RENKLİ TV İHRACATI GİDEREK ÖNEM KAZANIYOR

, , Sende yorum yap

RENKLİ TV İHRACATI GİDEREK ÖNEM KAZANIYOR

OLAYLARIN İÇİNDEN / Tevfik GÜNGÖR

Almanya’da düzenlenen Uluslararası Elektronik Fuarı’nda Türk TV üreticisi firmaların yetkililerinin açıklamaları, Türkiye’de TV üretiminde ve ihracatındaki patlamanın önemini ortaya koydu.

Türkiye’de yılda 12-13 milyon adet TV göstericisi üretilmesi ve bu üretimin yüzde 90’inin ihraç edilmesi çok önemli bir gelişmedir.

TV göstericisi üretimi Türkiye’nin elektronik sanayiine adım atmasının göstergesidir. Bugün TV sanayiinde sağlanan gelişme, yarın bilgisayar sanayiine ve diğer yan sanayiye atlayacaktır.

Türk sanayi ürünleri arasında otomotiv ürünleri ile TV göstericilerinin hızlı bir gelişme içine girmesi çok önemlidir.

Gerek otomotiv sanayiindeki gerekse TV göstericilerindeki üretim artışı, dış pazarın önemini ortaya koymaktadır. Türkiye’de sanayinin ancak dış pazara dönük ileri teknolojiye dayalı, dünya fiyatı ve kalitesinde mal üretiminde gelişme şansı olduğu görülmektedir.

Türkiye’de iç pazarı ekonomik büyüklükte yatırımlara ve üretim imkân vermemektedir. Büyümek isteyen firmaların dışa yönelmeleri zorunludur. Bu bakımdan İhracatçılar Meclisi tarafından yayınlanan şirketlerin ihracat büyüklükleri sıralaması çok önemlidir. Büyüklük iddiasında bulunan gruplarımız bu listede yerlerini aramalıdır.

Birçok büyük grup bu listenin arka sıralarında yer almıştır. Bunun anlamı iç piyasadan henüz dış piyasaya çıkmayı başaramamış olmalarıdır. Bunun anlamı gelecekteki büyüme imkânlarının riske girmesidir.

Yıllar önce Türk hükümetleri Philips firmasından Türkiye’deki TV üretim tesislerini geliştirmesini talep etmiş, bu amaçla geniş teşvikler vaadinde bulunulmuştu. Buna karşılık Philips, Avrupa pazarını yılda 4 milyon üretim yapan Avusturya’daki fabrikasından besleyeceğini ileri sürerek Türkiye’deki TV üretim tesisini kapatmıştı.

Simdi Türkiye’de Türk TV üreticilerinin her biri benzer kapasite ile üretim yapıyor ve Avrupa pazarını ele geçirmiş durumda.

İstanbul Maden ve Metal İhracatçıları Birliği’nden TV göstericileri ihracat rakamlarını istedim. Genel Sekreter Mutlu Öktem’den aldığım rakamları aşağıda sayın okuyucularıma veriyorum.

2002 yılında 12.1 milyon TV göstericisi ihraç edildiği ve karşılığında 1.5 milyar dolar döviz geliri sağlandığı görülüyor.

Önemli olan ihracatın yıllık artış oranı ve TV göstericisi ihracat gelirinin toplam ihracat gelirinin yüzde 4.37 oranına yükselmesi.

Renkli TV göstericisi ihracatı

Türkiye Renkli TV ihracatı Renkli TV Renkli TV

Yıllar Toplam ihracatının

İhracatı

Bir önceki Türkiye

Yıla göre toplam

İhracatı

Değişimi içindeki

Miktar Değer

Payı

(Milyar dolar) (adet) (dolar)

% %

(değer bazında)

1998 26.9 5.200.000 783.580.000 – 2.90

1999 26.6 5.910.000 721.450.000 -7.92 2.71

2000 27.8 7.470.000 841.830.000 16.68 3.03

2001 31.3 7.110.000 881.510.000 4.71 2.81

2002 35.0 12.100.000 1.532.900.000 73.89 4.37

 

Sende yorum yap