MSB, 465 İHALE İLE BİRİNCİ

, , Sende yorum yap

MSB, 465 İHALE İLE BİRİNCİ

OLAYLARIN İÇİNDEN / Tevfik Güngör

Kamu İhale Kurumu (KIK) Başkanı Şener Akkaynak yeni İhale Yasası kapsamında yılın ilk 7 ayında 3 bin ihale gerçekleştirildiğini, Milli Savunma Bakanlığı’nın (MSB) 465 ihale ile ilk sırayı aldığını açıkladı.

Açıklamaya göre, MSB’yi 367 ihale ile Ulaştırma Bakanlığı, 260 ihale ile sosyal güvenlik kuruluşları ve bağımsız kuruluşlar, 258 ihale ile yerel yönetimler, 250 ihale ile Sağlık Bakanlığı, 215 ihale ile İçişleri Bakanlığı, 214 ihale ile Enerji Bakanlığı izlemiş.

Akkaynak; “3 bin ihalenin yüzde 69’unu mal alımı, yüzde 29’unu hizmet alımı ve yüzde 2’sinin yapım ihalesi” olduğunu söylüyor. Bu ihalelerin yüzde 54’ü “açık ihale” yüzde 27’si “pazarlık usulü”, yüzde 19’u ise “doğrudan temin” seklinde sonuçlandırılmış.

Kamu ihaleleri gündeme geldiğinde genellikle sosyal güvenlik kuruluşları ile yerel yönetim ihalelerindeki yolsuzluklar tartışılır.

Açıklamalar gösteriyor ki, MSB’miz ihalelerde birinci sıraya oturuyor. Ve de MSB ihaleleri genelde hiçbir şekilde gündeme gelmiyor. Orduya güvenin ve de ordunun alımlarının özelliğinin bunda önemli etkisi var. Fakat son haftalarda bazı yayın organlarında yer alan haberler MSB ihalelerinde de ciddi sorunlar yaşandığının işaretini verdi.

Ordunun iç denetim sisteminin ihalelerin düzgünlüğünü sağlamada önemli bir gücü olduğu bilinir. Ama gene de ihale sayısının fazlalığı MSB ihalelerinden dış denetimin gereğini ve önemini ortaya çıkarmaktadır.

MSB’nin diğer bakanlıkların ve sosyal güvenlik kuruluşlarının ihalelerinde kamunun değişik denetim güçlerinin su veya bu şekilde az veya çok süzgeci olabilmektedir. Fakat yerel yönetimlerin ihalelerinde bu tür güçlü ve etkili bir denetimden söz edilemez. Kaldı ki yerel yönetimlerin büyük harcamaları yeni İhale Yasası kapsamı dışına kaydırılarak yapılmakta, küçük “ihalecilerle isler dağıtılmaktadır.

Kamu İhale Kurumu Başkanı’nın açıklamasının ilgi çeken bölümü 3 bin ihalenin sadece yüzde 2’sinin “yapım ihalesi” olduğuna ilişkin açıklamadır. Görülüyor ki, kamu kesimi, mal alıyor, hizmet alıyor ama yol, liman, okul, hastane yapamıyor. Yatırımlar durmuş.

 

 

Sende yorum yap