Milletlerarası Ticaret Odası’ nın 75′ inci kuruluş yıldönümü

, , Sende yorum yap

Rahmi Koç’un iki yil süre ile baskanlik yapacagi Mil-
letlerarasi Ticaret Odasi (MTO)’nun dün aksam Istan-
bul’da 75’inci kurulus yildönümü kutlandi.
MTO’nun ne oldugu, önemi Türk kamuoyunca bilin-
mediginden, bir Türk isadaminin, Rahmi Koç’un böy-
le bir kurulusa baskari seçimlerinin ve iki yil baskanlik
koltugunda oturmasinin önemi de anlasilamadi.
MTO, uluslararasi sayginligi üst düzeyde bir kurulus-
tur.
Birinci Dünya Savasi’nin sona ermesiyle “Is dünyasi-
nin yeniden yapilanmasini saglamak, ticareti tesvik et-
mek, yatirimlari hizlandirmak, pazar ekonomisini ve
sermayenin serbest dolasimini saglamak amaciyla”
1919 yilinda ABD’de kurulmustur.
Daha sonra merkezi Paris’e tasinmis Belçika, Ingilte-
re, Fransa, Italya’da örgüte katilmistir. Bugün
MTO’nun 140 ülkeden 7 bin üyesi vardir. MTO’nun
1923 yilinda kurulan Tahkim Divani, dünyanin en bü-
yük is anlasmazligi mahkemesi durumunda çalismak-
tadir.
MTO bünyesinde 64 ülkenin Milli Komitesi faaliyet
göstermektedir. Bunlardan biri de 1950 yilinda Oda-
lar Birligi bünyesinde kurulan 1987 yilinda otonom
statü kazanan MTO Türkiye Milli Komitesi’dir. Komi-
tenin baskanligini Odalar Birligi Baskani yapmaktadir.
MTO Türkiye Milli Komitesi üyesi olarak MTO’nun
faaliyetlerine yirmi yildir katilmakta olan, burada Tür-
kiye’yi temsil eden Rahmi Koç, önce MTO Idare He-
yeti’ne üye olarak katilmis, baskan yardimciligi göre-
vinde bulunmus ve nihayet 8 Kasim 1994 tarihinde
baskanliga getirilmistir. Baskanlik süresi 1995-1996
yillarini kapsamaktadir.
Bu iki yillik süre içinde Rahmi Koç, bir çok önemli
uluslararasi toplantiya katilacak, 140 ülkenin isadam-
larinin basi olarak konusacak, dünyanin önde gelen
kisileriyle temasda bulunacaktir.
Bir Türk isadami için bu önemli bir sorumluluk alani,
önemli bir firsattir.
Gönül ister ki, daha baska isadamlarimiz, benzer ku-
ruluslarda benzer sorumluluklar üstlensinler. Dünyaya
açilmak böyle oluyor.

 

Sende yorum yap