“Merill Lynch” bile Türkiye’de hisse senedine yatırımı öneriyor

, , Sende yorum yap

ABD’nin önde gelen finans kurumlarindan
biri de Merill Lynch’dir: Merill Lynch’in
dünyanin degisik yerlerinde ofisleri, iliskili
oldugu bürolar vardir. Merill Lynch gibi
dünyaya yayilmis finansman kurumlari her
ülkedeki gelismeleri ayri ayri degerlendirdik-
ten sonra yatirimcilara önerilerde bulunur-
lar.
Bu öneriler tarafsiz, “ihtiyatli” önerilerdir.
Seref Özgencil’in yayinladigi, Osman Aro-
lat’in yönettigi aylik Finans Dünyasi Dergi-
si’nin bu hafta satisa sunulan 64’üncü sayi-.
sinda Yrd.Doç. Dr. Kerem Alkin’in bir yazi-
si var.
Alkin, Merill Lynch’in “Global Hisse Se-
netleri Arastirma ve Ekonomi” grubu tara-
findan hazirlanan çalismadan aktarmalar
yapmis.
Merill Lynch uzmanlarinin hazirladigi bir
tabloda, 1995 Subat ayi itibariyle degisik
ülkelerin borsalarindaki gelismeler özetlen-
mis.
Önce tabloyu vereyim.Kerem Alkin tabloyu söyle yorumluyor:
Tablonun yatay eksenini ülke borsasinin
ortalama fiyat/kazanç oraninin, yine ayni
ülkenin GSMH artis hizina orani olusturu-
yor. Dikey eksen ise, ülkenin borsasinda
hisseleri islem gören sirketlerin enflasyon-
dan arindirilmis. Yani enflasyon üstü ka-
zanç artislarini temsil eiyor ki, geçtigimiz
haftalarda bir bir açiklanan 1994 yili sirket
kârlari, yüzde 150’lik enflasyona ragmen,
Türk sirketlerinin’ 1994’ü de, 1993’e göre
enflasyon oraninin çok üstünde kâr artislari
ile kapattiklarini gösteriyor. Tablo dört par-
çadan olusuyor. Sol üst dörtgene giren ül-
kelerin hisse senetleri “AL” dörtgeni içinde
yer aliyorlar. Yani, Merill Lynch bu dörtge-
ne giren ülkelerin hisse senetlerini yatirimci-
larin almalari konusunda tavsiyede bulunu-
yor.
Türk hisseleri ise bu dörtgenden tasacak
ölçüde, dörtgenin hemen tepesinden okla
gösterilecek kadar cazip bir durumdalar.
Ayni, “AL” dörtgenindeki diger ülkelere
Türkiye önemli bir fark atmis gözüküyor.
Türkiye’nin disinda, hisseleri satin almak
için tavsiye edilen diger ülkeler Isveç, Hin-
distan, Hollanda, Brezilya, Finlandiya, Ir-
landa ve Danimarka olarak sekilleniyor.
Sol alt dörtgen ve sag üst dörtgen ise
“NE AL-NE SAT” seklinde Merill Lynch’in
nört kaldigi ülkeleri kapsiyor. Yani, karar
yatirimciya birakiliyor. Sag alt dörtgen ise
yatirimcilarin çikmalarinin tasviye edildigi
“SAT” grubu ülkeleri kapsiyor. ABD, Al-
manya, Fransa, Ingiltere, Italya ve Isviçre
gibi ülkelerin bu gruba girmeleri, hele Ja-
ponya’nin dörtgenden tasacak ölçüde çikil-
masi gereken bir pazar olarak gösterilme- `
si, gelismis ekonomilerin yatirimcilarin ni-
çin kendi ülkelerinin piyasalarindan kaça-
rak, Türkiye gibi gelismekte olan ülkelere
yöneldiklerinin açik kaniti olusturuyor.
“SAT” dörtgeninde, yukarida saydigimiz
gelismis ekonomiler yaninda, gelismekte
olan borsalar da yok degil. Tayland, Sin-
gapur, Avustralya ve Filipinler bu grubu
olusturan ülkeler olarak karsimiza çikiyor.
Merill Lynch yabancilara Türk borsasinda
alim yapmalarini ‘öneriyor. Merill Lynch
riski mümkün mertebe azaltmak için ulus-
lararasi yatirimcilarin sadece gelismis bor-
salarda yatirim yapmalarini gereksiz yere
kazanç kaybina yol açtigini söylüyor. Bu
nedenle, gelismis ülke yatirimcilarinin ge-
lismis borsalarda yaptiklari yatirimlar ya-
ninda portföylerine belirli bir oranda gelis-
mekte olan borsa hisse senedi koymalari
halinde riski artirmadan kazançlarini arti-
rabileceklerini iddia eden Merill Lynch, ya-
tirimcilara yüzde 94’ü dünya pazarlari,
yüzde 6’si ise Türk pazarindaki hisselerden
olusacak bir portföy tavsiye ediyor. Ancak,
Türk hisselerinin portföy içindeki payinin
yüzde 100’e yaklasmasi durumunda da ris-
kin hizla artacagi konusunda uyarida bulu-
nuyor.
***
Sayin okuyucularim, Merill Lynch gibi
kuruluslarin dünya yatirimcilarina Türkiye
borsasini tasviye etmeleri önemli bir gelis-
me…Tabii bunun getirdigi bir de sorumlu-
luk var. Borsadaki anormal dalgalanmalar
ile hayal kirikligina ugrayacak, risk ile kar-
silasacak yabancilar Türk piyasasina bir-
den sirt çevirebilirler.

 

Sende yorum yap