Kurban Bayramı

, , Sende yorum yap

Kur’an’da “Kurban Bayrami”ndan:
degil de, “kurban”dan söz edilir.
Kurban ile ilgili.Kur’an’da yer alan buy-
ruklar sunlardir.
Kevser Suresi’nin 2’nci ayetinde
“Rabbin için namaz kil ve kurban kes”
buyurulur.
Hacc Suresi’nin 36’nci ayetinde “Iste.
kurbanlik deve ve sigirlari Allah’in size
olan nisanelerinden kildik. Onlarda sizin
için hayir vardir. Bagli halde keserken
üzerlerine Allah’in adini anin. Yan üstü dü-
süp ölünce onlardan yiyin. Isteyene de is-
temeyene de verin. Sükredersiniz diye on-
lari böylece sizin buyrugunuza verdik.”
Hacc Suresi’nin 37’nci ayetinde, “Bu hay-
vanlarin ne etleri ve ne de kanlari Allah’a
ulasacaktir. Allah’a ulasacak olan ancak si-
zin O’nun için yaptiginiz gösteristen uzak
amel ve ibadettir. Size dogru yolu gösterdi-
ginden, Allah’i yüceltmeniz için onlari böy-
lece sizin buyrugunuza vermistir. Ey Mu-
hammed! :Iyilik yapanlara müjde et, buyru-
gu” yer alir.
Kur’an’da bunlar disinda “kurban” ile ve
“Kurban Bayrami” ile ilgili baskaca buyruk
yoktur.
Bunlar disindaki düzenlemeler “hadis”le-
re dayanir.
Hazret-i Aise’nin rivayet ettigi bir ha-
disde sunlar söylenmektedir: “Ademog-
lu Kurban Bayrami gününde kan akit-
maktan daha sevimli bir is ile yüce Al-
lah’a yaklasabilmis degildir. Kanini akit-
tigi hayvan kiyamet günü boynuzlari,
ayaklari ile gelecektir. Akan kan yere
düsmeden önce yüce Allah katinda yük-
sek bir makama erisir. O bakimdan gö-
nül hoslugu,ile kurban kesiniz.”
Kurban kesmenin, her ev için bir sün-
net-i kifâye olduguna dair delil ise Mih-
nefb, Sülym’in rivayet ettigi su hadistir:
“Peygamber (A.S.) ile birlikte duruyor-
duk. Onun söyle dedigini isittim: Ey in-
sanlar… Her aile halkina her sene bir
kurban düser…’
Kimler kurban keser?
Hadislere dayali olarak olusan ve gelisen
Islam sartlarina göre kurban, mukim olan
ve sadaka-i fitir nisabina malik olan her er-
kek ve kadin Müslüman’a vaciptir.
Fitir nisabini Istanbul Müftülügü 80.18
gram altin veya 561.3 gram gümüs olarak
belirlemistir. Demek ki ikametgahi olan ve
120 milyon liranin üzerinde varligi olan
Müslümanlar için kurban kesmek vaciptir.
Sefer halinde’olan ve fakir olana kurban
kesmek vacip degildir.
Kurbanlar bayramin birinci, ikinci ve
üçüncü günlerinde kesilir. Dördüncü günü
kesilmez.
Kaç çesit kurban vardir?
Kurban vacip ve tatavvu (nafile) olmak
üzere iki çesittir..
I) Vacip kurban üçe ayrilir;
(1) Vacip kurbanin birinci sekli “Adak
kurbani”dir. Kisinin “Su deveyi, su koyu-
nu, su inegi kurban etmek Allah’a karsi
üzerine borç olsun” demesiyle dogan bir
vecibedir. Böyle bir kimsenin zengin veya
fakir olmasi durumu degistirmez.
(2) Kisi fakir olmasina ve de kurban
kesme vecibesi altinda olmamasina rag-
men kurban etmek niyetiyle bir koyun
satin almis ise örfen kurban kesmeyi
adamis durumuna düseceginden kurban
kesmesi vacip olur.
(3) Her Kurban Bayrami’nda fakirler
müstesna, zenginler tarafindan, hayat ni-
metine sükür ve Hz. Ibrahim (A.S.)’in yüce
Allah’a bayram günlerinde oglunun yerine
fidye olmak için koç seklindeki sünnetini
diri tutmak ve siratta kendisine binmek ol-
mak üzere, günahlarinin bagislanmasi, ha-
talarinin da affedilmesi maksadiyla kesilen
kurbandir. “Er-Rafii ile Ibnü’r-Rifs”: “Kur-
banlarinizi alabildigine büyük yapiniz. Çün-
kü onlar Sirat’da sizin binekleriniz olacak-
tir.” Hadisini zikretmekle birlikte, Ibni Sâ-
lah bunun sabit olmadigini söylemistir.
II) Nafile kurban ise yolcunun ve adagi
bulunmayanin ve kurban etmek niyetiy-
le hayvan satin almayan fakirin kestigi
kurbandir. Bu kisilerde kurban kesme-
nin vacip olmasinin sebep ve sartlari
bulunmaktadir.
Kurban vecibesinin yerine getirilmesi için
kurban edilecek hayvanin mutlaka kesil-
mesi gerektiginden; sadece para bagisla-
mak ile kurban borcu ödenmez. Bu para
ile kurban alinmasi ve kesilmesi sarti var-
dir. Kurban kesimine yardimci olan hayir
kurumlari, kurbani bütünüyle degerlendiri-
yor. Gerekirse yil boyu soguk hava depo-
larinda sakliyor. Gerçek ihtiyaç sahipleri-
nin kurbandan yararlanmasina yardimci
oluyor.
Kurban nasil kesilir?
Kurban kesmenin bir usulü, bir adabi
var Müslüman Kardeslerimize hatirlatayim
ki, kesim usulünce yapilsin.
Kurban edilecek hayvani en az bir gün
önceden satin alip, bir gece beslemek
adettir. Sevap sayilir.
Kesimi bilmeyenin kurban kesmesi gü-
nahtir. Kesimi bu isi bilenin yapmasi, kur-
banin usulüne uygun kesilmesi, eziyet çek-
memesi esastir.
Kurban kestiren kesecek olana “vekalet”
verilir. Kesecek olan vekaleti “kabul” eder.
Kurban sag tarafindan kibleye karsi yati-
rilir. Gözü temiz ve beyaz bir tülbent ile ka-
panir. Ön iki ayagi ile arka sol ayagi kalin
bir iple baglanir. Arka sag ayagi serbest bi-
rakilir. Kesen tarafindan Bismillahi Al-
lah’u Ekber” denilerek kesilir. Biçagin kes-
kin olmasi ve hayvana eziyet verilmemesi
esastir.
Hayvanin soluk ve yem borusu ile iki
sahdamarindan olusan dört uzvunun bir
den kesilmesi gerekir.
Kurban eti gelenek olarak üçe bölünür,
biri evde, çoluk-çocuk ev halki için ayrilir,
bir kismi fakirlere verilir, bir kismi komsu-
lara ve yakin akrabaya dagitilir.

 

Sende yorum yap