Ohio krizi doları ne ölçüde etkiler?

, , Sende yorum yap

Ohio’daki Homs Savings Bank isimli özel kredi kurulusu nun bir banker müsterisinin 500 milyon dolar riski nede niyle ortaya çikan panik, ABD Dolarini acaba ne ölçüde etki ler? Bu konuda yorum yapabilmek için ABD’deki bazi büyük lükleri “rakkam olarak” dile getirmekte yarar vardir.
— ABD’inde 15.000 adet banka vardir. 1500 bankadan 71 adedinin geçtigimiz yil batmasi ABD ekonomisini etkile mistir. Kaldi ki. geçen yil sarsinti geçiren bankalardan biri. simdiye kadar batanlara göre daha büyük idi. Continantal Illi nois krizi-Federal Hükümetin müdahalesiyle kisa sürede atla tilabildi.
— ABD 15.000 bankanin büyük çogunlugu küçük mahalli bankalardir. Aktifleri büyük bankalarin sayilari azdir. Esas tehlike bu büyük aktifli bankalarin sarsinti geçirmesinde dir. Örnegin, merkezi San Fransisko’da bulunan Bank Amerika’ nin aktif toplami 121 milyar dolar, merkezi New York’da bu lunan Manufacturer’s Hanover’in 73 milyar dolar, New
York’daki Citicop’un 145 milyar dolardir. Mahalli büyük ban kalardan örnek olarak Miami’dekiSouth-East Banking Corp’un 9.2 milyar dolar, Kalifornia’daki Mitsui-Manufacturers Bank m 1.7 dolardir. (Türkiye’nin en basarili bankalarindan dünya nin 500 büyük bankasi listesine girebilenlerin aktifleri toplami, ABD dolari olarak hesaplandiginda 2-3 milyar dolar dolayin da görülmektedir. Bu rakkam, Türkiye için büyük olan ile, ABD için sözkonusu rakkamlar arasindaki farki göstermekte dir.) ABD’de sadece bankalar degil, para-kredi rakkamlari da büyüktür:
— 1984 yilinda ABD ticaret bankalarinda (Prof. Dr. Feri dun Ergin hocamizin bir açiklamasinda kullandigi rakkamlara göre) 350 milyar dolar vadesiz, 770 milyar dolar vadeli olmak üzere 1.1 trilyon dolar dolayinda mevduat vardir.
— 1984 yilinda dolasimdaki banknot miktari 160 milyar dolar, (vadesiz mevduat ve dolasimdaki banknotdan olusan) ve MI olarak nitelendirilen dar anlamdaki para arzi 500 mil yarin biraz üzerindedir.
— ABD’nin dis aleme borcu (130 milyar dolari ticaret ban kalarindaki yabanci mevduat olmak üzere) 500 milyar dolar dolayindadir.
— ABD’nin döviz rezervi ise 6 milyar dolar olarak bildiril mektedir.
Bütçe açigi, Cari islemler Açigi, ABD ekonomisini diger ül kelerdeki gibi sarsmamaktadir. Çünkü ABD’ye devamli bir yabanci sermaye akimi vardir. ABD dolari, ABD disinda, “altin benzeri” bir deger olarak talep edilmekte ve saklanmak tadir.
ABD’de Ohio Krizi’nden önce batan First American Ban king Corp.in aktif toplami 22.7 milyon ABD dolari idi. Geçen yil ortaya-çikan Sikago’nun Continantal Illinois Krizi Federal Hükümet’e 4.5 milyar dolara ma! olmustur. Simdi, bu rak kamlara bakilarak yorum yapmak gerekirse, denilebilir ki, Ohio Krizi ve benzerleri ABD’de ekonomiyi ve ABD dolarinin degerini sarsmaz. Allah, büyük bankalardaki bir krizi göster mesin…
ABD’de ekonomiyi ve dolarin degerini sarsan “spekülatif bekleyislerdir. Herkes “dolar degerlenecek” deyince dolar deger kazanmaya baslamakta, “dolardan su veya bu nedenle süphe uyanmaya baslayinca dolarin degeri düsmektedir.
Son günlerde dolar degerindeki sarsinti Ohio Krizi ile ayni günlere rastlayan ABD Ticaret Bakanliginin kalkinma hizi ve enflasyon konusundaki açiklamalaridir. Resmi rakkamlar, 1985 yilinin ilk üç aylik döneminde kalkinma hizinin bekle nenden düsük, enflasyonun beklenenden yüksek olduguna isaret edince, dolarin spekülatif degerine güven sarsilmistir.
Bu arada Bati’nin zengin 10 ülkesinin sahip olduklari büyük döviz rezervleri ile dünya piyasalarinda dolar degeri üzerinde yaptiklari spekülatif (ayarlayici) amaçli alim satimlarin rolünü de unutmamak gerekir. 25 milyar dolarlik rezervi ile Japon ya’nin 35 milyar dolarlik rezervi ile Almanya’nin dünya borsa larinda dolara alici veya satici çikmalari halinde, fiyatlarin belli ölçülerde degisecegi de bir gerçektir.

 

Sende yorum yap