Neye göre küçülme? Neye göre büyüme?

, , Sende yorum yap

1997, 1998 ve 1999 yılı milli gelir rakamlarını (1987 yılı fiyatlan ile) bulacaksiniz.

Artış oranlarıyla ilgili de bir açıklama yapayım.

• 1999 yılının ikinci üç ayında milli gelir ne kadar arttı diye merak edenler, 1999 yılının sabit fiyata dönüştürülmüş milli gelir rakamını (26.7 trilyon TL), 1998 yılı ikinci üç aylık milli gelir rakamına (27.7) bölerler ise, bu yıl ikinci üç aylık dönemde milli gelirin yüzde 3.4 oranında gerilediğini görürler.

• Benzer biçimde, her yılın sabit fiyatlarla, belirlenmiş mil gelir rakamı, bir önceki yılın ayni dönemine ait sabit fiyatlarla belirlenmiş rakamına bölünerek, artış veya gerileme oranlan bulunur.

Oran önemlidir ama bazen yanıltıcı olabilir. Bunu anlatmak için bir örnek vereyim:

• 1998 yılında birinci üç aylık dönemde milli gelir 1987 yılı fiyatlarıyla 22.1 trilyon TL idi. 1998

Gayri safi milli hasıla (1987 fiyatlarıyla: Milyar TL)                                                 

Dönemler        1997    1998    1999    98/97   Değ (%) 99/98

I     22 118.6 …..           24.159.0 …..     22.128.3…    9.2…     -8.4

II İlk 6 ay         ……. 26.551.1 ….. 48.669.7 …..          27.728.3 ….. 51.887.3 …..      26.774.0… ….. 48.902.3…            4.4… 6.6…       -3.4 ………. -5.8

III         .376197.          …    38536.6 …..                     24       

IV        28584.8 …..     …    28.785.2              .     0.7

Toplam…… 114.874.2            ….. 119.209.1 …..       3.8      

yilinin ayni döneminde yüzde 9.2 gibi büyük bir patlama ile 24. l trilyon TL oldu.

•  1999 yılının ilk üç ayında büyümenin sürmesi için milli gelir rakamının yüzde 9.2'lik büyüme ile ulaşılan 24.1 trilyon TL'nin üzerine çıkması gerekiyordu.

• Halbuki 22.1 trilyon TL olarak gerçekleşti. Bu rakam oran olarak 1998 rakamının yüzde 8.4 gerisindedir ama, çok küçük de olsa, 1997 yılının ilk 3 aylık milli gelir rakamının üzerindedir.

Açık anlatımıyla 1999 yılının ilk üç aylık döneminde milli gelir 1998 yılı rakamına ulaşamamış ama, 1997 yılının ayni döneminde gerçeklesen rakamın birazcık da olsa üzerine çıkabilmiştir.

• Ayni gözlükle 1999 yılının altı aylık milli gelir rakamına bakalım.

1987 yılı fiyatlarıyla 48.9 trilyon liralık milli gelir rakamı, 1997 yılının ayni dönemine ait 48.6 trilyon liralık milli gelir rakamının üzerindedir.

Ama geçen yılın yüzde 6.6 gibi büyük bir sıçrama ile 51.8 trilyon TL'ye ulasan rakamının yüzde 5.8 gerisindedir. Oranlara bakmadan, sabit fiyatlarla rakamları karşılaştırdığımızda görüyoruz ki, 1999 yılının ilk 6 ayında ekonomide durum, 1998 yılına göre geri ise de, 1997 yılı seviyesindedir.

Bir yıl öncenin haziran ayındaki çizgide seyrediyor.

 

Sende yorum yap