SERMAYE PİYASASI HAZİNE İÇİN ÇALIŞIYOR

, , Sende yorum yap

SERMAYE PİYASASI HAZİNE İÇİN ÇALIŞIYOR

Ülkede yatırımın ve üretimin artması bu amaçla kullanılacak kaynaklara bağlı kişisel ve kurumsal tasarruflar, kişi ve kurumların kendi imkânlarıyla yatırım yapmalarına imkân vermiyor.

Bankalarda biriken tasarrufların sadece yüzde 28.9’u krediye dönüşüyor. Yüzde 66.1’ini Hazine, tahvil veya bono satarak bankalardan alıyor.

Kalıyor geriye sermaye piyasası… Türkiye’de yatırımların ve üretimin artırılmasında sermaye piyasasının rolünün büyük olacağı düşünülüyordu.

Sermaye piyasasında özel sektör kuruluşları tahvil ve bono satacaktı. Hisse senedi satacaktı… Bu yönde ilk aşamada gelişmeler de görüldü… Ama geliniz ki günümüzde durum kötü.

Sermaye piyasasındaki kâğıtların yüzde 92’si kamuya ait. Özel sektör tarafından satılan hisse senetleri ile tahvil ve bononun payı yüzde 8 dolayında.

Mart ayı sonunda 177.4 katrilyon liraya ulasan menkul kıymet stoklarının 163.6 katrilyon liralık bölümü devletin borç senetlerinden oluşuyor. Özel sektör ise 13.7 katrilyon liralık hisse senedi satabilmiş.

Bu tabloda özel sektörün ciddi büyüklükte yeni yatırımlara yönelebilmesi mümkün olamayacak. Bugün özel sektör borsada hisse senedi satarak fon toplama imkânına sahip değil. Devletin yüksek faizli tahvil ve bonoları yanında tahvil ve bono satma şansı yok.

O zaman ne oluyor? Ekonominin en önemli araçlarından olan sermaye piyasası islemiyor. Banka sistemi islemiyor… Ve bunlar olurken biz ülkede ekonominin düzelmesini ve büyümesini bekliyoruz…

Dış rekabet ekonomik boyutta, ileri teknoloji kullanan işletmelere sahip olmakla mümkündür. Ekonomik boyutta işletme ortaya çıkarmak için sermaye piyasasının islemesi gerekir. Sermaye piyasası islemeyince müteşebbisler ise küçük boyuttaki işletmelerle başlamak zorunda kalıyor. Ve de işletmeleri bir türlü büyütemiyor.

Menkul kıymet stokları (Trilyon TL)

2000 2001 2002 2003 (*)

Özel sektör men.kıy. 6.867 10.517 13.176 13.769

Hisse senedi 6.866 10.515 13.176 13.769

Tahvil 1 1

Kamu kesimi men.kıy. 36.802 122.930 150.938 163.668

Devlet tahvili 34.362 102.169 112.849 124.951

Hazine bonosu 2.057 20.029 37.019 37.606

Özelleştirme tahvili 381 730 1.068 1.111

Toplam 43.670 133.447 164.111 177.438

(*) Mart sonu itibariyle.

 

 

Sende yorum yap