STFA

, , Sende yorum yap

Son günlerde bir müteahhitlik grubunun ismi ön plana çikti : STFA… Türkiye’de bugüne kadar (STFA) ismi pek duyulmadigindan birçok kisi bu müteahhitlik grubu nun yeni bir kurulus olup olmadigini merak etmektedir.
Ikinci Bogaz Köprüsü’nden sonra. Serbest Bölgelerin ya pimi yükümlülügünü de alan STFA firmasinin ticari unva ni (Sezai Türkes-Fevzi Akkaya’Holding A.S.) dir.
Bu kurulus yeni bir müteahhitlik grubu degildir. Tersine Türkiye’nin en eski müteahhitlik kuruluslarindan biridir.
Yüksek Mühendis Fevzi Akkaya 1907 Yilinda Istanbul da. Sezai Türkes ise 1908 yilinda Kibris’da dogmustur. Iki ortak. Yüksek Mühendis Mektebinde (I.T.Ü.) arkadas ol muslar ve her ikisi de 1932 yilinda okulu bitirmislerdir. 1934 Yilma kadar Bayindirlik Bakanligi hizmetinde yüksek mü hendis olarak çalisan Fevzi Akkaya ile serbest çalisan Se zai Türkes, 1935 yilinda Sadik Dirici-Halit Köprücü Insaat Kollektif Sirketinde tekrar biraraya gelmislerdir.
1943 Yilinda bu Kollektif sirketden ayrilip serbest çali san iki arkadas, 1944 yilinda birlesip, Sezai Türkes-Fevzi Akkaya insaat Müteahhitligi Firmasini kurmuslardir.
Bu firma o yillarda yabanci müteahhitlik firmalarin Türk iye’de yürütebildikleri nitelik ye nicelikteki islerde öncelik le yabanci müteahhitlik firmalarina rakip olmaya çalismis.
köprü, enerji nakil hatlari, PTT ve NATO’nun telefon hat lari, liman, iskele, demiryollari, baraj insaatlarinda daha ön ce yabanci firmalarca yapilan isleri gerçeklestirerek birçok Türk müteahhitlik firmasinin gelismesine öncülük etmistir.
STFA Firmasi yurt disi taahhüt alanina atilan ilk Türk müetahhitlik grubudur. Yurt disinda yaptigi islerdeki ba sarisi da Türk taahhüt sektörünün bu ülkelerin pazarlarina girmesini kolaylastirmistir.
Yük.Müh.Fevzi Akkaya’nin kendi ugrasi konusunda pa tentlerinin, özel metotlarinin ve santiyelerde yararli pratik bilgileri içeren 12 kitabinin oldugu bilinmektedir.
Zamanla sirket sayisi 17’ye ulasinca STFA toplulugu Hol ding’eidönüsmüstür. Holding’in yurt içinde 1500. yurtdi sinda 3500 kisiye dogrudan ve devamli istihdam sagladigi belirtilmektedir.
Fevzi Akkaya ayni zamanda “Temel Vakfi” adi altinda bir vakfin da kurucusudur. Fevzi Akkaya bu vakfin tanitil masi için hazirlanan brosürde vakfin amacini söyle tanim lamaktadir: “Elli yildir sürdürdügüm meslek hayatim bo yunca, özellikle santiyelerimizde karsilastigim en büyük ve devamlilik arzeden problem, üst yönetim personelimiz ile en alt kademe isçilerimiz arasindaki teknik meslek eleman lari bulamayisimdir. Yillardir bunun izdirabini çektim. Va kif, mühendis ile isçi arasindaki teknik personeli yetistire cek, sanat okul ve enstitülerinde okuyan ve okuyacak Türk gençlerinin egitimine yardimci olacaktir.”
Vakif brosüründe açiklandigina göre. Vakif halen yur dun her kösesinde, mecburi hizmet kosulu aramaksi zin bin ögrenciye burs vermektedir.
STFA Holding Üst Yönetiminden sorumlu Kemal Kur das firmanin kuruculari Fevzi Akkaya ve Sezai Türkes’in meslege bagliliklarini söyle anlatiyor: “Bir konuya ilgi duy
-Köprü gelir ortakligi senedinden 10 milyar, Keban ‘dan 40 milyar, köprü isletme geliri olarak 5 milyar 100 milyon lira geldi. Keban Baraji ‘ndan 5 milyar 300 milyon lira geldi. Ha zine bonosu faizi 750 milyon olmak üzere/61.2 milyon lira olmustur.
Kamu Ortakligi Fonu ‘nü büyük çapta barajlarda kullani yoruz. Otoyollar var. iki büyük ana kalem. Bu güne kadar Adigüzel Baraji, Kapilikaya, Menzilet, Karakaya, Altinka ya, Küiçkaya, Çatalan, Gezende, Karacaören, Tercan, Koç köprü, Zernek ve Köklüce barajlarini fona aldik. Bunlara bu giine kadar toplam olarak 36 milyar 200 milyon lira verdik. Barajlarin insaatlari süratlendirildi. Müteahhitler geçen se ne bir yilda yaptigimizi bu sene bir ayda yaptik diyorlar. Bu barajlarin çogu bir yil, iki yil, alti ay erken bitirilecek.
Kalkinmada öncelikli yörelerde üç projeye para verecegiz. Biri Elazig’daki Keban Holding, zaten yüzde -99’u kamunun. Sikismis kalmis, yatirimi son safhaya gelmis, para yetersizli ginden tikanmis. 800 küsur milyon lira verdik. Birde Bitlis’ le, yeni kalkinmada öncelikli yörelerde, bir un fabrikasina 150 milyon isletme kredisi verdik. Zaten para vermemiz için kamunun en az yüzde 10 ortak olmasi sarti var.
Kanunda olusan Kamu Ortakligi Fonu ‘nün asgari yüzde 10’unun kalkinmada öncelikti yöre/erdeki yatirimlarinin fi nansmaninda kullanilmasi hükmü getirilmistir.
3) Gelistirme Destekleme Fonu
Gelistirme Destekleme Fonu’nun amacini ve bir yillik giris çikislari ise Fon Baskani söyle anlatiyor:
-Bu fonun amaci çok genis. Mesela belediyelerin toplu ko nut umaciyla arsa üretmesinde yani belediyelerin arsa kamu lastirmalarinda bu fon belediyelere destek sagliyor, ikincisi yurt yapimi. Ögrenciler yurt bakimindan çok sikintita. Yurt yapiminin bu fondan finanse edilmesi sözkonusu. Bayindir lik Bakanligi tarafindan ihale edilen yurtlarin finansmani bu fondan saglaniyor. Diger bur kullanim alam tarim ve hay vancilik sektörünün desteklenmesidir. Su anda yem sübvan siyonu yapiliyor, bu fondan. Bunun yaninda cüzi bir mik tarda fakir ögrencilere gida yardimi yapiliyor.
-Aktarmalarla beraber 29 milyar 800 mi/yon lira giris ol du. Çikisi da 24 milyar 600 mi/yon lira. Bugüne kadar yem sübvansiyonuna 9 milyar 200 milyon lira verdik. Gida yardi mina 2.5 milyar verdik. Turizm sektörüne faiz sübvansiyo nu olarak -2 milyar 100 milyon verdik. 400 milyon daha ve recegiz. Belediyelere kamulastirma amaciyla 4 milyar verdik. Ögrenci yurtlarina bugüne kadar 6 milyar 600 mi/yon lira ver dik. Bu yil 42-43 bin yatak kapasitesi hizmete açilacak. ‘ Bu açiklamalar degerlendirildiginde ortaya çikan gerçekler sunlardir.
Fonlardaki birikimler, beklenenden azdir. Fonlardaki birikimler etkin bir uygulamaya imkan vermi yecek boyutlarda kalmaktadir
Gelistirme ve Destekleme Fonunun kaynaginin sinirli 61 masina ve bu fondan kullanimin küçük rakkamlarda kalmasi na ragmeii. kullanim esaslari ve fondan yararlananlar hakkin da bilgi verilmemesi, ciddi süphelerin ortaya çikmasina, bu süp heler nedeniyle, sadece bu fpn deqil. tüm fonlarin yönetimiy le ilgili tartismalara neden olmaktadir.

 

Sende yorum yap