Tarım ve sanayiin milli gelire katkısı

, , Sende yorum yap

Milli gelir, belli bir dönemde ülkede üretilen mal ve hiz-
metlerin parasal degeri. Ülkedeki mal ve hizmet üretimini
üç gruba ayiriyoruz: Tarim, sanayi ve hizmetler.
Acaba, bu üç grupdaki üretim faaliyetinin milli gelirdeki
payi yillar itibariyle nasil degisiyor. Bu degisim sunun için
önemli: Milli gelirin olusumu, ülkedeki ekonomik yapiyi
gösteriyor…
Degisimin de iki boyutu var: (1) Milli gelir büyümeden,
üretim artmadan, bu üç grubun paylari degisiyor ise, de-
mek ki, gruplarin biri küçülürken, öbürü büyüyor. (2) Milli
gelir artarken, üç grubun paylari degisiyor ise, demek ki
gruplardan bazilarinda üretim artisi digerlerinin önünde ko-
suyor.
Bu ön açiklamalardan sonra sayin okuyucularima 1980
yilindan bu yana gayri safi milli hasila (GSMH) rakamlarin-
daki degisimleri gösteren özet bir tablo verecegim.

Gayri safi milli hasila da tarim, sanayi ve hizmet
lerin payi ve gelisme oranlari

Sektör paylari Büyüme hizi
Yillar Tarim Sanayi Hizm. Tarim Sanayi Hizm. GSMH

1980 24.2 20.5 55.4 1.3 -3.6 -4.1 -2.8
1981 22.6 21.5 55.9 -1.8 9.9 5.8 4.8
1982 22.7 21.9 55.4 3.3 5.1 2.3 3.1
1983 21.6 22.4 56.0 -0.8 6.7 5.3 4.2
1984 20.3 23.1 56.6 0.6 10.5 8.2 7.1
1985 19.4 23.6 57.0 -0.3 6.5 5.0 4.3
1986 18.8 25.0 56.2 3.6 13.1 5.2 6.8
1987 17.2 24.9 57.9 0.4 9.2 13.2 9.8
1988 18.3 25.1 56.7 8.0 2.1 -0.8 1.5
1989 16.6 25.9 57.5 -7.7 4.9 3.2 1.6
1990 16.3 25.9 57.9 7.0 9.3 10.1 9.4
1991 16.1 26.5 57.4 -0.3 2.9 -0.6 0.4
1992 15.8 26.5 57.8 4.0 6.3 7.2 6.4
1993 14.4 26.6 59.0 -1.8 8.3 9.8 7.6
1994 15.7 27.0 57.3 -0.3 -5.7 -0.7 -6.0
1993/1 5.2 31.4 63.3 9.2 2.8 6.5 5.4
1994/1 5.8 32.6 61.6 0.6 6.4 2.0 4.0
1995/1 5.9 32.2 61.9 1.6 -1.3 0.2 -0.2

Tablodaki bilgileri okuyalim:
1) 1980 yilinda GSMH’da tarimin payi yüzde 24.2 iken,
1994 yilinda yüzde 15.7’ye düsmüs. Sanayiin payi yüzde
20.5’den yüzde 27’ye tirmanmis.
2) Bunun anlami, tarimin 1994 yilinda, 1980 yilindaki
seviyenin altina indigi degil. Tarim geliri sabit fiyatlarla
1980 yilinin çok üzerinde. Fakat 1980 yilindan bu yana
tarim gelirindeki artis hizi, sanayi gelirindeki artis hizinin
gerisinde kalmis. Tarim da büyümüs ama, sanayi daha faz-
la büyümüs.
3) Fakat genelde ekonomideki yapisal degisim, 1980’ler-
den bu yana durmus durumda.
4) Sanayiin payi büyüyünce, sanayi üretimin önemi de
artiyor. Sanayi üretimin hizla arttigi dönemlerde milli gelir
(GSMH) artis orani da büyüyor.
***
Geçen hafta, 1995 yili birinci üç aylik dönem (1995/1)
milli gelir rakamlari açiklandi.
Yilin birinci üç ayinda tarim üretiminin milli gelire katkisi
azdir. Bu nedenle, birinci üç aylik GSMH rakaminda tari-
min payi yüzde 5.9, buna karsilik sanayiin payi yüzde 32.2
olarak görülüyor. Sanayün toplam içindeki payinin büyük-
lügü nedeniyle sanayi üretimdeki gerileme, milli gelir
(GSMH) rakamini etkiliyor.

 

Sende yorum yap