Sanayici iyimser (Mart ayında kapasite kullanımında ufak da olsa artış görülüyor)

, , Sende yorum yap

Devlet Istatistik Enstitüsü imalat sanayiinde üretim, yurtiçi
satislar, satis fiyatlari ve hammadde fiyatlariyla ilgili olarak iz-
lemeler yapiyor. Bunlari aylik olarak açikliyor.
DIE’nin tespitlerine göre mart ayinda kapasite kullanimi 1
puan dolayinda artmis. .
Özel sektör isyerleri, 1995 Nisan ayinda üretimde yüzde
11.5 oraninda artis bekliyorlar…
Acaba bu bekleyis “fazla iyimserlikten mi kaynaklaniyor?”
diye geçmis egilim anketlerine bakiyoruz. Görüyoruz ki,
mart ayindaki kapasite kullanim artisini, bir ay önce subat
ayinda özel sektör isyerleri “haber vermis”ler üretim artisi
bekleyisinde olduklarini açiklamiilar.
Önçe rakamlara bakalim:

Imalat sanayiinde mevcut ve beklenen durum
(ortalama artis-azalis)

Mevcut durum Beklenen durum (sonraki ay)
Toplam Devlet Özel Toplam Devlet Özel
Üretim
-94/2 -9.1 -10.6 -8.0 -7.9 19.5 0.1
-94/3 1.6 13.4 -6.0 1.4 0.5 2.0
-95/2 -2.1 -2.2 -2.0 10.8 8.5 12.3
-95/3 5.9 7.2 5.1 4.7 -5.8 11.5
Yurtiçi satis
-94/2 -2.5 1.9 -5.5 8.5 12.4 5.9
-94/3 7.2 21.1 -1.6 -1.3 -0.2 -2.0
-95/2 -0.8 -0.8 -0.9 14.0 9.6 16.9
-95/3 9.7 6.1 11.7 4.2 2.0 8.0
Satis fiyatlari
-94/2 59.3 3.0 7.9 4.0 1.5 5.7
-94/3 6.6 2.8 9.0 25.5 48.6 10.9
-95/2 5.4 5.9 5.0 3.0 1.8 3.8
-95/3 2.9 2.2 3.4 2.8 0.9 4.0
Hammadde fiyatlari
-94/2 7.4 6.6 8.0 4.4 2.1 5.8
-94/3 11.3 9.6 12.3 12.2 13.7 11.4
-95/2 4.6 3.5 5.3 3.5 1.7 4.7
-95/3 4.4 1.5 5.9 3.6 1.3 4.8

Bir rakamlarla ilgili olarak’Anka Ekonomik Bülteni’nde ya-
pilan degerlendirmeler söyle:
Mart ayinda özel sektöre ait imalat sanayii isyerlerinin üre-
tim degeri .agirlikli kapasite kullanimi yüzde 73.2. kamu kesi-
mi isyerlerinin kapasite kullanimi ise yüzde 77.1 olarak ger-
çeklesti. Toplam imalat sanayi kapasite kullanimi ise yüzde
74.7 olarak hesaplandi. Subat ayinda özel ‘sektör yüzde
71.3, kamü sektörü yüzde 76.1 kapasiteyle üretim yapmis,
toplam kapasite kullanim orani ise yüzde 73.2 olarak açik-
lanmisti. .
Kapasite kullaniminda geçen yila göre en belirgin egilimi,
özel sektörün kapasite kiillanimi artarken, kamu sektöründe-
ki azalma olusturuyor. Özel sektörün kapasite kullanimi, yüz-
de 71.2. oldugu geçen yilim ayni ayinin üzerine çikti. Kamu
sektörünün geçen .yil mart ayindaki kapasite kullanimi ise
yüzde 82.2 olmustu: Geçen yil mart ayindaki toplam kapasi-
te kullanimi yüzde 75.5 düzeyindeydi.
DIE’nün imalat sanayi isyerlerinde yaptigi ankete göre, is-
letmeler tam kapasite ile çalisamamalarinin en önemli nede-
nini yüzde 62.7’yle “iç talepteki yetersizlik”le açikladilar. Dis
pazarlardaki talep yetersizliginin payi yüzde 7.6, mali imkân-
sizliklarin payi yüzde 3.6 yerli mallarda hammadde yetersiz-
liginin payi yüzde 3.1, ithal mallarla ilgili hammadde yeter-
sizligi yüzde 3.8, isçilerle ilgili sorunlarin payi ise
Geçen: yil,’kriz’ ortaminda özel sektörün aksine üretimini
azaltmayip; önceki,yillara göre yükselten kamu kesimine ait
imalat sanayii isyerleri bu yil kötümser bir havaya bürünür-
ken, özel sektör isyerleri daha iyimser bakmaya basladilar.
DIE’nin kamu ve özel sektöre ait 582 imalat sanayii isye-
rinde mart ayi gerçeklesmeleri ile nisan ayi beklentilerine ilis-
kin anket sonuçlari, kamu kesimi isyerlerinin büyük bir bölü-
münün üretimlerinirn nisan ayinda azalacagini, özel kesim is-
yerlerinin ise aksine artacagini tahmin ettiklerini ortaya koy-
du.’Kamu kesimi isyerleri; üretimlerinin nisan ayinda.yüzde
5.8 oraninda azalacagini tahmin ettiklerini bildirirken, özel
kesim isyerleri yüzde 11.5 oraninda üretim artisi bekliyor.
Ayni sekilde, kamu kesimi imalat sanayii isyerleri nisan
ayinda yuitiçi satislarinin yüzde 2 oraninda azalmasini bek-
lerken; özel sektördekiler satislarinin yüzde 8 oraninda art-
masini beklediklerini bildirdiler. Bu arada, ankete kamu kesi-
mi isyerlerinden verilen yanitlar, bu kesimde fiyat artisinin
neredeyse donduruldugunu göstermesi açisindan ilginç bir
sonuç çikardi: Kamu isyerlerinin çok az bir bölümü nisanda
satis fiyatlarinin artacagini kaydettiler. Özel sektör isyerleri
nisanda satis fiyatlarinin ortalama yüzde 4 oraninda artaca-
gini beklediklerini açiklarken, kamuda bu beklenti binde 9
olarak ölçüldü.
Sayin okuyucularim, egilim anketleri önemli göstergeler
ama,.. üretim istatistikleri kadar saglikli olamiyor. Ekonomide
üretim artisi olup olmadigini anlamak için,. üretim istatistikle-
rini izlememiz gerekecek. Insallah egilimler dogrultusunda,
gerçek bir üretim artisi vardir

 

Sende yorum yap