Kimlik numarası

, , Sende yorum yap

MHP’nin seçim beyannamesinde yer alan ilkeler, hedefler ve görüsler önemli. Çünkü su veya bu isekilde MHP ülkenin geleceginde etkili olacak. Seçim beyannamesinde yer alan ilginç birkaç konuya degindikten sonra belli konulardaki görüsleri toplu olarak verecegim, Iste öneme sahip birkaç görüs:
• Türkiye artik, milli bir ülküye, güçlü bir iktidara, bilgilice inançli bir kadroya gebedir.
• Önümüzde, bu beceriksiz ve liyakatsiz iktidarlarin yarattigi hayal kirikliklarina son verecek, gerçek bir ‘millet iktidan’na giden yollarin milli irade ile açilacagi bir firsat durmaktadir.
• Milli, manevi ve evrensel perspektifleri olan bir kültürel kimligi; hukuk, demokrasi ve cumhuriyeti; sosyal baris, huzur ve saadetin gereklerini sonuna kadar savunmaktan, dün oldugu gibi, bugün de yarin da vazgeçmeyecegiz.
• Türk milliyetçileri, sanli mazileri boyunca böylesine bir müdafaa ve mücadele ugrunda canlanni verdiler, kanlanni döktüler fakat, asla fedakârliklarinin bedelini istemediler, rant’ina talip olmadilar. Allah’in rizasindan ve milli tarihin hükmünden baska hiçbir mükafat beklemediler.
• Milliyetçi Hareketçiler, ahlak ve fazilet timsali olarak anilan sanli geçmisleri boyunca katlandiklari binbir çile ve zorluga, her türlü mahrumiyete ragmen yalani, haram ve hileyi, bu hareketin kutlu kapisindan içeriye sokmadilar, her ne sebep ve suretle olursa olsun bundan sonra da sokmayacaklardir.
• Uluslararasi politikanin hakim aktörleri, Çin’den Balkan Yanmadasi’na kadar Türk ve Müslüman topluluklara uygulanan soykirim vahseti karsisinda sessiz kalirken, insani ve hukuki boyutundan tamamen ann-dirdiklan ve ‘politik bir araç olarak kullandiklari ‘insan haklan’ kavramiyla ülkemizin birlik ve bütünlügüne yönelmis hain saldirilara arka çikmaktadirlar.
• Türkiye gibi büyük ve zengin bir tarihi tecrübe ve kültür mirasina sahip olan ülkelerin milli tasavvurlarindan dünya ve bölge barisi hiçbir zarar görmez; ancak etnik bölücülügün öngördügü parçalanma senaryolari, sadece egemen güçlerin Avrasya’daki nüfuz alani politikalarina hizmet eder. ‘ ,
• Etnik ayrilikçilik hareketlerinin basarili olmasi demek; ilkel ve gecikmis bir sovenizmin mesrulasmasi demektir.
MHP’nin seçim beyannamesinde bankalann denetimi ile ilgili olarak su hedefler açiklanmaktadir:
• Bankalarin denetiminin düzenli bir sekilde ve güncel mali tablolar üzerinden yapilmasi ve bu denetimlerde bankanin istirakleri ile ortakliklannin sirketleriyle iliskilerinin göz önünde bulundurulmasi saglanacaktir.
• Bankalar Kanununun 64’üncü maddesine göre izlemeye alinan bankalann bir yil süre ile izlenmesi saglanacak ve bunlara devlet desteginin kaldirilmasina iliskin düzenlemeler yapilacaktir.
MHP’nin seçim beyannamesinde, devletin küçültülmesi ve yeniden yapilandirilmasi konusunda su hedefler yer almaktadir.
• Merkezi idarenin görevleri, mahalli idarelere yetki devri, kamu iktisadi tesebbüsleri ile özellestirme hedef ve politikalan, belirli bir plan çerçevesi dahilinde ve birbirleriyle uyumlu olarak ortaya konulacaktir. Bu sekilde merkezi idare mahalli idareler, özellestirme, personel rejimi, sosyal güvenlik ve bütçe reformlan birbirini destekleyen ve tamamlayan bir sekilde gerçeklestirilecektir.
“Adalet, iç güvenlik, savunma, diplomasi, rekabetin korunmasi ve tekellesmenin önlenmesi gibi hizmetler merkezi idare tarafindan yürütülecektir.
Egitim, saglik ve sosyal güvenlik gibi hizmetlerin arzinda özel sektörün daha fazla yer almasi tesvik edilecektir. Bunun yaninda, bu hizmetlerin kismen mahalli idarelere devredilmesi saglanacak, makro ölçekte ise idarelere devredilmesi saglanacak, makro ölçekte ise merken idare tarafindan yürütülmeye devam edilecektir. Bunlarin disinda kalan birçok hizmetin merkezi idare disina çikartilmasi yoluna gidilecektir.
• Herkese bir “Kimlik Numarasi” verilmesi uygulamasi baslatilarak, her türlü islemde bu numaranin kullanilmasi zorunlu hale getirilecektir.
Bildirgede kamudaki personel fazlasini eritmeye dönük, esnek çalisma usulleri ve kendi isini kurmak isteyen memurlara tesvik konusunda su hedeflere yer verilmistir:
• Degisen ve gelisen çalisma sartlan da dikkate alinarak isin ve isyerinin niteligine göre “Esnek Çalisma” usulleri getirilecektir.
• Kendi isini kurmak isteyen veya özel sektöre geçmeyi düsünen memura 3 yila kadar ücretsiz izin verilmesi saglanacak, memur isterse bu süre sonunda memuriyete tekrar dönebilecektir.

 

Sende yorum yap