Medyada gündeme “hiç mi hiç gelmemiş” veya “gelememiş” konular

, , Sende yorum yap

Çetin Altan Usta Sabah’da “Seytanin gör
dedigi” sütununda, hiç gündeme gelme
mis konulara agirlik veren bir medya dönemi
baslayabilir mi, baslayamaz mi? diye soruyor
Sonra diyor ki Baslayabilse, siyasat yapilanma
daki degisim öylesine bir hizlanir ki Ve kalite
kadrolari öylesine bir hizla ön plana çikar ki
Çetin Altan Usta’nin simdiye kadar gündeme
hiç gelmemis konular listesi söle:
Son 70 yilda örtülü ödenekten kimlere ne ve-
rilmis oldugu hiç gündeme gelmedi.
Son 70 yilda Hazine arazilerinin kimler tara
findan yagmalanmis ve kimler tarafindan kimle-
re ihsan edilmis oldugu hiç gündeme gelmedi.
Son 70 yilda Atatürk heykellerine kaç para
ödenmis oldugu hiç gündeme gelmedi.
Son 70 yilda kimlerin istegiyle, kimlerin me
muriyete alinmis oldugu hiç gündeme gelmedi.
Son 70 yilda kaç yazi adaminin hangi suçla
malarla mahkemeye verilmis ve bunlardan kaçi-
nin ne kadar süre tutuklu bulunduklari sonra be-
raat etmis, kaçinin da, kaçar yila mahkum edil
mis oldugu hiç gündeme gelmedi.
Son 70 yilda devlet bankalarindan alinip da,
geri ödenmemis kredilerin kimlere verilmis oldu
gu hiç gündeme gelmedi.
Son 70 yilda silah alimlarina kaç milyar do
lar harçanmis ve bunlarin miyadinin ortala
ma olarak kaç yilda dolmus oldugu hiç gün
deme gelmedi.
Son 70 yilda okullarda okutulan resmi tarih ile
objektif tarih arasindaki farklar hiç gündeme gel-
medi.
Son 7o yilda “tek degismeyen sey degisim
dir” saptanmasina dayali “monist degerlendir
meler üstünde, neden hiç durulmamis oldugu
hiç gündeme gelmedi.
Son 70 yilda geçimini siyasetçilikle bürokrasi-
den kazanmis olanlarin sayisi hiç gündeme gel
medi.
Son 70 yil içinde geçimlerini salt yaziyla ka-
zanmis yazi adamlariyla, yazi disi olanaklarla da
kazanmis olanlarin kiyaslanmasi hiç gündeme
gelmedi.
Bundan 70 yil önce Türkiye’nin tüm karayol
larinin bedava yapimi karsiliginda sadece Ford
arabalarinin alimi önerilerinin reddi konusuyla,
bunun yararli mi yaksa zararli mi oldugu tartis
masi hiç gündeme gelmedi.
Islam’da feodal ve oligarsik bir yapilanmadan,
burjuvalasmaya ve sinif bilincinin berraklasmasi-
na neden geçilemedigi hiç gündeme gelmedi.
Türkiye tüm tarihinde bir kez olsun bombardi
man görmemis ve Yunanistan, Ikinci Dünya Sa
vasi’ndan da geçmis oldugu halde Türkiye’nin
“yasam kalitesi” açisindan Yunanistan’in bile 65
basamak altina neden düsmüs oldugu hiç gündeme
gelmedi.

 

Sende yorum yap