerinde de ih racat imkani saglar. Dünya B.ankasi’nin “World Development Report” isimli yayinina göre de gisik ülkelerde tarimda çalisan bir kisinin bes ledigi nüfus söyledir:
Tarimda Çalisan l Kisi, Kaç Kisiyi Besleyecek Üretim Yapiyor
ingiltere…….77kisi
Amerika………75kisi
Belçika………50kisi
Almanya………37kisi
Isviçre………28kisi
Kanada……….27kisi
Hollanda……..24kisi
Danimarka…….21kisi
Fransa……….19kisi
Çekoslavakya….13kisi
Italya……….13kisi
Arjantin……..12kisi
Meksika………11kisi
Macaristan…….9kisi
Brezilya………5kisi
Yunanistan…….4kisi
Türkiye……….3kisi
Misir…………2kisi
Banglades……..1kisi
Görülmektedir ki, Bulgaristan l hektardan 4.326 kilo bugday toplarken, Türkiye 1.908 ki lo bugdaya sükür etmektedir. Bu sadece bir po tansiyel kaybi degil, giderek tarim ürünleri açi gi tehlikesinin ortaya çikmasidir. Çünkü, tarim ürünü artisi nüfus artisini karsilayamaz ise, gi derek fakirlesme baslar üöstergelerbu tehlike yi ortaya koymaktadir.
Tarim Ürünleri ve NUfus Artisi Endeksi
Yil Tarimsal Üretim Nüfus Artisi
1980 100 100
1981 99.9 102,1
1982 106.1 104,2
1983 105.4 106,4
1984
(tahmin)109 108.7
Bütün dünyada bugün (High-Tec) Ileri Tek noloji kavrami içinde agirligi kabul edilen (jenetik) ilmi ile bitki ve hayvan varliklarinin ve rimi yönlendirilmektedir. Türkiye’de (jenetik) konusuna ilgi bir yana, daha klasik anlamda (kaliteli tohum) ve (tarimsal mücadele) konu larina egilinmemistir.Sadece tohum kalitesinin üretimdeki etkisini asagidaki tablo göstermektedir.
Kaliteli Tohumun Verime Etkisi
(Dönüm basi verim-Kg.) Yerli Melez ithal
Bugday 200…. 400-450 310.
Misir 250 .. 1100,. 150
Ayçiçegi 300 250 200
Soya 325….. 50-100 250
Pamuk 750…… 170 300
Türkiye’nin bu konudaki sorunu, tarimda ve rimin yetersizligi, yillarin akip gitmesine, tek nolojinin gelismesine ragmen tarimda verim ar tisinin saglanamamisidir. FAO Yayinlarina gö re, Türkiye’de ve komsu ülkelerde bugday ve rimi söyle gelismektedir:
Yillar Itibariyle Bugday Verimi
Yil Hektar/Kg.
Acaba, Türkiye’de tarimda benzer iklim ko sullarindaki gelismis tarim ülkelerindeki ölçü de verim alinsa, baslica tarim ürünleri üretimi ne ölçüde artabilir? Bu konudaki tahminler ise söyledir:
Verim Artisinda Ulasilabilecek Üretim Miktarlari
Bulgaristan ……. 1980 3975 Verim
Yunanistan …… .. 1981 1982 1980 4304 4326 2935 Ürün
Simdiki üretim artirilirsa ne kadar ürün alinabilir?
1981 2615 Bugday .. . ..15 milyon to n 35 milyon ton
1982 2905 Arpa ……. ..6 milyon ton 13 milyon ton
Yugoslavya
1980 3358 Misir 1 milyon ton 3 milyon ton
1981 3081 Patates 3 milyon ton 5 milyon ton
Fransa ………… 1982 1980 3346 5146
Kuru sogan Ayçiçegi … .1 milyon ton ..700 bin ton . 1.5 milyon ton . . 1.3 milyon ton
1981 1982 4809 5232 Seker pancari 11 milyon to n 15 milyon ton
Türkiye 1980 1857 Pirinç …. 150 bin ton 250 bin ton
1981 1982 1838 1908

 

Sende yorum yap