ÖZEL SEKTÖRDE YATIRIM NİYETİ ARTMAYA BAŞLADI

, , Sende yorum yap

ÖZEL SEKTÖRDE YATIRIM NİYETİ ARTMAYA BAŞLADI

OLAYLARIN İÇİNDEN / Tevfik Güngör

Yatırıma niyeti olanlar için tanzim edilen teşvik belgeleri yatırımcıların niyetini ortaya koyar.

Bu yılın ilk yarışında teşvik belgesine bağlanan yatırımlarda büyük artış görüldü. Geçen yılın ilk altı ayında teşvik belgesine bağlanan yatırım tutarı 6,2 katrilyon lira iken bu yılın ayni döneminde yüzde 190 artış ile 18,0 katrilyon liralık belge düzenlendi.

Düzenlenen teşvik belgelerinde yatırım niyetinin gene Marmara Bölgesi’nde yoğunlaşması dikkati çekiyor. Toplam yatırım niyetlerinin yüzde 49,9’u Marmara Bölgesi’nden geliyor. Marmara’yı yüzde 14,6 pay ile İç Anadolu Bölgesi ve yüzde 12,9 pay ile Akdeniz Bölgesi izliyor.

Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yatırım niyetlerinin düşüklüğü dikkati çekiyor.

İlk altı ayda teşvik belgesine bağlanan yatırımların istihdam kapasitesi 106 bin. Geçen yılın ayni dönemindeki yatırımlarda istihdam kapasitesi ise 65 bin idi.

Belgeye bağlanan yatırımda belirlenen yatırım toplamı, yaratılacağı beyan edilen istihdam rakamına bölündüğünde ne kadar yatırım ile bir kişiye is imkânı yaratılabileceği hakkında kaba bir fikir ortaya çıkar.

Geçen yılın ilk yarısındaki teşvik belgelerinde bir kişiye 94,5 milyar lira ile is imkânı yaratılabileceği belirtilmişti. Bu yılın ilk yarısındaki belgelerde yer alan bilgilere göre bir kişiye istihdam yaratmanın faturası 170,1 milyar liraya yükselmiştir.

Teşvik belgesine bağlanmış yatırımların tamamı gerçekleşmez. Fakat teşvik belgesi ciddi bir yatırım göstergesidir. Niyeti ciddi olmayan müteşebbis böyle bir hazırlığı yapmaz. Belge almak için zahmete girmez.

Belgelerdeki gelişim bu yıl müteşebbisin moralinin daha iyi olduğunu, yatırım yapmaya hazırlandığını, bu şartlar devam eder ise yatırımlarda ve istihdamda olumlu gelimseler olabileceğini gösteriyor.

Teşvik belgesine bağlanan yatırım projeleri Ocak-haziran trilyon TL

Pay Pay Değ.

2003 (%) 2002 (%) (%)

Marmara 8.997.2 49,9 2.162.8 34,9 316,0

İç Anadolu 2.625.8 14,6 1.002.6 16,2 161,9

Ege 1.615.2 9,0 575,8 9,3 180,5

Akdeniz 2.329.0 12,9 1.063.3 17,1 119,0

Karadeniz 316,0 1,8 344,1 5,5 -8,2

Doğu Anadolu 225,5 1,2 209,9 3,4 7,4

Güneydoğu 1.041.3 5,8 586,6 9,5 77,5

Çok bölgeli 895,0 5,0 259,7 4,2 244,6

Toplam 18.045.0 100,0 6.204.8 100,0 190,8

 

 

Sende yorum yap