“Public Issues”

, , Sende yorum yap

FRED Burla, Merkezi Istanbul’da bulunan Burla Makine Ti careti ve Yatirim A.S.’nin yöneticilerindendir. Fred Burla geçtigimiz günlerde, ABD’de Strategic Review isimli bir dergi nin kitap kösesinde yayinlanan Zbigniew Brzezinski’nin “Po wer and Principle” isimli kitabinin tenkidi için J.A. Menden hall’in yazdigi makalenin fotokopisini bu sütuna, “bilgi için” göndermistir.
Fred Burla gibi, istanbul’da yasayan, Istanbul’da ticaret ya pan, ithalat ihracat ve sinai üretim konularinda çaba harcayan Türkiye Cumhuriyeti vatandasi bir isadami, ne diye Strategic Review’lerde yayinlanan kitap tenkitlerini okumakta, Brzezins ki’nin kitabina ilgi duymakta, okuduklariyla ögrendikleriyle ye tinmeyip, çevresindekilere ilginç gördügü seyleri duyurmayi ne den görev saymaktadir?
FRED Burla’nin bu gayretleri yeni degildir. 24 Nisan-2 Ma yis 1977 tarihlerinde, Kibris nedeniyle Türkiye’ye uygula nan ambargonun kaldirilmasi konusunda çabalar göstermek üzere ABD’ye giden 13 Türk isadami arasinda da yer almis, ABD Kongre üyeleriyle temaslara katilmistir. Kongredeki mu sevi asilli senatör ve temsilcilere Türkiye tezini kabul ettirmede olumlu çabalan görülmüstür.
O tarihte ABD’ye, TÜSÎAD’in düzenledigi program çerçe vesinde, tüm masraflari kendilerince karsilanarak giden 13 Türk isadami Washington ve New York’da 65 Kongre üyesi ile gö rüsmüstür. Bu üyelerin 52’si temsilci, 13’ü senatördür. Bagli olduklari siyasi gruplar açisindan, 31’i Demokrat, 21’i Cum huriyetçi Temsilci, 8i Demokrat, 5’i Cumhuriyetçi Senatördür. Ayrica Baskan Yardimcisi Mondale, Güvenlik Basdanismasi Brzezinski, Kibris sorunu ile ilgili görevliler Clark Clifford ve M. Nimetz, Pentagondan M. General Bauman ile görüsmeler ya pilmis, basin yayin organlarindan, The Voice of America, New York Times, Washington Post, Wall Street Journal, Time Ma gazine, U.S. and World News Report, Business Week, UPI ve AP Ajanslariyla temas saglanmistir.
Uluslararasi finansman kurumlarindan Dünya Bankasi, Ulus lararasi Para Fonu (IMF), Uluslararasi Finansman Kurumu (IFC) ziyaret edilmis önde gelen 16 ticaret bankasinin 21 yöneticisiy le toplantilar yapilmistir.
BEYAZ Saray’da Brzezinski ile yapilan toplantida Brzezins ki’nin kuvvetli sahsiyeti yaninda, Kibris konusuna yaklasi mindaki sertligi de Türk isadamlari heyetinin dikkatini çekmis tir.
ABD Baskanina 1977-1981 yillarinda Milli Güvenlik Danis mani olarak hizmet veren Brzezinski, çok ilginçtir ki, “Powef and Principle-Shadows from the Carter Years” isimli kitabin da, 4 yil boyunca dünyanin degisik köselerindeki önemli olaylari degerlendirirken Kibris sorununa yer ayirmamaktadir. Bu Türk ler için çok önemli olan bir olayin, dünyanin dört kösesindeki sorunlar arasinda pek önem tasimadigini göstermesi bakimin dan ilginçlik tasimaktadir.
BRZEZINSKI olayi bir yana birakilip, tekrar basa dönülecek ve basta siralanan sorulara cevap aranacak olursa, bazi isadamlarinin ticaret alim-satim, para kazanmak yaninda bas ka konulara da ilgi duyduklari, baska konularda da birseyler yaptiklari ortaya çikar.
ingilizce’de buna “public issues” denilmektedir. Türkçede tam karsiligi olmayan bu deyim, “toplumsal olaylara ilgi duymak”, “toplumsal sorumluluklara yönelmek” seklinde tanimlanabilir.
ABD gibi kapitalizmin gelistigi ülkelerde isadamlari belli bir düzeye geldikten sonra “public issues”e daha fazla zaman ayir maktadirlar. Tüm gün, sadece kendi müesseselerini yönetmeye vakit verecek yerde, müesseselerinin sorumlulugunu büyük öl çüde profesyonel yöneticilere devrederek, sosyal hizmetlere, kendilerine vakit ayirmaktadirlar. Konferanslar vermekte, ha yir kuruluslarinda çalismakta, mahalli veya merkezi hüküme te yardimci programlara katilmaktadirlar.
Bu Türkiye’de yeni bir konudur. Türk isadami, isyeri ne kadar gelisirse çelissin “vakit fukaraligindan” yakinir. Baskalarina sorumluluklarini paylastirip, toplumsal konulara katkida bulunma firsatini bulamaz. Bu açilardan degerlendirildiginde, TÜSIAD, üyelerinin 6-8 yil önce uyguladiklari yogun programlarin Türkiye için rastlanilmamis gayretler oldugu ve ne yazik ki, devam etmedigi söylenebilir. Bugün TÜSIAD Baskani, büyük bir içtenlikle ve özveri ile vaktinin büyük kismini degil, hemen tamamini “public issues”e ayirmaktadir. TÜSÎAD’in bazi üyeleri benzer sahsi gayretleri sürdürmektedir. Ancak, Kibris Ambargosu örnegindekine benzer toplu programlarla ülkenin ciddi iç ve dis sorunlarinin ele alinmasi konusunda herhangi bir tesebbüste bulunulmamaktadir.

 

Sende yorum yap